Verwerking; de grote schoonmaak

Het was maar die ene van de honderd die je aan het wankelen bracht.De appel


Hij kwam van ver
was op doorreis
had niet de bedoeling
hier even te blijven staan
doch de lucht, de zee en de bergen
nodigden hem uit
hij besloot deze dag niet verder te gaan

en hij zong met de zee
danste in de lucht
en rustte uit in de bergen.

De gast die hij was
gedroeg zich voorbeeldig
en had respect voor het leven
in dit paradijs
maar steeds meer en meer reizigers kwamen
de appel, de aarde, raakte overvol
men had allang de opdracht vergeten
dat het verboden was
de appel geheel op te eten

ze vervuilden de zee
waar het paradijs ontsprong
vergasten de lucht
en raakten buiten adem
ze explodeerden de bergen
en daarmee zichzelf!


Het zieleleven van de mens wordt weerspiegeld in zijn of haar dromen. Angst en onzekerheid voor toekomst en verleden is daar vaak debet aan. In dit hoofdstuk worden voornamelijk ervaringen van mensen behandeld die een aantal zaken in hun leven niet kunnen verwerken. De dromen waarin gedroomd wordt, zeggen op zichzelf niets, maar het is juist de samenhang die vaak de ontknoping biedt. Ik vind het altijd een groot raadsel dat dromen zoveel over een mensenleven zeggen en zo'n groot deel van de nacht bepalen, en dat er genetisch maar zo weinig aan ons individueel meegegeven is om ze zelf te ontrafelen. Ik heb die gave al van kind af aan meegekregen, zomaar, zonder dat ik er ooit iets voor heb hoeven te doen. Iedereen bij mij thuis vond het normaal dat ik 's ochtends hun dromen verklaarde. Veel later begreep ik pas dat niet iedereen bij machte is dat te doen.
Molenwiek


Enkele maanden geleden droomde ik iets naars. Ik zag aan de rechterkant van het plafond in de slaapkamer een zwarte vlek. Hij vermenigvuldigde zich net als bij een celdeling. Ineens werd de vlek weer één groot geheel dat als een lang breed lint langs het plafond in een haakse hoek naar de andere kant begon te bewegen. Daar was een gat in de muur en de massa liep daardoor weg. Verbaasd zag ik mezelf kijken naar de andere hoek. Daar was ook een gat. Er waren een paar stenen weg. Ik zag de buitenlucht. Langs het gat draaide de wiek van een molen. Ik zag duidelijk het zeil op de wiek zitten. In andere dromen zie ik vaak een straat. Het is steeds de straat van mijn ouderlijk huis. Ik zie rijen fietsers en ik wil erdoor. Maar niemand laat mij gaan zodat ik steeds weer terug moet. (Mw. W. G.R. uit H.)

Jouw visioen, Greet, en de symbolen erin hebben te maken met een overspannen situatie. Je zou wel een tijdje weg willen. Dat gebeurt dan niet letterlijk, maar wel geestelijk. Het plafond is namelijk het symbool voor je hoogste geestelijke ik, je eigen persoonlijkheid die je nu opoffert aan het gezin. Je bent op zoek naar meer in het leven, maar je wordt beperkt door man en kinderen. Alles is een sleur en je geest pikt dat niet. Je hebt om ontwikkeling gevraagd, bewust of onbewust, en je krijgt het. De opening in het plafond en de stenen uit de muur laten iets zien: de wieken van een molen, de molen die alleen maar werkt op wind. Wind is voor mij weer het symbool voor geest en de vrijheid die daarmee gepaard gaat. Zoals de wind naar alle windstreken waait, kan de geest dat ook. Ook al zit je lichaam gevangen op één plaats, je geest kan overal zijn waar je wilt. Als je je die vrijheid goed kunt inleven, kun je hem ook gemakkelijker stoffelijk bevechten. Daarom krijg je ook die beelden van dat ouderlijk huis en die rijen fietsen. Dat is een hang naar vroeger toen je nog vrij was en die fiets is weer een symbool om weg te willen. Niemand laat jou erdoor. Dat kan ook niet, want je moet het zelf doen. Laat dit aan je man en kinderen lezen. Misschien is dit al mede de sleutel. Ruzie erover is echt niet nodig. Zij snappen het best als je het maar uitlegt en niet langer je mond erover houdt.

