Helderziendheid/voorschouwDe sterrenloper


zonlicht
bomen
en
schaduwen

maanlicht
bomen
en
dromen

ver achter het zonlicht
in het holst van de nacht
droom ik mijn toekomstdroom
als een sterrenloper
die veel te veel vraagt van de nacht
als een dagdromer
die veel te veel vraagt van het daglicht

maanlicht
helder
zonder schaduw

zonlicht
helder
en dromen

De achttiende


Ik wil u graag een situatie voorleggen, in de hoop dat u mij daar een antwoord op kunt geven. Het is naar aanleiding van uw optreden op een zondagavond in het programma TV-privé van Henk van de Meijden. Mijn vader heeft naar dit programma gekeken en heeft's nachts van u gedroomd. Hij droomde dat u in een bomvolle zaal een lezing hield, middenin uw lezing stopte en mijn vader aanwees met de mededeling: 'U bent 18 juni aan de beurt.' Hoewel mijn vader een erg nuchter man was, was hij toch erg ontdaan en was hij een paar dagen van slag. Mijn vader was 60 jaar en goed gezond, niet onder behandeling van artsen. Nu is mijn vader niet op 18 juni, maar op 18 april vrij plotseling overleden. Hij is maar vier weken ziek geweest. Dit is nu twee jaar geleden, maar al die tijd heeft het mij niet losgelaten waarom hij dat gedroomd heeft. (Mw. W. v.d. K. uit Z.)

De voorspelling die uw vader in zijn droom heeft doorgekregen, was niet mijn voorspelling, maar zijn eigen weten - onderbewust - wanneer het leven eindigt. Achteraf is het voor hem toch maar goed geweest dat het niet de 18e juni was. Deze veiligheidsklep heeft hij in die droom onbewust ingebouwd. Hij geloofde erg in die droom en zou bij het naderen van de 18e juni alleen maar doodsbang zijn geweest. Nu had hij het niet verwacht en is daardoor vrij rustig overgegaan. Dat ikzelf bij zijn droom betrokken was, heeft niets met mij te maken maar met helderzienden in het algemeen. Men is altijd bang dat zij zullen zeggen wanneer je doodgaat. Deze angst leeft al eeuwen bij de mensen en de meeste mensen willen nu eenmaal graag lang leven. Wat ik wel erg sterk vind aan zijn droom is dat hij droomde dat ik in een bomvolle zaal een lezing hield. In die tijd deed ik dat namelijk nog, maar door grote drukte ben ik ongeveer twee maanden na voornoemde televisie-uitzending gestopt met lezingen. Het zou dus ook nog best kunnen zijn dat hij op een of andere manier paranormaal bij zo'n lezing aanwezig is geweest en dat mijn en zijn aura elkaar ontmoet hebben en hij eigenlijk zijn eigen kennis omtrent zijn stervensdatum via mij heeft geprojecteerd naar zijn geest toe. Maar deze laatste verklaring wil ik toch eigenlijk met een korreltje zout nemen, omdat ik mij er totaal niet van bewust ben. Toch kan het best gebeurd zijn. Ik praat wel vaker met mensen in mijn dromen en uittredingen en zou dat pas zeker weten wat uw vader betreft, als ik van hem een foto zou zien. Dan voel ik meestal uit een bepaalde herkenning of ik iemand wel of niet eerder letterlijk of figuurlijk ontmoet heb.

Broers dromen


Ik heb een broer die dromen krijgt over de dood van mensen. Deze dromen komen altijd uit. Zo zag hij in een droom de dood van mijn man een paar maanden voordat deze vier jaar geleden plotseling overleed. Enige tijd geleden droomde hij weer over mijn man. Ik wilde de kist niet afstaan, maar bij me houden in de kamer. Betekent dit dat er binnenkort weer een sterfgeval in de familie plaatsvindt? (Mw. J. V. uit A.)

