Man - vrouw


Tweede Pinksterdag


Het was Tweede Pinksterdag vorig jaar, vroeg in de ochtend. Mijn man kwam terug van een voetbaltoernooi en was aardig beschonken. In die tijd gebruikte hij ook regelmatig drugs. Ik zeg je dit, omdat ik denk dat drugs er misschien iets mee te maken hebben. Hij maakte mij wakker en zei me dat hij me iets moest vertellen. Volgens hem waren we niet alleen op onze slaapkamer. Ik werd heel bang, maar wist ook dat hij de waarheid sprak. Af en toe raakte hij in trance en vertelde me dan dingen die hem werden gezegd. Hij moest me waarschuwen, omdat ik me teveel bezighield met het occulte. Dat klopte ook. Op een gegeven moment begon mijn man te snikken. Zijn hele lichaam kromp ineen alsof hij een stomp kreeg. Ik vroeg nog naar namen, maar daar ging hij niet op in. Toen hij weer bij kwam, had hij een branderig gevoel in zijn lichaam en herinnerde zich weinig van het gebeurde. Zijn handen kon hij echter niet meer uit een bepaalde stand krijgen en hij vroeg mij ze naar beneden te doen. Ik kan dit hele gebeuren maar niet van me afzetten en ik haal me de gekste dingen in het hoofd. Ik hoop dat jij weet wat het was. (Astrid H. uit G.)

Het is natuurlijk logisch dat alles er een beetje aan meegeholpen heeft om in zo'n toestand te komen. En zeker als je drugs gebruikt, kan dat wel eens ernstig versterkt worden. Daarmee bedoel ik dat het zelfs heel gevaarlijk kan zijn. Gelukkig is dit nog goed afgelopen, maar laat het een waarschuwing voor jullie allebei zijn, zeker voor jou. Wat maakte hij je namelijk duidelijk? Eigenlijk vertelde hij jou dat hij zich zo eenzaam voelde, omdat je zo vaak geestelijk ver weg bent, dat je zweeft met het occulte. Je bent ver weg van zijn dagelijkse beslommeringen en ook ver weg van zijn hobby's en blijde lach. Hij was met je getrouwd, woonde samen met je in één huis, maar toch zagen jullie elkaar weinig. Jij ging jouw gang en hij de zijne. Maar dat vond hij helemaal niet leuk. Hij is eengezelligheidsmens, houdt af en toe van een uitstapje en van plezier maken en is ook met jou getrouwd om dat zo af en toe samen te kunnen doen. Maar je had er weinig zin in en liet hem daarmee alleen, terwijl je toch nog steeds heel veel van hem houdt en hij van jou. Je begrijpt dat hij daardoor heel veel op moest offeren, want zijn liefde was zo groot dat hij jou dat occulte gunde. Daarmee deed hij zichzelf tekort. Dat maakte hij jou duidelijk die nacht, heel eerlijk en heel puur. Het antwoord dat je hem dan moet geven, is dat je met beide voeten op de grond terugkomt en weer echt samen getrouwd bent. Want ik weet dat jullie elkaar niet willen missen. Dus, Astrid, ik denk dat alles nog net op tijd was. Nu is er nog niet teveel kapot gemaakt. De stukken zijn nog groot en gemakkelijk te lijmen. Ga niet door tot het schilfertjes worden, want dan is het te laat. Praat met elkaar over mijn antwoord en je zult zien dat er dan maar weinig woorden nodig zijn.