De reactie van Greet enkele maanden later. Ik was inderdaad ver heen in die tijd van mijn dromen. Mijn man was op een hele gemene manier zijn baan kwijtgeraakt. Ik kon er niet tegen en kon zelfs na een poosje niet meer slapen. Uiteindelijk ben ik er met hulp van een magnetiseur weer bovenop gekomen. Ik heb op jouw advies met mijn man en kinderen gepraat. Maar zij geloven er niet in. Ze lachen me uit en zeggen: 'Dan moet je maar niet zoveel hooi op je vork nemen.'

De tijdbom


Ik droomde dat we met het hele gezin in Tilburg bij mijn vader waren: mijn man, onze twee zonen en ik (mijn vader en mijn jongste zoon zijn inmiddels overleden). We gingen met de trein ergens heen en mijn vader bestuurde de trein. Ik vond dat niet gek, want hij had altijd bij de spoorwegen gewerkt, al was het niet als treinbestuurder. We zaten allemaal in de bestuurscabine die veel groter was dan normaal. Toen we Tilburg bijna uit waren, stond de trein een tijdje stil. We zagen op een ander spoor een goederentrein passeren en dachten dat wij daarop hadden moeten wachten. Maar in plaats van vooruit, reed mijn vader de trein weer achteruit. Na een tijdje stopten we weer en weer hetzelfde: eerst een tijd vooruit, stoppen, achteruit. De jongens riepen: 'Nee, opa', waarop ik zei: 'Opa kan er niets aan doen.' Maar toen ik hem aankeek, zag ik een eigenaardig lachje op zijn gezicht en ik zei: 'Of toch wel?' Op dat moment haalde mijn vader een soort radiootje onder zijn trui vandaan en ging op zijn vingers zitten tellen: 1,2,3,4 enz. Meteen wist ik dat hij een tijdbom op de rails had geplaatst en ik riep: 'Wat hebt u nou gedaan?' Op dat moment werd ik wakker, waarschijnlijk van mijn eigen stem. Mijn vader is 80 jaar geworden, maar in mijn droom was hij veel jonger. Mijn oudste zoon is nu 31 jaar en mijn jongste zoon is zesenhalf jaar geleden gestorven toen hij 21 jaar was. In mijn droom waren het kinderen van ongeveer tien en twaalf jaar. Korte tijd later droomde ik dat ik thuis kwam en bij mijn jongste zoon aan het bed stond. Hij pakte met beide handen mijn arm beet. Toen werd ik wakker. De hele dag heb ik die twee handen gevoeld. (Mw. D.J. uit W.)

