ToekomstvisioenenDagen van papier


ik zie de blinde lopen, hij niet
ik hoor de dove zuchten, hij niet
ik loop naar buiten en zie de zon in al zijn kleuren
maar het zijn slechts dagen van papier
niet eens de helft, niet eens een kwart
is het vel wat ik van het geheel aanschouw

ook ik ben doof en een dove hoort soms meer
al ben ik niet blind, een blinde ziet soms meer
van alles wat ik wil horen en zien
glijden de woorden van gedachten op papier
een kwart van dat wat ik schrijf is hoorbaar
en kwart van dat wat ik voel is zichtbaar
tussen de regels door onhaalbaar
en wit blijft de helft van het papier

een kind heeft van alles maar de helft
half licht en half duister
een mens, een half blind mens
die soms mag kijken door een kier
en dan pas de oplossing invult op de volle lengte
van het wit papierHoofd


Ik ben twintig jaar en droom elke nacht de raarste dingen. Een paar dagen geleden had ik een droom die ik niet meer kan vergeten. Ik liep met een kind in een kinderwagentje op straat. Ik bleef maar naar het kind kijken. Ze was gehandicapt, had geen armen of benen. Ik praatte ondertussen wat met andere mensen over wie er nou weer dood waren. Het waren er een heleboel. Eentje was er overleden op 20 juni door een vliegtuigongeluk. Ik dacht toen heel in de verte aan mijn vriend. Ineens was er van dat kind alleen nog maar het hoofd over. Zo was ze geboren. Ik ging ermee spelen en hield het dicht tegen me aan, knuffelde het en merkte dat ze dat erg fijn vond. Ze huilde en wist zich geen raad met dat gevoel. Plotseling was het weer een tijd verder. Het hoofd zat in het kinderwagentje, maar was een stuk ouder geworden: een vrouw. Ze keek heel droevig alsof ze heel wat meegemaakt had. Ik ben nu erg bang dat mijn vriend doodgaat. Het beheerst gewoon mijn leven. Ik probeer mezelf in te prenten dat het onzin is, maar als ik een dag niets van mijn vriend hoor, ben ik in paniek. Zo kan het niet doorgaan. Nadat ik twee jaar geleden van de havo ben gekomen, weet ik niet wat ik moet gaan doen. Wat moet ik van mijn leven maken? Ik heb geen zin om te werken of om weer naar school te gaan. Ik weet echt niet wat ik eigenlijk wil. Ik heb er al met een aantal mensen over gepraat, maar daar ben ik ook niets mee opgeschoten. (Mw. P. de J. uit A.)

Als ik jouw brief lees, en vooral het laatste deel, zou ik haast denken dat ik iemand anders hoor praten. Misschien is het een van je ouders. Het is voor mij duidelijk dat zij nooit een diep gesprek met je hebben gehad. Het is allemaal vrij oppervlakkig gebleven thuis. Het moest niet te moeilijk zijn. Je hebt dus niet geleerd om met diepere emoties in jezelf om te gaan. Dit komt vooral de laatste jaren naar voren, nu je wordt geconfronteerd met een enorme leegte. Je voelt je nutteloos en waardeloos en met die ogen bekijk je de rest van de wereld ook, alleen het negatieve zie je nog maar. Alsof er geen mensen nodig zijn, positieve mensen zoals jij bijvoorbeeld ook bent, om een heleboel mensen die in de ellende zitten, het leven een beetje dragelijker te maken. Nu leef je alleen nog maar voor je vriend, aangezien hij de enige strohalm is die je nog bezit. Omdat je zelf meer aan het negatieve dan aan het positieve denkt, ben je bang dat je het laatste wat je nog denkt te hebben, zult moeten missen. Maar geloof mij, het is niet waar. Er zijn buiten je vriend om nog een heleboel mensen waar je van kunt houden. Jouw droom geeft aan dat je je hoofd moet gebruiken. Die wijze vrouw die in je zit, moet nou eindelijk maar eens wakker worden. Eerst had de baby geen armen en benen, toen had het alleen nog maar een hoofd. Maar het was niet dood. Dus het geeft al duidelijk aan dat het slechts een symbool was, een symbool van de baby in jou, het kind dat vertroeteld wil worden, niet voldoende aandacht krijgt, maar ook niet om zichzelf geeft en dan symbolisch verlamd raakt, denkt niets meer te kunnen en niets meer te voelen. Maar het kind in jou werd toch geknuffeld en wel door jezelf. En dat kind in jou werd toch een wijze vrouw. Jouw droom geeft aan dat je juist wanhopige mensen moet helpen. Hieruit moet ik concluderen dat je in de verzorgende sector aan het werk moet. Ik denk aan de verpleging. Wees nu een keer sterk en zet eens door vooral ten aanzien van je ouders. Anders zou je droom wel eens uit kunnen komen. Daarmee bedoel ik niet de dood van je vriend, maar dat hij er genoeg van zal krijgen om zo'n negatief vriendinnetje te hebben.

Lichtbundel


Ik droomde dat ik met een vrouw van ongeveer mijn eigen leeftijd (22 jaar) door een nogal donker bos liep. We zochten naar iets, ik weet niet wat. Ineens had de vrouw het gevonden. Het was een zanderige weg naar boven en daaruit kwam een lichtbundel. We probeerden naar boven te komen, maar die weg was zo steil dat we er bijna niet tegenop konden. We probeerden het herhaaldelijk, maar het lukte niet. We vielen steeds naar beneden. Opeens was het meisje toch boven en ze wenkte mij ook te komen, maar ik kwam nog steeds met geen mogelijkheid boven. Toen zij dat zag, kwam ze weer naar beneden en pakte mijn hand. We liepen samen verder, een andere richting uit. Na een tijdje zagen we een weg waar ook een lichtbundel vandaan kwam. De weg liep ook wat naar boven. Toen zei ze: 'Kom, daar moeten we heen.' Ze pakte mijn hand en zonder moeite liepen we die andere weg op. (Yvonne v.d. S. uit R.)