Iedereen die helderziende gaven heeft, of die zich nu uiten in dromen of in wat voor vorm dan ook, kan niet zomaar de conclusie trekken dat het zwartwit, zus of zo zal zijn. Hij moet voorzichtig zijn met wat hij zegt en speciaal in het geval van helderziende dromen goed nadenken of er niet een andere, een symbolische uitleg aan gegeven kan worden. Dat uw broer helderziend is, valt niet te betwijfelen, maar aangezien hij zich op dit moment nog geestelijk in een klein wereldje beweegt, blijven zijn helderziende dromen voorlopig nog beperkt tot mensen die hem zeer na staan. Hij heeft ook van zijn eerste ervaring met jouw man wel geleerd niet zomaar klakkeloos dat wat hij gedroomd heeft te vertellen. Zo'n ervaring moet een ieder die helderziende gaven heeft, een keer gehad hebben, wil hij zichzelf beperken in wat hij wel of niet vertellen kan. Ik denk dat je broer over een tijd niet alleen helderziende dromen meer heeft, maar ook helderziend en heldervoelend zal worden buiten de nacht om. Ik hoop dat hij er zorgvuldig mee om zal gaan en voor andere mensen iets positiefs zal betekenen. Ik heb namelijk al vaker verteld dat je eerst negatieve ervaringen moet hebben om er positief mee om te kunnen gaan. Dat is een soort leerproces, net als bij kleine Jantje die de kachel aanraakt. Nadat hij een keer zijn vingers gebrand heeft, zal hij het niet zo gauw een tweede keer doen, maar zal daarentegen zijn jongere broertje of zusje waarschuwen dat de kachel heet is. Ik hoop voor je broer dat hij iemand tegenkomt die hem zal kunnen begeleiden. Maar laat hij daar wel voorzichtig mee zijn, want vooral in het begin zijn er veel mensen die je leeg kunnen zuigen en van je willen profiteren. Je moet af en toe ook 'ho' kunnen zeggen, anders ga je er zelf onderdoor. Nu nog even over de laatste droom die je broer had. Deze droom heeft niets te maken met een sterfgeval, maar is een boodschap voor jou. Het is een opdracht die jouw man aan je geeft. Laat hem los en leef je leven weer met mensen die hier op aarde zijn. Hij zal je daar geestelijk vast bij helpen. Je bent nog hier op aarde en je moet weer een leven krijgen waar plezier en vreugde deel van uitmaken. Als je hem los kunt laten, maak je jezelf vrij en daarmee bedoel ik niet geestelijk, maar stoffelijk.

Flitsen


Als ik slaap, zie ik soms dwars door een droom heen in een flits iemand in een doodkist liggen. In die flits herken ik wel de persoon, maar alleen de details, zoals jong of oud, man of vrouw of kind, het haar en de vorm van het gezicht, blijven bij me. Op het moment dat ik het beeld zie, leeft die persoon nog, maar binnen drie dagen hoor ik dan dat hij is overleden. Ik zie deze beelden alleen van mensen die ik ken. Waarom zie ik deze beelden en wat moet ik ermee? Zal ik in de toekomst deze beelden blijven zien? Drie dagen voordat mijn buurman, 27 jaar, overleed, zag ik ook hem in een kist liggen. Later hoorde ik dat hij van een trap was gevallen en naar een ziekenhuis was gebracht. Vanaf het moment dat hij gevallen was tot zijn overlijden, heb ik met tussenpozen hoofdpijn gehad en een vreselijk moe gevoel. Ook heb ik toen gedroomd dat ik me in een ziekenhuis bevond in een klein kamertje. Het was er nogal schemerig en er lag iemand in bed die me dringend vroeg niet weg te gaan, omdat hij zo bang was om alleen achter te blijven. Ik antwoordde toen dat ik zou blijven en ik ben daar toen gaan slapen. Daarna werd ik wakker in mijn eigen bed. Mijn vraag is: hebben mijn hoofdpijn en die droom iets te maken met mijn buurman, of was het toeval? (Mw. D.C. v.d. A. uit R.)