De tijdbom heeft in dit geval voor mij meerdere betekenissen. In de eerste plaats zie ik een bom in de vorm van een baarmoeder: een veilige plaats om in te schuilen, de eenheid tussen mensen, het contact met elkaar. Dat geeft ook de radio in uw droom aan. De radio is het symbool van het op dezelfde frequentie zitten: contact tussen u en uw vader waar ik ook uw zoon bij zie. Zij geven u in symbolen aanwijzingen. De tijdbom is ook het symbool van het hart, het hart dat tikt. Hij adviseert je: doe het wat rustiger aan, neem wat meer tijd voor jezelf, want dat gejakker en gejaag is niet goed voor je hart. In de tijd van je visioen was je behoorlijk overspannen en was dit dus een waarschuwing. Dat jouw vader juist op het hart wijst, heeft te maken met zijn verleden en zijn zorg om iemand met een hartkwaal. Terug naar de tijdbom als baarmoedersymbool. Ik verwacht toch een geboorte in de toekomst bij je oudste zoon. Dit kan dan weer te maken hebben met je vader en je jongste zoon. Het symbool van de tijdbom is ook dat de tijd nog niet rijp is, dat je nog niet weet wanneer hij tot ontploffing komt. Er is nog veel in de toekomst verborgen. Als het kind er is, luister en kijk dan goed naar wat hij of zij vertelt en hoe hij of zij zich gedraagt. Jouw vader is in je droom de treinbestuurder en zal ook in de toekomst jouw begeleider blijven. Hij zal jou aanwijzingen geven als hij denkt dat er een andere kant uitgereden moet worden. In feite is hij nu ook jouw begeleider, zoals hij dat in leven ook was. Jouw tweede droom hoef ik niet nader toe te lichten. Het lijkt me vrij duidelijk. Ik vind zulke ervaringen altijd heel erg fijn. Voor mij gelden ze dan ook altijd als bewijs, ook al is dat subjectief, dat iemand die overgegaan is jou kracht en energie geeft om door te kunnen gaan met het leven hier.

Paranormale dierentuin


In de zomer van 1978, ik was nog maar pas gescheiden en woonde met mijn twee kinderen in een flat, droomde ik het volgende. Ik sliep bij een vriendin in huis. Ik was doodmoe naar bed gegaan. Tijdens mijn slaap werd ik plotseling wakker van een eekhoorntje dat op mijn bed zat. Ik ging van schrik naar de woonkamer, ging bij de kachel zitten en dacht aan de eekhoorn. Eigenlijk vond ik het toen helemaal geen eng beest meer. Ik had vreselijke slaap en vond mezelf kinderachtig dat ik zo van dat eekhoorntje geschrokken was. Ik stapte weer in bed en sliep verder. Weer werd ik ineens wakker en ik zag een uil die recht in mijn ogen keek. Weer vloog ik naar de huiskamer en weer dacht ik: wat kinderachtig om zo van zo'n uil te schrikken. Weer ging ik naar bed om verder te slapen. Vervolgens werd ik wakker van een bunzing die verschrikkelijk stonk. Weer in slaap gevallen werd ik weer wakker, nu van een slang. Ik schrok toen zo erg dat ik mijn bed uitsprong en de mensen bij wie ik sliep ook wakker maakte. Ik vertelde mijn belevenissen aan die mensen en zei dat, al zouden ze al die dieren van mijn bed weghalen, ik daar nog niet wilde slapen. Tegelijkertijd was mijn slaap verdwenen en werd ik echt wakker. (Mw. A.B. uit A.)