Ja, Yvonne, wat zou zo'n donker bos nu betekenen? Het is het donkere bos van je eigen geest. Symbolisch betekent het dat je moeite hebt om met andere mensen over jezelf te praten. Je eigen diepe innerlijk is door gebeurtenissen die vroeger hebben plaatsgevonden, afgesloten voor de mensen om je heen. Door angst in je jeugd ben je teruggeworpen op jezelf. Je had het gevoel dat je het allemaal zelf uit moest zoeken. Daardoor praat je nu ook met je man alleen maar over oppervlakkige dingen. Wat je graag zou willen zeggen en laten voelen, durf je niet. Maar er is nu iemand op komst die jou gaat helpen met deze weg naar boven, naar een oplossing, terug naar evenwicht en balans, je eigen lichtbundel. Uit je droom moet ik concluderen dat je een dochter zult krijgen en door haar aanwezigheid alleen al - doordat zij een enorm sterke geest is - zal ze je helpen. Uiteindelijk kun je maar een tijdje met haar mee, want ieder moet zijn eigen lichtweg vinden. Zij wordt een individu dat ook in de toekomst andere mensen zal gaan helpen. Zij zal vrij jong op eigen benen komen te staan, maar op dat moment ben je al zo sterk dat je dan je eigen weg kunt gaan. Daarmee bedoel ik niet dat jullie geen vriendinnen blijven. Dat is namelijk wel zo, want jullie zijn in een vorige incarnatie zusjes geweest. Je zult het wel merken als ze er is.

Schakelaar


Ik heb een droom die ik steeds weer krijg. Ik kom mijn slaapkamer binnen en doe het licht aan. Even later begint de lamp te knipperen en gaat dan uit. Ik word bang en wil de deur opendoen. Als ik mijn slaapkamer binnenkom, doe ik de deur gewoon dicht, niet op slot of zo, want dan kan ik hem niet weer open krijgen. Het is net ofhij op slot zit. Ik probeer dus het licht weer aan te doen en loop naar de schakelaar. Maar die zit op een heel andere plaats dan waar de schakelaar normaal zit. Ik loop dus naar de schakelaar, maar daar komt een sterke onzichtbare straling van af. En als ik de schakelaar aanraak om het licht weer aan te doen, krijg ik een harde schok en dan word ik klam van het zweet wakker. (Mw. L.H. uit T.W.)

Het klinkt misschien raar, maar de symboliek van je droom heeft te maken met zeer grote veranderingen in je leven: ander werk, andere mensen en waarschijnlijk een andere woonplaats. Dit zal niet zonder chaos en klappen gepaard gaan, maar uiteindelijk zul je de goede schakelaar vinden en het goede slot op de deur, zodat ten eerste het licht aan blijft en ten tweede je weer controle hebt over je eigen geestelijke deur, waardoor je mensen wel of niet binnenlaat dan wel uitlaat. Er is een heleboel mis. Er zijn mensen in je omgeving bezig om de zaak aardig te verzieken. Je loopt er fluitend tussendoor en doet net of het jou niet aangaat. Maar ondertussen word je alsmaar meer gehaast en overspannen. De tijd is gekomen om diverse knopen door te hakken, al zal dat gepaard gaan met vrij harde schokken. Maar ja, dat is heel normaal. De aarde schokt ook en daardoor ontstaan nieuwe continenten: wat onder was, komt boven en wat boven was, gaat onder. De aarde wordt weer vruchtbaar en kan nu nieuw leven geven. Zo gebeurt het ook met jou. Bovendien denk ik dat er nog een geheel nieuwe studierichtig komt waar je eigenlijk al lang aan toe bent. Maar ja, als je met je neus in de wind loopt, is de kans natuurlijk groot dat je er al meermalen aan voorbij bent gelopen zonder ook maar iets te zien. Na deze ravage voor jou aangekondigd te hebben is het misschien een schrale troost (omdat jij die drie jaar nog moet doormaken en ik gelukkig niet) dat het daarna toch wel eventjes 300%, je mag het ook 300 volt noemen, beter zal zijn dan nu. Laat ons schakelen.

Sinterklazenkaravaan


Ik droomde dat ik in Enschede in de stad rondliep en bij een oude kerk belandde. Het licht was dan helder, dan somber. Rondom de kerk werd het ten slotte echt vaal. De bomen verloren hun blad en alles was bruingrijs: het zand rondom de kerk, de muren, de bomen. Toch was het daar lekker rustig om eens na te denken. Er liepen weinig mensen. Na geruime tijd wilde ik weer weg. De behoefte aan contemplatie was voorbij en ik zocht een uitweg uit de hof. Ik volgde een soort monnikachtige figuur die als vanzelfsprekend naar een hoek van de hof ging, waar inderdaad een poort bleek te zijn. Ik liep richting noord, de richting waar mijn kunst-academie staat. Ik dacht: weer aan het werk, schilderen. Over het spoor draaide ik me om om nog even terug te zien op de stad en om van het licht te genieten. Met mijn gezicht zo naar het zuiden ging een stralende zon op. Alles werd warm en kleurrijk. Plotseling kwam een schip van rechts de spoorrails af, vol vlaggen, dieren en kleurig fruit. Het schip stopte. Men scheen mij nodig te hebben om de weg te wijzen of iets dergelijks. Toen bleek dat er verscheidene schepen waren die met dikke kabels aan elkaar verbonden waren. Achter elkaar voeren ze weg, heuvel op, heuvel af, de bocht door naar links en ik ging mee met die hele sinterklazenkaravaan. (Janine v. B. uit E.)