Goeroe


Enige jaren geleden kwam ik door een kennis en een meditatiegroep in contact met een man in Rotterdam. Deze man zei dat hij mensen kon helpen die bewerkt waren. Hij deed zich voor als een goeroe. Van het een kwam het ander en wij werden bij allerlei zaken betrokken, steunden deze man en zijn vrouw zelfs financieel om hem naar I. te laten gaan. Wij legden een gelofte af. We moesten al onze dromen opschrijven en naar I. zenden. Toen de man terugkwam uit I. is hij met zijn vrouw zes weken bij ons in huis geweest. Mijn man en ik bouwden hierdoor een enorme spanning in onszelf op die uiteindelijk explodeerde in echtelijke ruzies en lichamelijk geweld. Daarna is de man bij andere mensen van de groep gaan logeren en ging weken later weer terug naar I. Enige tijd later wilde ik graag stoppen met de groep. In de meditaties ging ik erg ver weg en ik verloor de greep op mezelf, werd bang en onzeker. De brieven uit I. bleven lang weg zodat er een gat ontstond. Mijn man werd ziek, kreeg pijn in zijn middenrif. Ikzelf kreeg hartkloppingen. We hebben toen naar I. geschreven dat we ons wilden terugtrekken. Zij kwamen terug uit I., maar wij wilden niets meer met hen te maken hebben. Het punt is nu echter dat deze man ons op allerlei manieren veroordeelt en probeert zwart te maken. Ik heb geprobeerd hier afstand van tenemen en de banden door te snijden. Nu echter, na drie jaar, blijft het ons nog steeds achtervolgen. We horen via andere mensen dat er nog steeds geroddeld en verweten wordt. Ik weet dat deze man veel kracht heeft en ik vraag me dan ook af of er iets van uit kan gaan waardoor een vibratie naar ons toegezonden wordt om ons te beïnvloeden. Mijn man is nog steeds doodmoe en ziek. Hoe komen we hier volledig van los? Rest mij nog de volgende vraag. Ik magnetiseer wel eens mensen met pijn e.d. Kan ik hiermee doorgaan en moet ik er in de toekomst meer mee doen? Ik hoop dat u me kunt helpen. (Betty v.d.L. uit H.)

In de eerste plaats moet je de schuld van deze afhankelijke fase die tot deze grote frustraties heeft geleid bij jezelf zoeken. Wat was er nu aan de hand? Tussen jouw man en jou boterde het niet. Jullie zochten dus voor je seksuele problemen een geestelijke oplossing in plaats van een stoffelijke die bij een lichamelijk probleem hoort. In dat gat is die goeroe gedoken. Hij kwam precies op tijd om de stilte tussen jou en je man op te vullen. En daarmee had hij jullie te pakken. Je hebt het in wezen allemaal zelf laten gebeuren zoals je nu wel zult zien. Want op het moment dat hij jullie zover had, was er ook die negatieve invloed, de pijn en alles wat ermee gepaard ging. Als je nu over zoiets nadenkt, denk je: hoe kan iemand die zelf over black magic, bewerken, negatieve invloed begint, positief zijn. Dat kan niet. Mijn gezegde luidt altijd: wie bang is voor de duivel is van hem. Er wordt dan door angst alleen maar aan hem gedacht en dat is negatief. Waar was het die goeroe nu om te doen? Heel simpel. Hij verkocht jullie tafelkleedjes, die een tientje waard waren, voor een paar duizend piek. En jullie nog dankbaar zijn ook dat je ze mocht kopen. Nee, als hij een echte goeroe was geweest, dan had je hem één keer gezien en, nadat hij de volgende woorden uitgesproken had, nooit weer: je bent je eigen goeroe. Zorg dat je zelfstandig wordt en je eigen problemen probeert op te lossen. Laat je niet manipuleren door zulke personen als jullie goeroe. De groep mensen, waar jullie bij hoorden, vond het maar wat gemakkelijk om jullie erbij te hebben vanwege jullie maatschappelijke en financiële positie. Daar konden zij mooi van profiteren en later nog over roddelen ook. Want oh, wat waren ze jaloers. En dat soort jaloerse mensen begint altijd als eerste over negatieve invloeden en alles wat ik voorheen al genoemd heb. Wie heeft jullie dus bewerkt? Jullie zelf en niemand anders. Wie heeft er voor duiveltje gespeeld? Jullie zelf en niemand anders. Maar alles heeft ook zijn positieve kanten, want uiteindelijk kun je er enorm veel van leren en zeker de witte, lichte zijde nog meerwaarderen dan voorheen. Dat is altijd zo. Als je na een nachtmerrie wakker wordt en de zon schijnt buiten, dan praat je er nog een dag over, misschien nog een week, maar dan moet je er ook over ophouden. Anders ga je ermee leven. Het advies dat ik je wil geven is dat je nieuwe vrienden en kennissen moet zoeken en over deze ervaring verder het zwijgen moet doen. Maar, wees ook een beetje dankbaar voor wat je ervan geleerd hebt.