Wat lijkt het soms ingewikkeld zo'n droom. En wat ver weg is de logica. Maar, als ik je nu keurig alles op een rijtje uitleg, zal het je wel duidelijk worden. De eekhoorn maakt je wakker, de uil maakt je wakker, de bunzing maakt je wakker en tenslotte doet de slang het nog een keer: vier keer wakker gemaakt worden door vier verschillende dieren, wakker tussen haakjes dan. Dit soort ervaringen geeft aan dat je iets te verwerken hebt. Als mens was je door de behandeling die de ander je gaf, tot een grijsgrauw muisje geworden, tot een laboratoriummuis zonder identiteit. Er moesten dus een aantal symbolen door jou en voor jou gecreëerd worden. Dit om je duidelijk te maken dat wat er in wezen gebeurd was, helemaal niet zo erg is, maar je juist een nieuwe vrijheid en een nieuw bewustzijn zou geven. Jouw droom is dus niet alleen een verwerking van het verleden, maar zoals bijna altijd ook een aanwijzing voor de toekomst. De dieren symboliseren jouw eigen natuur. De eekhoorn vliegt altijd hoog in een boom. Daar wordt hij ongrijpbaar voor de mens. Vanuit die hoge positie kan hij alles overzien. Het geeft aan dat je hogere ik jouw hogere bewustzijn een hernieuwd inzicht in jezelf zal verschaffen. Dat wijst ook het tweede dier aan, de uil. Het is niet alleen een symbool van wijsheid, maar ook van zien in het donker. Al lijkt de nacht nog zo zwart, er komt zicht en er komen oplossingen en beslissingen, wel met wijsheid en overleg genomen. De uil staat ook voor balans en het zoeken naar oplossingen in het redelijke, zonder haatgevoelens en nuchter aanschouwen van wat was en komt. Voor dat wat je geleerd hebt, hoef je niet opnieuw te studeren. Het gebeurt je dus geen tweede keer. De bunzing, het territorium van de ander, de geur dus, hangt aan jou. Door het weer wakker worden schud je het af. Het geeft tevens aan dat je je eigen geurtje mag laten ruiken, dus niet langer opgesloten zitten in het hoekje van een ander, maar je eigen huis tot eigen ik ombouwen. Tenslotte de slang: genieten van je eigen lichamelijke gevoelens net zoveel als dat een ander doet, niet meer en niet minder. Ieder mens mag genieten van dat wat hij of zij fijn vindt. De slang is ook het symbool voor het geneeskrachtige: je zult genezen worden door jezelf. Verder wijzen al deze symbolen op de natuur, homeopathie en kruidenleer. Hier zul je nog veel mee te maken krijgen.

Harlekijn


Ik werkte in mijn droom als gezinsverzorgster. De vrouw was ongeveer 45 jaar en had een zoon van zeventien die nogal moeilijk was. Het gezin woonde in een oud huis met een grote kelder. In dat huis zat een soort chinees lift je waarmee spullen van beneden naar boven gingen. Het opvallende was dat ik in dat gezin van alles liet vallen, terwijl ik normaal de spullen altijd goed vast heb. Kopjes vielen zomaar van de schoteltjes kapot op de grond. Zelfs als ik aan het afstoffen was, viel er van alles zonder dat ik het aangeraakt had. Op een dag kwam mijn vriend zomaar binnenstappen, terwijl hij dat in werkelijkheid nooit doet bij de gezinnen waar ik werk. Ik was die dag weer aan het afstoffen en toen ik opzij keek, zag ik een kinderslaapkamer waar twee klapdeurtjes voorhingen in plaats van een dichte deur. Je kon zo onder die klapdeurtjes doorkijken. Ik zag er verschillende poppen liggen waaronder een harlekijn. Links zag ik een stuk van een kast. Plotseling zag ik de poppen zomaar de lucht ingaan en ze kwamen allemaal boven op de kast te liggen. Ik schrok en opeens was me duidelijk waarom alles me steeds uit de handen viel of zelfs zomaar viel. Ik dacht: hier zijn geesten die wat proberen te vertellen of die gewoon wat zitten te plagen. Toen werd ik wakker. (Mw. D.M. uit H.)

Ja, wat moet je nu met zo'n droom. Je poetst maar en je doet maar, het helpt niets. Het valt toch weer kapot. Het blijft maar doorgaan, dag in, dag uit. Het is verloren tijd, verloren energie. Jouw droom heeft duidelijk te maken met het gezin waar je werkt. Het huis geeft aan dat er onderling geen enkel verband bestaat. De grote kelder betekent meer met het verleden bezig zijn dan met het heden en slaat op de vrouw des huizes. De zoon heeft het er moeilijk mee. Zij kan hem geen werkelijke liefde geven door ervaringen uit het verleden. Via omwegen proberen zij elkaar wel wat aan te geven, maar het zijn slechts stoffelijke dingen, oppervlakkige zaken, want met een handdoek droog je wel je huid, maar niet de tranen in je ziel. Dit zijn de symbolen die aangeven dat ieder zijn eigen leven leidt en men niet elkaars zieleIeven begrijpt of aanvoelt. De kern in jouw droom is dat je met jouw vriend die kinderkamer ontdekt met die poppen. Dat kan erop wijzen dat de vrouw waar je bij werkt, vroeger als kind zelf niet geaccepteerd is en daardoor een deel van haar eigen jeugd niet echt heeft beleefd. Er zit zelfs een symbool in van een aantal misgegane zwangerschappen die haar emoties zo hebben verstard dat zij er in het heden niet mee kan leven. Je hebt je erg goed ingevoeld in het gezin dat je dit visioen kon krijgen. Maar hoe je ook je best zult doen om daar in dat gezin de boel in orde te krijgen, het helpt niets. Alles valt steeds kapot, hoe je ook poetst en poetst. Zij luisteren toch niet. De scherven die geluk zouden moeten brengen en die je aan hen geeft, zien zij niet eens liggen.