De kerk die je zag, is het symbool voor vergane geestelijke waarden voor jou. Je voelt je soms opgesloten in een labyrint en je wilt eruit. De monnikachtige figuur wordt waarschijnlijk een vriend van je die jou verder zal helpen om de weg te vinden naar je echte diepe ik. Het station wijst er ook op dat je weg wilt. Je bent het eigenlijk allemaal een beetje zat en daarom leef je de laatste tijd ook chaotisch en zeer onregelmatig. De ene keer is het feest en de andere keer is het huilen geblazen. Met als gevolg dat je alsmaar verder van die realiteit waarin je graag wilt leven, afraakt. De dieren in je droom symboliseren dat ook: verder af groeien van de natuur, terwijl je er eigenlijk heel dicht bij woont. Het fruit, deze schepen vol fruit, wijst op vitaminetekort. Denk maar aan de sinterklaas-appeltjes-van-oranje, vitamine C. Er zullen heel wat schepen vol fruit en verse groenten nodig zijn, symbolisch dan, om jou geestelijk en lichamelijk weer gezond te maken. Toch zal dat gebeuren, want anders had je deze droom niet gehad. Daar wijzen ook de kabels op waar de schepen mee aan elkaar vastzitten: de levensketting. De levensketting symboliseert de vicieuze cirkel van stoffelijk voedsel tot je nemen, anders kun je geestelijk niet functioneren. Van jouw plek naar zuid gezien ligt Hongarije links, dus oost en daar heeft die monnikachtige figuur die je nog leert kennen, veel mee te maken. En dan in de toekomst samen op vakantie naar het zuiden, naar het land waar de sinterklazenkaravaan vandaan komt. Dus stop met de chaos, Janine, stop met zeuren, want je zult het zelf moeten doen. Pas als je weer helemaal zelf op orde bent, ben je geestelijk klaar voor de wijsheden van de monnikachtige student.

Sterrenhemel


Het was augustus 1976. Ik was toen 24 jaar. Ik kreeg een droom, terwijl ik toch niet echt sliep. Ik zag mijzelf in een graf liggen, voelde mijzelf heel koud en besefte dat ik dood was. Ik was daarbij niet angstig. Ik keek vanuit mijn graf naar een heel donkere hemel met heel veel twinkelende sterren. Een ogenblik daarna keek ik naar mijzelf in het graf en wist toen zeker dat ik het was die daar lag. Het was net zoals je naar jezelf kijkt op een foto of in een film. Daarna keek ik weer vanuit het graf naar de sterrenhemel en voelde toen een wind opsteken, waarbij ik witte en roze rozenblaadjes langs mijn hoofd zag waaien. Ik moet u erbij vertellen dat ik naast een heel goede Franse vriend sliep die een paar weken bij mij logeerde en waar ik al vijf jaar een hele goede relatie mee had. Kort hierna is daar onverwachts; een einde aan gekomen en ben ik hem uit het oog verloren, wat mij zeer heeft aangegrepen. Precies vier jaar later was ik een paar dagen met mijn moeder in Parijs en zo kwamen wij in het gesprek weer op mijn vroegere vriend. Plotseling kreeg ik een heel opwindend gevoel. Ik moest en zou hem zien. Ik was er zelf heel verbaasd over. Ik wilde hem bellen of bezoeken, maar ik wist dat zijn adres veranderd was en waar hij nu woonde, was mij onbekend. Wij zijn er toen de hele dag mee bezig geweest, maar alle hoop leek ijdel dat we ooit nog iets van hem zouden horen of zien. Zo zaten mijn moeder en ik hierover te praten in een restaurantje langs een brede boulevard. Net toen mijn moeder zei: 'jammer, daar komen we nooit meer achter', draaide ik mijn hoofd om en keek naar buiten waar het krioelde van mensen. Op hetzelfde ogenblik zag ik mijn vroegere vriend met een vriendin voorbij lopen. Het meisje stond plotseling stil om even in haar tas te kijken. Zodoende kon ik vlug op ze afstappen en zonder het te vragen gaf hij mij zijn nieuwe adres. Ze woonden ongeveer 40 km buiten Parijs en kwamen nooit in die buurt van Parijs. Ik vraag mijzelf nu nog steeds af welke betekenis achter de droom van het graf zit. Heeft hij ook met die vriend te maken of staat dit alles los van elkaar. (Sylvia B. uit L.)

Sterren geven al aan dat de dood niet eeuwig is maar tijdelijk. Ook op aarde kun je vele malen het gevoel hebben dat er iets in je sterft, dat bekende gevoel van psychisch in een grafkelder te liggen. In jouw droom geven de witte en de roze rozenblaadjes al een aanwijzing dat het met de liefde te maken heeft (rozen hebben doornen, weet je wel, en je kunt je eraan prikken, maar dit geneest snel). Omdat het geen rode rozen waren, wijst het op een toch niet al te hartstochtelijk afscheid, maar meer het witte en het roze, de kleuren van de geest die eigenlijk al van te voren een gebeurtenis verwerkt heeft. De witte rozen wijzen op jou of het al van te voren afscheid genomen hebben van die vriend en de roze rozen wijzen naar zijn nieuwe vriendin die je hem toch wel gunt. Anders had je in Parijs ook niet zo op hen af durven te stappen. Een graf waar je in ligt en nog een sterrenhemel kunt zien, wijst wel op een einde, maar tegelijk ook naar een nieuw begin. Veel sterren betekenen namelijk dat je altijd in je leven, hoe donker het ook lijkt, een lichtpuntje zult blijven zien. Mensen die over één ster dromen, zijn vaak mensen die gokken op één ding en dan is het meestal alles of niets. Deze mensen hebben het zeer moeilijk met zichzelf. Zorg er dus in de toekomst voor, Sylvia, dat je af en toe een sterretje uitdeelt, want je hebt er genoeg.