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat het wel degelijk een voorschouwen is wat je hebt. En wat moet je daar nu mee, zul je je afvragen. Ze komen natuurlijk niet voor niets. In de eerste plaats ben je na zulke beelden al wel op een klap voorbereid en het nut van zo'n flits is dat er meteen al een stukje voorverwerking plaatsvindt. Maar de diepere betekenis van het gebeuren ligt toch op een ander paranormaal vlak. Het is heel vervelend voor je, maar ik moet je verzoeken er zo min mogelijk over te praten, zeker niet met familie van de mensen die het betreft. Waarom je dit meemaakt, kan ik het beste als volgt omschrijven. Je bent een soort auraverpleegster. Dat blijkt wel uit het laatste voorval uit je brief. Een deel van je geest is bij deze zieke persoon gebleven en heeft hem geholpen om rustig te kunnen sterven. Jouw ervaring bewijst wel dat dat niet altijd stoffelijk hoeft te gebeuren. Je kunt ook bij iemand zijn via de geest. Ik denk dat jouw ervaringen voornamelijk dit doel hebben: je ziet zo'n flits en op dat moment is een deel van je geest al bezig die persoon te helpen zodat hij of zij rustiger en bewuster kan overgaan. Juist de geest van iemand die nog in de stof is, kan dat beter dan iemand die al overgegaan is, omdat je lichaam nog op aarde is en een deel van je geest, zonder dat je het weet, zich ervan bewust is dat er een leven aan de andere kant is. Vanuit deze balans kun je het beste iemand op weg helpen. Jouw lichaam weet wat pijn, verdriet en angst voor doodgaan is en je geest weet dat de dood niet bestaat en dat er voor die ander rust zal komen. Deze kracht was tot nu toe een onbewust deel van jezelf, maar nu je je van deze kracht bewust bent, kun je ook nog bewuster helpen. Je hoeft dit echt niet zo zwaar te zien, want uit ervaring weet ik dat dat in de meeste gevallen vanzelf gaat. Het is een kwestie van bewustzijn. Een gedachte kan nog duizenden jaren na het ontstaan ervan een wonder verrichten, ook al is de persoon aan wie de gedachte ontsproten is, zich er al miljoenen jaren niet meer bewust van.

Hollands huis


Ik heb vroeger als jong meisje een droom gehad die me nog steeds bezighoudt. Ik droomde van een huis dat in Nederland stond, echt Hollands ingericht met delfts blauw, pluche meubels en een grote kast. Als je uit het raam keek, zag je korenvelden en daarachter lag Duitsland. Heeft dat huis nu echt bestaan? Toen ik het droomde, woonde ik in Australië en ik had nog nooit een Hollands huis gezien. Op een of andere manier voel ik mij verbonden met het huis. Ik kan het me ook zo weer voor de geest halen. (Carla v. B. uit S.)

Ik denk, Carla, dat je het huis in je droom niet buiten, maar van binnen hebt gezien. Jouw huis doet mij denken aan een schilderij dat ik ook paranormaal wel eens gezien heb. Ik denk datje in Australië bij Hollandse kennissen datzelfde schilderij gezien hebt toen je klein was. Dat huis kwam in je droom terug. Zoals ik het zie, moet het huis, zoals de schilder het gezien heeft, ergens staan in de buurt van 's-Heerenberg. Daar kun je ook Duitsland zien. Toch heeft dat huis verder niet de betekenis die je eraan geeft. Jouw droom over dat huis was een voorspellende droom. Hij betekende dat je weer terug zou gaan naar Nederland en dat dit land de plaats zou worden waar je zou gaan wonen. En dat is uitgekomen. Dus blijf niet verder zoeken naar dat huis uit jouw droom, maar denk sterker aan het symbool dat je zelf een huis moet zijn voor andere mensen, met als belangrijkste kamer de hartkamer. Ik denk dat dan veel mensen er met plezier zullen binnengaan en er gelouterd weer uitkomen. Probeer alles wel op een rijtje te houden. Je bent namelijk nogal vaak warhoofdig en chaotisch. Anders zou er nog wel eens een dag kunnen komen dat je je eigen huis voorbij loopt en daarmee bedoel ik overspannen worden. Het beste voor jou is yoga.