De koelcel


Toen ik psychiatrisch behandeld werd, droomde ik een keer dat ik me in een persoonlijke koelcel bevond. Uit die koelcel kwam aan een draad een placentavormige bloed- (kristal, ether?)structuur. Dit was de enige communicatie met de therapeut. De sfeer was die van een concentratiekamp. Wat betekent die droom? Verregaande discretie? Het is weliswaar zo dat sommige psychotherapeuten er een nadere ondervragingstechniek op nahouden die me wel eens doet denken aan een astraalmagische manipulatie (zwarte magie, inquisitie). Momenteel ben ik ontslagen en kick ik af van zware medicijnen. Een antroposofisch arts wil mij onderzoeken met bloedkristallisaties. (Mw. R.M. uit Z.)

De koelcel, het symbool voor isolement. De kilte in je ziel, het bij niemand horen en niemand hebben die je begrijpt. Helemaal teruggeslagen op jezelf als een ruimteschip, eenzaam in een koele koude kosmos. Zo stel ik mij jouw situatie voor: vechten en knokken in jezelf, niets is meer mooi, zelfs de bomen en dieren brengen je niet terug tot emoties. En dan die draad, die navelstrengachtige lijn met al het leven erin, een structuur van vlees en bloed. Je was nog duidelijk verbonden met oermoeder-aarde en nog lang niet bij het punt om aan haar te ontsnappen. Dat was de voorspelling van je droom: je zou er totaal uitkomen. Ik denk ook dat je in deze problematiek beland bent door een 'te sterke persoonlijkheid' om onderdanig te kunnen zijn. Je hebt zelf iets in je van een therapeut, een mens die heel goed in staat is om andere mensen van dienst te kunnen zijn. Je hebt zelf gevoeld hoe het niet moet. Je noemt het zwarte magie of inquisitie zoals ze tegen jou tekeer zijn gegaan. Maar dat is slechts een subjectief beeld van jezelf. Bij jou ging de behandeling zo moeilijk, omdat de therapeut het gevoel had dat er een sterkere persoonlijkheid tegenover hem zat dan hijzelf was en dat wekt bij psychomacho's de nodige irritaties. Misschien begrijp je nu beter, waarom je dit zo hebt gevoeld. Ik zou zeggen, trek hier lering uit en doe het in de toekomst beter bij anderen dan dat zij het met jou hebben gedaan, want nogmaals, je kunt het en het zou mij niet verbazen als het je beroep zou worden. Maar pas op voor die allesafslijpende emotionele sleur. Lees in ieder geval maar één keer per jaar de brief die je aan mij hebt gestuurd.

Wolf


Mijn droom speelt zich af in de flat, waar ik als kleuter woonde. Ik lig in mijn bed en moet 's nachts naar het toilet aan de andere kant van de flat. Ik weet dat onder mijn bed een wolf ligt en dat die me aan zal vallen, zodra ik uit bed stap. Ik ben bang. Toch waag ik het erop. Ik ren door de flat en haal net het toilet voor ik gegrepen wordt. Op de terugweg gaat het mis. Op het moment dat ik weer in mijn bed duik, springt de wolf op me. Dan wordt alles donker om me heen. Daarna zie ik een afbeelding voor me opdoemen van twee kangoeroes en word ik wakker. In werkelijkheid hadden we in die tijd een wandkleed in huis hangen met drie kangoeroes erop. Dat kleed vond ik toen prachtig. (Petra K. uit W.)