Fobie


Ik ben al jaren fobie-patiënt en heb angsten voor de gekste dingen. Ikheb ook erge faalangst. Nu heb ik therapie gehad en het gaat al veelbeter. Alleen ben ik steeds bang dat ik weer in het oude patroon zalvervallen en dat ik nooit meer van mijn abnormale angst afkom.Nu is mijn vraag of ik geheel bevrijd zal worden van mijn angsten of datik mijn verdere leven fobisch zal blijven. Ik heb ook erg weinig zelfvertrouwen. Krijg ik dat in de toekomst geheel terug of blijf ik altijd een onzeker wezentje?Verder zou ik graag een tweede baby willen hebben, maar bij de eersteheb ik veel problemen gehad in de zwangerschap. Ik heb veel in hetziekenhuis moeten liggen en mijn baby werd te vroeg geboren. Gelukkigis toch alles goed gegaan.Nu is mijn tweede vraag of ik weer zo vaak in het ziekenhuis moet liggenen of de baby dan weer te vroeg geboren wordt.Ik hoop dat u antwoord weet op mijn vragen, want niemand heeft mehier ooit antwoord op kunnen geven. Ik ben dagelijks met mijn probleempjes, zoals ik mijn vragen noem, bezig. (Maridy).

Maridy, ik geloof dat jouw fobie niets te maken heeft met al diedingen die je tot nu toe gedacht hebt. Jouw angst wordt veroorzaakt door één ding: onbeschermd voelen. Er zijn altijd veel te veel mensen om je heen geweest die jou voor dit of voor dat hebben willen beschermen. Daardoor ben je eigenlijk nooit zelfstandig geworden. Nu helpt ook jouw echtgenoot je hierbij en wel in negatieve zin door je te beschermen. Zo raak je je angsten nooit kwijt.Jullie tweeën zouden eens een partijtje heropvoeding moetenspelen, echter zonder tennisbal of ander attribuut, alleen maarmet praten. Dat zou je als volgt kunnen doen.Je gaat bijvoorbeeld met zijn tweeën éénmaal per week gezelligvroeg naar bed, zet een zacht sfeervol muziekje aan en in deslaapkamer desnoods een gezellig kaarsje, en dan maar praten.Het beste kun je beginnen door aan elkaar te vragen wat je je nogweet te herinneren van je jeugd. Je start zo jong mogelijk, iederekeer weer jonger. Je zult zien dat na een aantal weken je herinneringen aan vroeger steeds sterker terugkomen en de leeftijd, waarover je je wat herinnert, steeds jonger gaat worden. Betrek het dan zoveel mogelijk op de woordjes bescherming en zelfstandigheid. Je discussieert over de ervaringen van elkaar en je zult zien dat het jullie na een aantal sessies steeds duidelijker wordt waar jouw angsten en ook zijn angsten hun oorsprong vonden.Dit is niet de gemakkelijkste weg, maar wel de beste, want je doethet dan namelijk zelf.Zelf zul je ook moeten leren leven, wel met anderen, maar nietmet overdreven hulp van anderen. Wij zijn erin deze maatschappij te veel aan gewend geraakt om aan alles en iedereen de schuld te geven of hulp te zoeken, maar niet bij onszelf te kijken. Dat iseen slechte zaak. Daarom geef ik je ook dit advies. Misschien kunje over een tijdje met deze ervaring zelf weer andere mensen eentip geven om ook zichzelf te kunnen helpen.Maak je over dat tweede kind nou maar niet bezorgd. Dat komt ertoch wel zonder problemen.

Relaties