Porsche


Een tijd geleden heb ik vaak dezelfde soort droom gehad. Ik reed in een VW-kever en ik werd achtervolgd door een enge man in een Porsche. Ik was dus duidelijk de mindere. Het lukte me om me achter de struiken te verstoppen en ik keek gespannen om me heen. Ineens zag ik hem aan komen lopen. Ik kon door de struiken alleen zijn benen zien. Op het moment dat hij me tussen de struiken vond, werd ik wakker. De tweede droom was hetzelfde, alleen had ik toen kunstschaatsen en hij noren. De dromen waren op bekende plaatsen in de buurt waar ik woon.(Yvonne M. uit B.)

Je rijdt in een VW-kever, maar je weet wie erin zit: dat ben je zelf. Er is een Porsche met gekleurde ramen die je achtervolgt. Je kunt niet zien wie erin zit en het is dan altijd meteen een enge man totdat hij uitstapt. Dan zou het wel eens iemand kunnen zijn die bij je hoort om samen in de Porsche verder te gaan. Maar, het gevaar zit natuurlijk al in de Porsche. Hij gaat erg snel. Je moet hem goed kunnen besturen en daar zul je die 'enge' man ook steeds op moeten wijzen, anders vliegje uit de bocht ofwel het huwelijk strandt. Hetzelfde geldt voor jou op kunstschaatsen en hij op noren. Met kunstschaatsen blijf je op één plaats, maar met noren niet. Daar kun je een heel eind mee weg komen en ook heel snel. De symboliek van jouw kunstschaatsen en je VW -kever en zijn noren en zijn Porsche is dus praktisch dezelfde. Dat je alleen zijn benen nog maar hebt gezien, wil zeggen dat hij wel op komst is, maar je mag hem nog met zien: jouw toekomstige vriend of echtgenoot. Maar hij komt wel. Blijf hem dan wijzen op zijn snelheidsmeter, de maniak.

Spiegelbeeld


Het is nu bijna anderhalf jaar geleden dat ik een droom had die me nog steeds vers in het geheugen ligt. Ik droomde dat ik in onze tuin een ouderwetse ovale spiegel met een steel vond. Toen ik erin keek, zag ik echter niet mijn eigen spiegelbeeld. Ik schrok daar zo van dat ik de spiegel weggooide. Maar de spiegel achtervolgde me gewoon. Ik hoorde iemand zeggen dat ik de spiegel naar een land over zee moest brengen, naar de eigenaar van de spiegel. Ik ging toen met een vriendin van mij naar dat land toe met de spiegel, maar bij aankomst was de eigenaar plotseling verdwenen. Daar zat ik dus met die spiegel. Ik werd helemaal zwetend wakker. In die tijd droomde ik ook van onze hond, drie nachten achter elkaar. En elke keer was ik bang om te kijken of hij gewond was. Als ik dan toch eindelijk keek, was er niets aan de hand. Hij keek me aan, heel bedroefd, en liep vervolgens weg. Nu heb ik weer een periode dat ik het niet zie zitten. Ik huil me vaak in slaap. En ik voel me dom en nutteloos. Soms vraag ik me af waarom ik in deze wereld terecht ben gekomen. Maar dan denk ik weer: ik wil weg, de wereld in, dingen zien, overal werken. Maar ik durf die stap toch nog niet te nemen. (Mw. G.W. uit D.H.)

Het is moeilijk om op jouw tijd in het leven te wachten en daar bedoel ik mee het wachten op het moment dat jouw verlangens of wensen van het leven in vervulling zullen gaan. Het is als wachten in een heel saaie wachtkamer, waarin niets staat, alleen maar wat harde stoelen. Je hebt dan ook het gevoel dat je altijd de laatste bent die aan de beurt is. Iedereen wordt geholpen. Maar jij moet wachten, met angst in je achterhoofd, dat straks, wanneer jij aan de beurt bent, de dokter net weg moet voor een bevalling of een ander spoedgeval en dan moet je de volgende dag weer terugkomen. Je denkt dan: ik ga heel vroeg, dan ben ik een van de eersten. Maar als je binnenstapt, schrik je je lam, want de hele wachtkamer zit al vol met hoestende of nors voor zich uit kijkende mensen en het stinkt er naar zure jassen die nog aan het uitwasemen zijn van de regen. Want op dat soort dagen regent het ook altijd. Maar toch had je die droom en in die droom was er die spiegel, de levensspiegel. De spiegel waar je een blik in mocht werpen om een glimp van de toekomst op te vangen. Het is een spiegel die je in je hand mag houden. Hij hoort dus bij jou. Het is jouw spiegel. Je zag een ander in die spiegel en dat klopt ook. Als je in de toekomst kijkt, is er altijd een ander en zie je nooit jezelf. Het zijn altijd mensen die in verleden of toekomst bij je horen. Toch is de betekenis van jouw spiegel belevenis heel duidelijk. De spiegel hoort ook voor een deel bij een ander. Hij hoort ook bij degene die je erin zag. Die ander is jouw toekomstige vriend die waarschijnlijk uit een ander land komt waar je misschien naar toe zult gaan. En emigratie voor jou is dus niet uitgesloten. Dat in jouw droom bij aankomst in dat land de eigenaar van de spiegel verdwenen was, betekent niet dat het niet zal gebeuren, maar dat het nog een tijdje zal duren. De tweede droom over jullie hond heeft twee betekenissen. Hij keek je aan en was bedroefd. Daarmee wil hij zeggen: ik offer heel mijn leven op voor jullie mensen en toch ben je bedroefd, terwijl ik er helemaal voor jou ben om liefde te geven, zodat je niet zo eenzaam bent. Kijk eens wat vaker naar mij. De tweede betekenis is dat je óf zelf óf met je vriend later met dieren te maken zult krijgen. Stop dus met jezelf verder in de grond te boren, want als ik jouw dromen moet geloven, ziet de toekomst er beter uit.