De droom is een zeer ontroerende kinderdroom, totaal ongevaarlijk. Ik zou, als ik jou was, er nog maar vaak aan terugdenken, als je je onbeschermd en eenzaam voelt. De wolf in jouw droom is een symbool in sprookjes van iets dat je kan pakken, dat jou op kan eten en altijd op de loer ligt. Denk maar aan de grote boze wolf en Roodkapje. Daar zul je in die tijd vast wel eens van gehoord hebben. Voor een kind gaat zoiets leven en kan in een droom als symbool terugkeren als er zich in het dagelijkse leventje bedreigende situaties voordoen of als je straf krijgt. Maar dan komt de kangoeroe. De baby- kangoeroe moet eerst een kleine gevaarlijke route afwerken om veilig in de buidel te belanden. Als hij daar eenmaal gearriveerd is, is het goed, warm, veilig en er is voldoende voedsel. Zo hielp het wandkleed in de kamer jou in jouw droom van angstige situaties weg te vluchten naar de veilige plek van je bed. Blijf de kangoeroe trouw. Hij kan je geestelijk nog vaak helpen in tijden dat je het moeilijk hebt. Laat de wolf je tot waarschuwing zijn voor wat mensen je aan kunnen doen. Het is vaak zo dat je de dromen uit je jeugd in je latere leven ook als waarschuwing kunt ervaren. En een gewaarschuwde kangoeroe telt dan voor..... Over een tijdje verwacht ik post uit Australië.

Reddingsdroom


Ik droomde dat mijn zus een vlecht van mijn haar afknipte. Ik voelde mij heel erg ontdaan en buitengewoon verdrietig. Het bleek mij later dat, wanneer beide vlechten afgeknipt zouden zijn, ik dezelfde haardracht zou hebben als mijn zus in deze droom. Ze was mijn kleine woning binnengedrongen en had het grootste gedeelte daarvan in beslag genomen. Dat vond ik heel erg. Ik dacht: hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen en hoe krijg ik haar er weer uit. Ik wist dat dat zeer moeilijk zou worden. De mensen uit mijn omgeving, geen bekenden uit mijn waakleven, leefden heel erg met mij mee. Zij vonden het afgeknipte haar ook een drama en waren heel erg onder de indruk van het gebeurde. Ik werd overstelpt met bezoek en geschenken. Het huisje stroomde vol. De mensen waren allemaal heel vriendelijk, maar ik bleef heel erg verdrietig. Toen ik wakker werd, was ik nog verdrietig en onder de indruk. Zelfs later, toen ik klaarwakker was, dacht ik: wat heb ik nou gedroomd, wat gaat er gebeuren? (Mw. C. v. S. uit N.)