Ongelukken


Een jaar of tien geleden toen we nog in C. woonden, heb ik mijn eerste droom uit zien komen. Ik droomde dat we binnenkort naar een begrafenis moesten. Omdat we in een klein dorpje woonden en eigenlijk allemaal broers en zusters waren, waren we altijd op een begrafenis aanwezig. Toen we op de begraafplaats waren, zag ik de kist. Daar lag wat op, geen bloemen, maar ik kon ook niet zeggen wat het wel was. Een paar dagen na die droom verongelukte een zoon van een dorpsbewoner. Toen hij werd begraven, werd me duidelijk wat er op die kist lag. Deze jongen was militair en op de kist lagen de vlag en zijn pet. Een goed jaar later, terug in Nederland, droomde ik dat ik afscheid nam van iemand die was overleden. Ik zag geen gezicht, enkel grijs haar. Op die dag zouden ook spullen naar ons huis worden gebracht. Dat kon waar zijn, omdat mijn man enkele spullen van C naar ons had opgestuurd. Ik dacht direct aan mijn vader, omdat die al heel lang ziekelijk was. Maar alles bleef goed tot afgelopen februari. Wij waren net verhuisd. Woensdag werden onze spullen afgeleverd. Niets aan de hand. Donderdag dacht ik steeds iets in de achtertuin te zien. 's Middags kreeg ik het gevoel dat ik nog even wat behangpapier moest halen, omdat ik bang was dat ik het anders niet meer kon krijgen. Toen ik terugkwam, lag er een telegram in de gang. Er was iets met mijn schoonouders. We namen contact op en vernamen dat mijn schoonmoeder gestorven was. Een paar jaar geleden gingen mijn moeder, mijn zus en haar man naar M. Voordat ze weggingen, droomde ik dat er een ernstig ongeluk zou gebeuren. Ik waarschuwde ze heel voorzichtig te zijn. Donderdags zat ik met een vrouw een kopje thee te drinken. Opeens was het net of deze vrouw een klap in haar gezicht kreeg. Het gezicht kreeg ook echt een rode plek. Tegelijkertijd ging mijn lichaam vreselijk tekeer. Ik zei tegen haar dat mijn moeder op de terugreis was. Ik wist namelijk uit mijn droom dat het ongeluk in Frankrijk zou gebeuren. Het was tien over half drie. Kort erna ging mijn lichaam weer tekeer. Later op de avond belde mijn zus dat ze in België waren. Hun reis was gelukkig goed afgelopen. Maar op het tijdstip dat die vrouwen ik bovenstaande waarschuwingen kregen, waren er inderdaad ongelukken gebeurd. Dit liep dus gelukkig goed af. Een tijdje geleden zag ik in een droom een motorongeluk gebeuren. Een motorrijder vloog van zijn motor en kwam op de weghelft met tegemoetkomend verkeer. Van schrik werd ik wakker. Ik kende de jongen op de motor niet. Een paar weken later verongelukte zo'n jongen bij ons uit de buurt die ik inderdaad niet kende. Het was precies zo gebeurd als ik gezien had. Zo kan ik nog wel veel meer vertellen. Nou zou ik zo graag van je willen weten, André, wat ik hiermee aan moet, wat ik er het beste mee kan doen. (Mw. T.D. uit H.)