Tweeduuster


Mijn vriend en ik zijn nu bijna een jaar bij elkaar. Iedere keer droom ik van ons beiden, soms twee of drie keer dezelfde droom. De eerste droom kreeg ik drie keer achter elkaar. Ik liep de eerste keer in die droom over een pad door bossen en weilanden. Links van mij was er opeens een groot hek. Daarachter stond een witte villa. Ik rustte even bij het hek uit en zag bij het huis een schaduw staan. Ik stond op en liep verder. Toen werd ik wakker. De volgende nacht kreeg ik dezelfde droom. Nu liep ik het hek voorbij. Daarna zag ik mijn vriend naast mij lopen. Ik schrok en werd weer wakker. De volgende nacht kreeg ik weer dezelfde droom, maar toen wenkte mijn vriend me en vroeg me of ik mee naar binnen wilde gaan. Ik vroeg nog aan hem of die mooie witte villa van hem was en hij zei: 'Ja, maar ik geef deze aan jou.' Toen werd ik weer wakker. En nu de tweede droom. Ik kreeg van hem een pikzwart paard om op te rijden. Even later zag ik hem in de verte staan. Hij wenkte mij en beduidde dat ik van het paard af moest komen. Ineens was het paard verdwenen en daar stonden wij met zijn tweeën zonder paard. In de derde droom waren mijn kinderen erbij betrokken. Het was oorlog. Wij zaten met zijn vieren in een grote zaal met grote ramen. Het onderste gedeelte kon je met luiken dichtdoen, het bovenste gedeelte niet. Als er vliegtuigen kwamen, ging mijn vriend de luiken dichtdoen, sprong bovenop mijn kinderen en trok mij tegen de muur. Wij aten en dronken daar tot wij dachten dat de oorlog voorbij was. We waren net buiten toen wij vliegtuigen hoorden die ons beschoten. Mijn vriend trok ons naar binnen en drukte ons tegen de muur. Mijn jongste van vijf glipte weg om naar de vliegtuigen te kijken. Mijn vriend sprong bovenop hem en het gekke was dat, hoewel de vliegtuigen hem beschoten, hij niet gewond raakte. Toen werd ik wakker gemaakt en wel door mijn jongste van vijf. (Sonja P. uit E.)

Wat een onzin, Sonja, om daar zo bang en onzeker van te worden. Ieder ander mocht willen dat hij/zij zulke prachtige dromen had als jij, want de uitleg die ik eraan moet geven, is puur positief. Je loopt over een pad in een bos. Dat is jouw pad. En wat kom je tegen op het pad. Een hek. Een hek doorgaan betekent een nieuwe periode beginnen, een stukje verleden achter je laten. Dat is iets wat je helemaal alleen moet verwerken en alleen moet doen. Een ander kan je er wel mee helpen, maar nogmaals je moet het zelf doen. Je rust even uit bij het hek van de vermoeienissen van het verwerken. Dat neemt tijd en dat betekent ook tijd nemen voor elkaar om in harmonie samen verder te kunnen. Dat je samen verder kunt gaan, bewijst het huis wat er staat, die witte villa. In de eerste plaats is dat de symboliek van zijn geest die wit en puur is en het eerlijk met je meent. Hij wacht daar op jou om het huis samen te gaan bewonen. Maar je moet eerst een stuk samen verwerken om er te mogen wonen. Dan pas kun je er binnen gaan en dan wordt het jullie gezamenlijke huis. Maar jij bent nog steeds niet overtuigd. Je blijft nog zwaar denken en negatief voelen. Dat is het zwarte paard waar je nog een tijdje op rijdt. Maar hij helpt je om het zwarte paard te laten verdwijnen. En dan de oorlog. Dat is eigenlijk weer hetzelfde als het paard of het hek: het negatieve in jezelf, het voelen alsof alles als een bedreiging van buitenaf komt. Hij zal jou helpen dat te verwerken. Je moet niet denken dat hij jouw leven zal leiden. Dat moet je zelf doen. Maar hij zal je helpen tot je zijn niveau hebt bereikt en geestelijk zelfstandig zult zijn. Want de witte villa is groot genoeg om de symboliek te kunnen zijn voor vier positieve geestelijke individuen: jij, je kinderen en hij. Dat je dit alles droomt, moet eigenlijk wel genoeg voor je zijn om te zeggen dat je ook samen hoort te zijn. Nu nog niet, maar pas als je het hek door bent en neem daar de tijd voor. Ik denk nog ongeveer anderhalf jaar.