Ik zie dit meer als een geestelijk dan als een paranormaal probleem. Het heeft te maken met een situatie uit het verleden en de verhouding daarin met jouw zus. Je moet je nogal onderdrukt en ontluisterd hebben gevoeld door haar. Zij vulde de geestelijke ruimte en daarin was voor jou bijna geen plaats. Het was een verstikkende situatie. Jouw droom wijst erop dat je dit verleden willens en wetens blijft verwerken. Het lijkt wel of je een beetje expres met het verleden leeft en de toekomst niet wilt of kunt zien. Er zijn twee duidelijke symbolen in je droom. Het eerste is het haar dat afgeknipt wordt. Het is een vorm van ontluistering. Het maakt je lelijker, zoals je zus jou graag ziet: zij de mooie prinses en jij de assepoester, of zoals jij denkt dat jouw zus je wil zien. In het verleden werd bij verschillende volkeren het afknippen van het haar ook gezien als ontluistering. Deze vrouwen werden hierdoor gemerkt en jij voelt je ook nog steeds zo. Je gaat nog steeds gebukt onder het verleden, ook al wijzen al die kennissen en vrienden, het tweede symbool uit je droom, erop dat het voor hen niet speelt. Zij kennen jou zoals je nu bent zonder dat ze van jouw verleden op de hoogte zijn. Jouw droom is tegelijkertijd een waarschuwing. Hoe lang ga je nog door met je minderwaardigheidscomplex ten aanzien van het verleden, het aandacht trekken en het zielig zijn? Nu zijn ze er allemaal nog voor jou. Zij bieden je alle goeds als liefde en geschenken. Maar hoe lang kun je blijven geven zonder iets terug te krijgen? Dat ligt alleen maar aan jezelf. Alleen jij kunt bepalen of je verder in je isolement wilt blijven of de vrijheid in wilt stappen. Jouw droom is hierin duidelijk en geeft aan dat je zonder meer het verleden naast je neer kunt leggen, want je zus ziet er in je droom net zo uit als jij. So, what is the difference?

De man met de cape


Een paar jaar geleden had ik een droom. Een beeld dat ik 's nachts en ook overdag tijdens mijn werk had. Ik zag mezelf staan op een kerkhof. Verderop stond een in het zwart geklede man. Hij had enge ogen, had een hoge hoed op en keek heel streng. Ik werd automatisch naar hem toegetrokken en we liepen samen zonder iets te zeggen naar een open plek waar volwassenen, kinderen en baby's waren. Er lag brandend hout en ik moest verschillende mensen in het vuur gooien. Andere mensen moest ik op een stenen bank leggen en doodsteken of in stukjes snijden, ook kinderen. Ik hoorde het geschreeuw en gegil. Het ging me door merg en been. Daarna moest ik mensen begraven en toen ik mijn taak gedaan had, mocht ik gaan. Op een avond echter moest ik blijven. Hij zette mij bij hem in een staande kist en we vielen samen in slaap. Opeens begon de toren bel twaalf uur te slaan. De man werd wakker en ik wilde mijn tweede ik uit mijn lichaam trekken. Toen werd ik wakker, pakte mijn lichaam beet en was nogal overstuur. (Agnes v. H. uit H.)

Je zieleieven wordt weerspiegeld in deze droom: je angst voor het verleden en je onzekerheid voor de toekomst. De man in het zwart is het symbool voor je huidige relatie. Hij houdt je tegen en regelt alles voor je; je bent zijn slaaf. Dat wil je niet, maar je doet het toch. Je visioen maakt je ervan bewust en duidelijk dat het op een dag, als de klok twaalf uur slaat, afgelopen moet zijn met deze afhankelijkheid. Je bent je eigen baas over je eigen geest en lichaam. Niemand heeft beslissingen te nemen voor jou die je niet wilt. Geen mens heeft het recht jouw geestelijke ontwikkeling te stoppen of af te remmen. Jouw droom geeft aan dat er snel een ander bewustzijnsniveau bij jou zal doorbreken, nieuwe vrijheid voor jou in je ziel. Maar een droom is altijd een meerluik. De man is niet alleen negatief uit te leggen, maar ook heel positief. De man heeft jou de mogelijkheid gegeven, juist doordat hij je gevangen had, in te zien waar je mee bezig bent in je leven: namelijk heel sterk met het verleden. Dat verleden belemmert jouw zelfstandige ontwikkeling van je geest. Hij laat je zien hoe je daarmee om moet gaan. Dromen is ook verwerken en je moet het verleden op een dag definitief achter je laten. Baby's, kinderen en volwassenen zijn in dit visioen fasen uit je eigen verleden die je achter je moet laten om vrij te zijn. Op deze wat macabere manier helpt hij jou om met jouw verleden af te rekenen.

Paranormale waarnemingen