Je eigen angst voor deze ervaringen is er de oorzaak van dat je zo sterk ongelukken voorvoelt. Je moet accepteren dat het nu eenmaal een vaststaand feit is dat de mens zijn verleden, heden en toekomst kent en die aan kan voelen van diegene waar hij van houdt, die hij kent of waar hij mee omgaat. De aura van de mens hoort bij het totale geheel en kan alle informatie weten van alles om hem heen. Nu ligt het er maar aan waar je je op richt. Dat wat je vraagt, krijg je ook ongevraagd. De schok na je eerste ervaring heeft angst veroorzaakt voor dit soort helderziende waarnemingen tijdens de slaap waardoor er een soort gevoel in je komt van: als het nu maar niet weer gebeurt. Hierdoor ga je eigenlijk al met angst slapen en door die eigen angst vang je juist in het tijdloze angstige gebeurtenissen op die mensen moeten meemaken. Zo heb je aan zo'n gave maar weinig. Je kunt dan alleen maar achteraf constateren dat je het vooraf al gezien hebt. Maar wie help je dan? En je hebt bovendien zelf ervaren dat het niet altijd zo uitkomt als je gezien hebt. Neem bijvoorbeeld de droom over die ongelukken in Frankrijk. Je bent dan zo overbezorgd voor deze mensen dat je ze daardoor eigenlijk slecht begeleidt. Deze overbezorgdheid kan twijfel zaaien en om een auto te besturen heb je een snel reactievermogen nodig zonder twijfel. Je begrijpt hieruit dat als je dingen kunt voorzien, je ook dingen meehelpen kunt te voorkomen. En al zal je dat misschien niet altijd lukken, met angst en twijfel lukt je dat in ieder geval niet. Ik raad je aan als je weer zoiets ziet, liefde, harmonie en zekerheid uit te zenden naar degene die het betreft en er geen angst voor te hebben. Want als dat met degene moet gebeuren, staat het toch al vast en zo niet, dan kun je er zeker van zijn dat de boodschap aan jou juist was om hen van een afstand te helpen. Ik denk dat je dan ook totaal andere helderziende dromen zult krijgen. Ik heb zelf natuurlijk ook wel zulke helderziende waarnemingen als jij. Als ik het gevoel heb dat het echt plaats zal gaan vinden, houd ik mijn mond erover en als ik het gevoel heb dat ik er iets aan kan doen, zal ik het zeker tegen die persoon proberen te zeggen of hij dat nu leuk vindt of niet. Ik zal je er een voorbeeld van geven. Kort geleden had ik een droom over iemand die mij zeer na aan het hart ligt. Ik droomde dat hij met een voetbalwedstrijd mee zou gaan doen. Ik vroeg hem toen: 'Heb je wel een sportkeuring laten doen of toestemming gevraagd aan je arts?' Hij zei: 'Nee, maar dat kan mij ook niets schelen. Ik doe het toch.' De betekenis van deze droom was eigenlijk heel eenvoudig. De voetbalwedstrijd was slechts een symbool voor te veel inspanning, een soort krachtproef die niet normaal voor hem was. Die zou heel gevaarlijk voor hem kunnen aflopen, omdat hij een ernstige hartafwijking heeft. Ik heb hem mijn droom verteld en uitgelegd wat de symboliek ervan was. Hij bevestigde dat hij inderdaad voor een grote krachtsinspanning stond en hij heeft het op mijn advies wat rustiger aan gedaan. Daardoor is er niets ernstigs gebeurd. Dit was een voorbeeld dat het niet altijd een slechte afloop hoeft te hebben als je je eigen emoties maar goed onder controle hebt en er met mensen over durft te praten.

Paus


Ik zag in mijn slaap dat ik op bezoek was bij de paus, in een grote zaal waar het erg schemerig was. De paus zat met zijn gevolg op het podium. Hij zat in het midden in helder wit zoals we hem kennen van de televisie. Ikzelf zat middenin de zaal op de eerste stoel aan het middenpad links. Opeens ging de paus staan en kwam naar me toe, iets gebogen, handen gevouwen met het bekende hoofddeksel op en zeer spontaan. Hij gaf mij lachend met twee handen een hand en keerde weer naar het podium terug. Toen hij weer zat, hoorden we een vreselijk lawaai van vliegtuigen. Iedereen zat angstig omhoog te kijken, ook de paus met de hand op het hoofd. Na enige tijd werd het weer rustig. Een man van het podium ging door een raam achter het podium naar buiten. Even later kwam hij weer binnen en beduidde met zijn handen dat alles weer rustig was. Heeft deze droom iets te maken met het aanstaande bezoek van de paus aan Nederland in mei 1985? (Dhr. P.C.R. uit H.W.)

Op je brief van 17 november 1984 wil ik het volgende antwoorden. Er is inderdaad een man met een revolver de grens overgekomen om een aanslag te plegen op de paus. Wat je hebt ervaren, is slechts een plaatsbepaling waar het zou kunnen gebeuren. De man kwam in Limburg de grens over en had de intentie de paus neer te schieten op vliegveld Zuid-Limburg (Beek). Als je wat meer over nagedacht had met eventueel wat meer informatie over de plaatsen die de paus in Nederland zou bezoeken, was je zelf wel tot de conclusie gekomen dat die vliegtuigen een symbool zijn voor een vliegveld. En als je dan gelezen zou hebben dat hij een mis zou opdragen op vliegveld Beek, zou je wel gevoeld hebben dat daar dan ook, het meeste gevaar dreigde. Jouw ervaring geeft ook aan dat er niet echt iets zou gebeuren. Er was wel een dreiging, maar daarna was alles weer rustig. En dat klopt ook, want de man met de revolver is gepakt.