Vlammen


Ik ben vijftien jaar en heb al drie keer dezelfde droom gehad, zeg maar liever, een nachtmerrie. Ik begrijp de droom echt niet en ben al sinds de eerste keer dat ik de droom had, bezig met het lezen van boeken waarin dromen worden verklaard. De mijne heb ik echter nog nooit ergens gelezen. mijn droom loop ik samen met mijn zusje van elf jaar op een zomerse dag op een weg. Het zal wel zomer geweest zijn, want de zon scheen volop. We droegen een korte broek met een luchtig bloesje. Plotseling was het donker en was mijn zusje verdwenen. Ik liep alleen verder en kwam langs een bushalte waar twee jongens stonden. Die jongens begonnen me lastig te vallen en ik werd bang. Ze hadden me allebei vast, maar ik trok me los en rende hard weg. Ik liep een grauw gebouw in, maar toen ik binnenkwam, was het heel licht. De muren waren wit en de trap was oranje. Ik liep de trap op en stond voor een groen hekje, het leek wel van gaas. Ik stond te twijfelen of ik wel naar binnen zou gaan, maar ben toch verder gegaan. Het gebouw leek steeds groter te worden. Er waren steeds meer witte muren met oranje trappen. Opeens kwamen er allemaal mensen met injectiespuiten op mij af. Ik had al snel door dat ze het op mij gemunt hadden en begon te rennen. Ik vond het groene hekje terug en rende de trap af en ik zag opeens allemaal foto's van jou. Ik struikelde. Toen ik opkeek, zag ik overal vuur en raketten. Ik rende naar een winkel en schreeuwde om mijn moeder. Ik zag Jeroen, een neefje van mijn vriendin van drie jaar, in een hoekje zitten. Ik tilde hem snel op en liep weer naar buiten. Door de vlammen heen zag ik mijn moeder en zusje staan. Ik schreeuwde naar hen, maar ze schenen me niet te begrijpen. Ze bleven maar huilen. Ik had Jeroen nog steeds op mijn arm en het vuur kwam steeds dichterbij. Hier houdt de droom iedere keer op, op hetzelfde moment. Ik transpireer dan heel erg en heb het gevoel of de vlammen nog heel dichtbij zijn. Het is zo dat, als ik midden in die droom wakker word, de droom gewoon doorgaat.

Pamela, de belangrijkste punten uit je droom zijn de volgende. Er zijn af en toe problemen tussen jou en zusje. Je zou het een lichte vorm van naijver kunnen noemen. Daar staat jouw moeder wel eens tussenin. Je vindt dat niet leuk. Dat is begrijpelijk, maar geef toch geen oordeel, omdat zij van jullie allebei houdt. Je geeft zelf al aan dat het zomer is en dat de zon schijnt. Deze twee punten, zon en licht, wijzen op de verdere symboliek van de droom. In het gebouw waar je later komt, zijn die twee symbolische kleuren oranje en wit weer aanwezig. Ik denk dat het eerste deel van je droom zich in werkelijkheid ook afgespeeld heeft, niet in daden maar in gevoelens. Probeer je maar eens te herinneren of er een zomer is geweest dat jij en je zusje samen ergens naar toe moesten, dat je nog even iets alleen moest doen, langs een bushalte kwam, waar twee jongens stonden die niet deden wat in je droom wel gebeurde, maar er wel het verlangen naar hadden. Deze twee jongens zijn een bewijs dat er voor jou in de toekomst een levensgezel komt. De symboliek van een bushalte is namelijk samen op reis gaan. Dan die weg verder en dat gebouw. Ik moet dat gebouw inderdaad uitleggen als een ziekenhuis, maar dan voor jou in veel positievere zin, niet als patiënt maar als verpleegster. Mensen helpen, dat is je taak. Dat is ook de betekenis van je droom. Speciaal kinderen en je weet dat kinderen vaak bang zijn voor alle verhalen die volwassen mensen hebben over oorlog en geweld. Misschien duidt dit wel op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Dat groene hekje is je keus en omdat dit groen is (je weet wat groen is: de aarde, de planten, groeien, bloeien) zul je de keus om die richting uit te gaan, maken. Deze droom is een soort levensvoorspelling voor jezelf. Jouw eigen aura kent jouw leven, je hele verleden en toekomst en dit komt in deze droom als stoffelijke symboliek tot uiting. Dat er niet alleen leuke dingen in je leven gaan gebeuren, is zeker, maar dat heeft iedereen. Daar ga ik nu niet verder op in. Een klein stukje van je droom is een voorspelling over dit antwoord, namelijk dat je als je van de trap afrent, foto's, van mij ziet. Op het moment dat je bijna struikelt, betekent dit symbolisch weer opstaan en een nieuwe richting kiezen. Dan komt het vuur dat ik zou willen omschrijven als het heilig vuur dat weer een dubbele voorspelling inhoudt. Ten eerste dat je zeker de verpleging in moet en ten tweede dat je zeker zelf ook kinderen zult krijgen, het vuur der liefde. Hier houdt mijn verhaal op, daar waar jouw droom ook ophield, want je moet je leven verder leven en niet nog meer uitleg vragen.