Robijntje


Ik droomde dat ik een kettinkje met een robijntje had gekregen. Ik liep een kamer binnen waar een ronde viskom op tafel stond die gevuld was met helder water. Er zat geen vis in. Ik liet de ketting in het water zakken. Toen ik in het glas keek, was de ketting verdwenen en zag ik een soort visioen. Er liepen twee mensen op een weg. Plotseling hoorde ik een klap en toen ik opkeek, zag ik die mensen in vlammen verdwijnen. Ze smolten en werden heel klein, als het ware weer foetussen. Ze waren wit. Ik pakte er eentje op en zag een gezichtje dat van pijn vertrokken was. Toen hoorde ik iemand zeggen: 'Wees maar niet verdrietig hoor, ze waren op slag dood en hebben niet geleden.' Ik zei: 'Je liegt, deze heeft wel pijn gehad.' Ik kreeg geen antwoord. Toen kwam een volgende fase. Ik zag twee mensen op een hek zitten. Ze lachten en praatten tegen elkaar. Het was een man met blond haar. Ik kon zijn gezicht niet zien. Het was net of er een waas over lag. De vrouw had lang, donker haar. Ze kwam me niet bekend voor.(Mw. J.S. uit R.)

Zowel de robijn als de viskom versterken het beeld van de glazen bol, de paranormale holovisie waar men heden, verleden en toekomst aanschouwt. Het wijst in de eerste plaats toch ook bij u op paranormale gaven. U zou zo'n glazen bol moeten kopen en eens moeten proberen of het lukt. Deze glazen bol geeft nog een andere dimensie aan. Het is een viskom, gevuld met helder water, het zogenaamde levenswater. Dat het water helder is, wil zeggen dat er uiteindelijk toch geen vuiltje aan de lucht is, dat de foetus, de nieuwe mens, er goed in kan gedijen. De twee mensen waar u over droomde, zijn twee kinderen die binnen vijf jaar geboren gaan worden in uw directe omgeving en wel bij familie in de uitgebreidste zin van het woord. Het worden een jongetje en een meisje, eerst het jongetje en dan het meisje. Deze zullen meteen vanaf de eerste dag dat zij elkaar zullen zien enorm goed met elkaar op kunnen schieten en dat is logisch, want in een vorig leven waren zij een echtpaar dat door een auto-ongeluk om het leven is gekomen. Maar nu worden zij opnieuw bij elkaar in de buurt geboren, dit keer waarschijnlijk als neef en nicht. Ik moet hierbij heel sterk aan West-Brabant denken. Misschien is het nu een beetje duidelijker voor u. De viskom is nu nog leeg, maar binnenkort zwemmen er twee vissen in.

Verhuizen


Ongeveer tien jaar geleden kreeg ik met tussenpozen steeds dezelfde droom. Ik droomde dat we gingen verhuizen. We gingen altijd terug naar de oude buurt waar ik vroeger woonde en die eigenlijk zo slecht nog niet was. Ik werd steeds huilend wakker. Toen mijn schoonvader ziek werd, droomde ik vijf nachten achter elkaar mijn verhuisdroom met een nog grotere wanhoop. Ik wilde niet weg. Ik voelde me thuis en had het toch goed. De dromen hielden op toen mijn schoonvader gestorven was. Ik was eerst bang dat mijn dromen met de dood te maken hadden. Maar het gekke is dat mijn dromen niet teruggekomen zijn toen het zoontje van mijn broer op driejarige leeftijd is overleden. Mijn angst voor weggaan, doodgaan, blijft, want de dromen waren zo echt. Het was net, of iets mij dwingt toch te verhuizen, terwijl hier voor ons altijd de zon schijnt. (Ria K. uit E.)

Vaak droomt men over een huis waar men eigenlijk helemaal niet in zou willen wonen of waar het te klein of te benauwd is, of een huis waar een muur voor staat, of een prachtig huis dat helemaal vrij staat op een heuvel met een mooi uitzicht. Deze dromen hebben in de meeste gevallen niets te maken met de letterlijke betekenis van verhuizen. Het huis kan het symbool zijn voor het geestelijke huis. Het geestelijke huis dat met ervaringen van vroeger te maken heeft of dat een verbinding vormt met personen die met het verleden te maken hebben. Dan droomt men meestal over het huis waar men vroeger in woonde. Dit is in de meeste gevallen een inductor naar iemand, een famililid of een hele goede kennis die de meeste indruk op je gemaakt heeft of die je hebt leren kennen toen je nog in dat oude huis woonde. In jouw geval was je droom eigenlijk een voorspellende droom over het sterven van je schoonvader. Dat bleek ook wel, omdat de verhuisdromen stopten toen hij was overgegaan. Dat er geen verhuisdromen waren bij het sterven van je neefje is te verklaren uit het feit dat dit kind nog geen verleden had. Het was nog helemaal nieuw en in het nu. De geboorte van het kind en het sterven van het kind heb je meegemaakt in het huis waar je nu woont. Het is niet uitgesloten dat je in de toekomst toch weer een verhuisdroom krijgt, die te maken zal hebben met de overgang van iemand die je in het verleden gekend hebt. Gelukkig voor jou blijft het feit dat je van tevoren niet weet wie het is, maar je wordt wel voorbereid op een klap. Dus eigenlijk zorgt zo'n droom ervoor dat je een soort verwerking vooraf hebt. En daar mag je aan de ene kant best blij mee zijn, want de meeste mensen hebben dat niet en worden, van de ene op de andere minuut ermee geconfronteerd. Ik weet dat dit misschien een schrale troost is, maar je hebt het nu eenmaal en omdat je het hebt, zul je het moeten accepteren en ermee moeten leven zoals zovele mensen. Uiteindelijk heb ik ook moeten leren om ermee te leven. En als je een beetje goed kunt relativeren, lukt dat best. Het is een kwestie van noteren en verder vergeten, want je kunt de feiten zoals ze er liggen, niet veranderen. Dus nogmaals: jouw dromen hebben niets te maken met het verhuizen op zich, maar met geestelijke veranderingen in jezelf door gebeurtenissen van en met mensen uit jouw omgeving.

Vreselijke droom


Onlangs droomde ik dat ik bij mijn moeder op visite ging en van haar te horen kreeg dat mijn vader het aan zijn hart had. Het was niet zo ernstig, zei ze, want hij zou er wel weer bovenop komen. Een paar weken later droomde ik dat mijn man in het ziekenhuis lag en geopereerd moest worden. Hij kwam niet meer uit de narcose en hij stierf. Thuis had ik in mijn droom veel verdriet, maar in die droom stond mijn man mij ook te troosten, terwijl hij in het ziekenhuis was overleden. Een paar weken geleden kwam mijn man inderdaad in het ziekenhuis te liggen, geen operatie, maar wel één dag aan de monitor voor de zekerheid. Gelukkig bleek het naderhand niets ernstigs te zijn en hij mocht na een paar dagen weer naar huis. Mijn man was bijna twee weken thuis, toen de telefoon ging. Of ik zo snel mogelijk naar mijn moeder wilde gaan, want mijn vader was niet goed geworden. Toen ik er kwam, bleek dat mijn vader aan een hartaanval was overleden. U begrijpt misschien dat ik nu gewoon bang word om weer zo'n droom te krijgen. Ik ben nu ook bang dat die droom over mijn man uitkomt. (Mw. M.N. te R.)

U kunt het nu wel zo noemen, maar ik zie het toch heel anders. Een mens kent voordat hij geboren wordt alle belangrijke gebeurtenissen in zijn leven en juist de meest dramatische gebeurtenissen in zijn leven onthoudt hij logischerwijs het sterkst in zijn onderbewustzijn. Deze komen dan meestal naar boven als het moment nadert dat de gebeurtenis plaats zal vinden en eigenlijk zijn deze dromen of helderziende waarnemingen een voorverwerking van het moment waarop het echt gebeurt. De klap komt dan niet meer zo hard aan. Bij u heeft de onbewuste herinnering een klein spelletje met u gespeeld. In uw onderbewustzijn hebt u een keuze moeten maken tussen twee gebeurtenissen die allebei met ziekte te maken hadden. De eerste bleek achteraf veel ernstiger te zijn dan de tweede. Dat kwam, omdat bij de droom over uw vader de aura van uw moeder er tussen zat die per se dit sterven wilde ontkennen. Maar de angst voor de dood was door de eerste droom zo sterk geworden dat u dat in uw tweede droom op uw man betrok. Nu bleek dat er met uw man achteraf niets ernstig aan de hand was en dat hij u troostte nadat uw vader was overgegaan. Zo zie je maar weer dat je een droom niet altijd zo kunt uit leggen zoals je hem droomt. Dat zie je meestal pas achteraf en dat komt, omdat je in je droom de gebeurtenissen al verwerpt opdat ze maar niet zullen gebeuren. Dat is logisch. Dat heb ik ook met mensen waar ik van houd.