Voorspellende droom


Een paar jaar geleden droomde ik dat ik op een mooi bruin paard zat en in een bos reed dat ik goed ken uit mijn dagelijks leven. Ineens sloeg het paard op hol. Ik greep het bij de manen, omdat het geen teugels had. Opeens stond het stil. Voor me stond een auto met een man aan het stuur. Hij kwam eruit en maakte zonder een woord te zeggen een teugel voor me van vogelkerstakken. Ik stapte van het paard af dat direct weer op hol sloeg. Ik wilde de man bedanken, maar hij probeerde me te pakken en ik rende weg. Doodmoe klopte ik eindelijk bij een huisje aan. Een oude man met een vriendelijk gezicht en een baard (precies een kabouter) deed open en zei dat ik wel binnen mocht komen. Hij gaf mij het gevoel dat ik thuis was bij een hele goede vriend. In het huisje stonden drie bedden. Een hele grote, een soort familiebed voor kabouters, en twee éénpersoons bedden. Ik ging achterin het grote bed liggen. De oude man zei er niets van en liet me gewoon slapen. Opeens kwamen er drie kinderen binnen, een tweeling en een jongetje met krullend haar. De tweeling haalde me zonder pardon uit het bed om er zelf in te gaan liggen. Het oudere jongetje met de krulletjes ging in een éénpersoons bed liggen en zo bleef er voor mij niets anders over dan het andere bed tegen de muur vlak bij de deur. Ik werd bang, want als mijn achtervolger de deur open zou doen, zou hij mij als eerste zien en meenemen. Bovendien was het bed te klein voor mij. Het jongetje wilde echter niet met me ruilen. De oude man zei dat ik niet bang hoefde te zijn, want er stonden twee waakhonden voor de deur. Gerustgesteld ging ik slapen. De volgende morgen werd ik wakker toen de gordijnen al open waren. De hele achterwand was een raam. De oude man en de kinderen stonden naar buiten te kijken. Ik ging bij ze staan. Weer voelde ik een diepe vriendschap tussen de oude man en mij. Buiten liep een groep meisjes, allemaal gekleed in verschillende witte jurken, langs het raam. Het was een soort modeshow. Ik liep er ook tussen en dat begreep ik niet, want ik stond toch te kijken. De oude man zei dat dit geen gewoon raam was, want wij konden de meisjes wel zien, maar zij ons niet. Ik was dus in de stoet voorbij gekomen en merkte dat de drie kinderen die met mij naar buiten keken, de meisjes in de stoet na mij met mij vergeleken. Toen kwam er een meisje voorbij dat werkelijk veel op mij leek. 'Te mollig', zeiden de drie kinderen. Ik werd wakker met hun woorden nog in mijn hoofd. Ik probeerde weer in te slapen om verder te dromen, maar dat is me niet gelukt. (Annet V. uit D.)

Jouw droom heeft te maken met een groot deel van je toekomst. De uitleg lijkt dan misschien wel heel simpel, maar hij bevat nogal wat consequenties voor je eigen gedrag tegenover mensen. Je zult er voorlopig het stilzwijgen over moeten bewaren, want het leven moet nu eenmaal zijn loop hebben. Je kunt niet ingrijpen. De gebeurtenissen verlopen toch zoals ze moeten gaan. Daarom: spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Ik kan dan ook rustig jouw droom uitleggen en je zult je droom in de komende jaren in die volgorde gaan beleven. Maar ik zou hem niet aan je verklaren als ik niet had gezien dat het toch goed afloopt. Niet dat ik bedoel dat het leven rozegeur en maneschijn voor jou zal worden. Nee, dat bedoel ik niet. Bij leven hoort nu eenmaal vallen en opstaan. Ik begin maar met het laatste deel van je droom. De meisjes die je buiten ziet, zijn bruidjes. De kinderen zeggen dat je te mollig bent. Maar zij symboliseren in wezen je eigen gedachten. Het zijn de drie kinderen in de mens, de tegenstrijdigheden ofwel de menselijke, geestelijke drie-éénheid. In feite zegje dus tegen jezelf dat je te mollig bent. En daarmee geef je je angst aan om over te blijven. Al die andere meisjes hebben mooie witte jurken aan en jij moet als een soort Assepoester in huis blijven. Maar jouw droom geeft aan dat je ongelijk hebt. De eerste liefde heb je totaal niet onder controle. Dat is een paard dat niet te beteugelen valt. Ook de vogelkerstakken die de vruchtbaarheid symboliseren, zullen daar niets aan veranderen. De vruchtbaarheid moet ook nog een tijd in toom gehouden worden. Dit symboliseert relatie nr. 1. Relatie nr. 2 is een nog kortere. Het is de man in de auto. Het wordt wel geprobeerd om een vruchtbare relatie op te bouwen, maar de eerste is nog niet verwerkt waardoor er geen ruimte is voor de tweede om te groeien. Uiteindelijk kom je na een grote innerlijke strijd bij het huisje van de kabouter aan, de man met de baard. Hij is niet in de eerste plaats op je uiterlijk gericht, maar op je innerlijk. Deze oude man symboliseert een wijze jonge man die veel van zijn wijsheden uit vorige incarnaties meegenomen heeft naar dit leven. Hij is de echte liefde die bij je hoort. De tijd is echter nog niet rijp om meteen een vaste relatie aan te gaan. Dit heeft tijd nodig, waardoor er een veel stabielere harmonie tussen jullie twee kan ontstaan. Dat is het symbool van de drie bedden. Het tweepersoons bed moet nog een tijdje wachten. De twee waakhonden die bij de oude man horen, zijn het symbool voor zijn geleidegeesten. Ook al is hij er niet, geestelijk is hij altijd bij je en dat geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid. De nacht, slapen, symboliseert een lange periode. Het is duidelijk dat het heel langzaam ochtend moet worden, een nieuwe dag en een nieuwe levensperiode voor jou. Zet dus je minderwaardigheidscomplex maar aan de kant, want zoals ik de droom voel, zal deze waarschijnlijk ook uitkomen. Tegen de tijd dat je deze jonge wijze man hebt leren kennen, moet je hem deze droom maar eens vertellen. Ik denk dat er dan veel herkenning voor hem in zit en weer een stukje bewijs dat in ruimte en tijd alles vaststaat. Hij zal geïnteresseerd zijn in de natuur, in het buitenleven en een groot gevoel hebben voor balans. Verder symboliseert de kabouter ook nog muziek en dans, maar vooral voor jouw toekomstige vriend een sterke band met een vorige incarnatie, Ierland. Houd dus je hand omhoog en tel tot drie. Maar neem er wel tijd, pijn, verdriet en geluk voor.