Voorspellende dromen


Ik heb zelf altijd voorspellende dromen gehad, al vanaf mijn kindertijd, maar de laatste jaren komen ze steeds regelmatiger voor. De dromen komen soms pas na drie maanden uit. We hebben een groepje gehad in X. wat uiteen viel door een tragische gebeurtenis. Een groepje in mijn eigen woonplaats is ook roemloos ten onder gegaan. Steeds als wij denken dat wij hier iets mee kunnen doen, valt het uit elkaar. Zou iets ons tegenhouden, André? (Mw. R. uit W.)

Zoals u al vaker gemerkt zult hebben, heb je, als er meer dan vier mensen verzameld zijn, een kopie van deze maatschappij. Dat wil zeggen: naijver, jaloezie, want wat u kunt of hebt, willen zij ook graag. U bent veel te goedgelovig. Dat is niet erg als u zich er dan ook maar van bewust bent dat u af en toe een geestelijke klap om uw oren krijgt. Uit eigen ervaring weet ik dat je nooit te veel met mensen die ook op paranormaal gebied bezig zijn, moet omgaan en dat is heel logisch. De één heeft een taak in Groningen, de ander in Rotterdam, en een derde in Maastricht en daar moet je je aan houden. Je moet dus dat doen waarvan je denkt dat je het moet doen, maar een winkelstraat met alleen maar bakkers geeft nog geen boter op je brood, als u begrijpt wat ik bedoel. Uw dromen zullen in de toekomst vaker uitkomen, maar u bent ook als u niet slaapt, meer helderziend en heldervoelend dan u denkt. Verstopt u niet met uw gaven in een groepje, want dan helpt u er niemand mee. Dromen zijn leuk, ook voorspellende, maar wat heb je eraan als de buurvrouw problemen heeft en je ze niet wilt horen. Ik denk dat dat laatste in de toekomst veel meer zal gaan spelen. Gebruik dus uw praktisch inzicht en uw paranormale gaven om mensen te helpen, alleen, en niet in een groepje.

Vrachtwagens


Ik ben een meisje van veertien jaar. In de nacht dat mijn opa is overleden, had ik de volgende droom. Mijn moeder en mijn zusje kwamen op de fiets bij mijn vriendin langs waar ik mee aan het spelen was. Ik keek net uit het raam en zag dat ze een geparkeerde vrachtwagen voorbij gingen. Juist toen ze er opzij van fietsten, kwam er een grote vrachtwagen aan scheuren die zo dicht langs hen heen ging dat ze helemaal fijn werden geperst. Hun lichamen waren helemaal plat. Toen werd ik wakker. De volgende dag hoorde ik dat mijn opa was overleden. Eigenlijk schrok ik daar niet zo erg van, maar nu zit het me weer dwars. Heeft deze droom er iets mee te maken? (Astrid S. uit R.)

Jouw ervaring heeft inderdaad met de dood van je opa te maken. De vrachtwagens die je zag, symboliseren voor je zusje en je moeder de hardheid van deze maatschappij. Zij hebben het over het algemeen moeilijker met het leven dan jij, omdat jij beter kunt relativeren, juist omdat jij dieper over de dingen nadenkt dan zij doen. Jij was bij je vriendin aan het spelen. Dat wil zeggen dat je al weer over het verdriet heen was toen jouw zusje en jouw moeder nog in de put zaten over de dood van je opa. Dat komt, omdat jij er al op voorbereid was en je moeder en je zusje niet. Zij hebben een grotere klap gehad van het sterven van je opa dan jij. En dat is het symbool van jouw droom. Zij werden tijdelijk door het verdriet verpletterd. Niet, dat jij er geen verdriet over hebt, natuurlijk vind jij het ook heel erg. Maar jij had het aan voelen komen en zij niet. De groeten en speel ze, want hoe langer je blijft spelen, des te flexibeler blijft je geest en rol je meer wijsheden in het leven vergaren dan degenen die dat niet doen. Die verstrakken, zijn niet meer elastisch en groeien geestelijk trager dan jij.

Toekomstvisioenen