Witte valk


Ik heb deze week allemaal dromen gehad die volgens mij betrekking hebben op mezelf. Ik zag een witte valk. Iedereen was bang voor hem, alleen ik niet. Ik riep zijn naam, Toko. Hij kwam naar me toe en ik gaf hem iets. Hij bleef op mijn schouder zitten toen ik wegliep. Na een hele tijd gelopen te hebben, kwam ik bij mijn oma. Daar gingen we naar binnen. Ze had een zwarte hond. Oma zei: 'Kijk maar uit met die vogel van je, anders pakt de hond hem.' Ik keek naar de vogel en zag dat hij opeens zwart was geworden. Hij had de kleur van de hond aangenomen. Ik dacht: dan is hij wel veilig en zei dat ook. Oma zei: 'Doe hem toch maar naar buiten.' Ik deed de deur open en zei tegen Toko: 'Vlieg maar weg.' Intussen was de hond ook naar buiten gehold, achter de vogel aan. Toko vloog de heg over, de kippenren in. De hond ging hem achterna. Ik zag allemaal zwarte veren. Toen vloog Toko over de heg naar de andere kant van de straat waar een boerderij stond. Ik ging hem achterna. Opeens zag ik een vogel in een boom zitten. Hij was grijs. Toen ik Toko riep, kwam hij naar mij toe en we gingen weg. Wat later zag ik mezelf met Toko op mijn schouder. Nu was hij weer helemaal wit. We liepen in het sportpark. Er kwam iemand aan die vroeg of ik er bang voor was. Ik zei: 'Nee hoor, Toko en ik horen bij elkaar.' Hij poepte over mijn hand en vloog een rondje, waarna hij weer op mijn schouder kwam zitten. Toen werd ik wakker. Ook heb ik de laatste tijd vaak hoofdpijn en ben ik erg moe. (Wies v. H. uit R.)

Jouw dromen in dierensymbolen geven een heleboel aan. Het zijn niet alleen de dagelijkse ervaringen met mensen die je hierin verwerkt, maar het interessante in je dromen is juist dat je dat in symbolen van dieren verwerkt. Wat je meemaakt met mensen, komt in je droom door dieren tot uiting. Het lijkt een beetje op de schilderijen van Jeroen Bosch. Alsje daar eens een boek over koopt met foto's van deze schilderijen, zul je je dromen beter kunnen begrijpen. De witte valk symboliseert het hoge geestelijke bewustzijn en is tevens het symbool van geduld hebben om een prooi te kunnen bemachtigen. Het is dus de tijd nemen om weloverwogen stappen in het leven te maken. Maar op het eind van je brief poept de valk op jouw hand. Daarmee geeft hij aan dat je toch op aarde hoort. Gemest land geeft meer leven en gezondheid dan onbemest land. Hij kwam weer op je rechterschouder zitten en dat geeft aan dat hij jou een goede raad wil geven. En die raad is dat je heel sterk zult zijn in het genezen van dieren. Je houdt je nu al met natuurgeneeswijze bezig. Ik zou zeggen, richt dat op dieren en gebruik er dan je handen bij om te magnetiseren. Want jouw hoofdpijn en moeiheid geven aan dat de energie die je hebt gekregen om te gebruiken voor anderen, dieren, ook gebruikt moet worden. Je hebt geen tekort aan energie, maar teveel. En die is bestemd voor hen. Dit is de boodschap van de witte valk. Doe het, want nu is de tijd rijp voor jou.

Wond


Vannacht droomde ik dat mijn man en ik ons dochtertje aan het zoeken waren. We liepen over een smal pad. Rechts van ons liep een rivier en plotseling werd ik bang dat ze erin gevallen zou zijn. We liepen verder. Mijn man zag als eerste iets: bloed aan een stuk rots. Hij zei: 'Oh, God.' Ik ging kijken. Daar zat ons dochtertje met een gapende wond aan haar rechterslaap. Maar ze lachte gelukkig. Meer herinner ik me er niet van. Toen ik wakker werd, kon ik er bijna niet uitkomen. De droom heeft me erg aangegrepen. P.S. Heb je trouwens twee verschillende ogen? (Mw. M.N. uit H.)

Jouw droom heeft met de toekomst te maken en wel met de toekomst van je dochtertje. Zoals je weet, is de rivier het levenswater. De mens moet zijn leven leiden en gaat zijn leven leiden zoals hij of zij en zijn omgeving dat bepalen. En wat bij jouw dochtertje nu al heel duidelijk is, daar wijst ook je droom op, dat zij een sterke, zelfstandige persoonlijkheid is die echt haar eigen weg wil en kan gaan. Uit jouw droom blijkt dat dit misschien wel vroeger is dan jij hoopt. Vandaar dat je het er in deze voorspellende droom behoorlijk moeilijk mee hebt. Je wilt haar blijven begeleiden en al het nare het liefst voorkomen. Maar zie, in jouw droom heeft zij een wond aan haar rechterslaap. En toch lacht zij: zie je wel ma, dat ik het alleen kan en ondanks dat ik mijn hoofd gestoten heb toch nog kan lachen. Want deze ervaring maakt mij alleen maar rijker, niet armer. En ik zou het gemist hebben, deze groei, als je mij voor de klap behoed had. Je moet mij dus laten gaan en vertrouwen in me hebben. Je vraagt verder nog of ik twee verschillende ogen heb. Natuurlijk, de één zit rechts en de ander zit links. Maar ze zijn wel even blauw.

Telepathie en auracontact