Symbolen wijzen de wegTrillingen in de lucht


ik droomde van dieren die tot mij spraken
ik verstond ze niet, maar voelde wat ze zeiden
ik droomde dat het water kleuren had
de oceaan één grote zee van licht
ik droomde dat God mij een hand gaf
het voelde warm en wijs
ik droomde dat ik wakker werd
en alles had begrepen

ik vertelde er een ieder van
die het maar wilde horen
maar mijn stem was te zacht
en het ritme te eentonig
ik kon de toon niet vinden
die hun ziel de goede trilling gaf

ik droomde nog vele jaren en maanden, dag in dag uit
en heel langzaam groeide in mij een ander kind
een nieuw symbool, de boodschap was begrepen
als er tussen woorden in geen gevoel kan zijn
geen overdrachtelijk samenzijn
is er niets gezegd
wordt er niets gehoord
zou er geen droom van waarde zijn47 jaar


Ik ben een gescheiden vrouw van 47 jaar en heb nog vier kinderen thuis. Ik heb een vriend die nogal jaloers is waardoor er soms wat moeilijkheden ontstaan. Nu droomde mijn dochter dat ze lag te slapen, toen er een grote spin over haar heen kroop. Ze werd bang en liep naar mijn kamer om hulp. Daar vond ze mij met een baby in de arm en een vreemde man die naast mij lag te slapen en het schijnbaar nogal naar zijn zin had. Het vreemde was dat hij blank was, maar zijn armen waren bruin. Mijn dochter liep de trap af. Onderaan die trap stond mijn vriend die intussen erg klein was geworden en op erg grote voeten stond. In de droom hield zij hem tegen toen hij schreeuwde dat hij naar boven wilde. Toen was de droom afgelopen. (Mw. H.B.K. uit S.)

47 jaar en nog niet wijzer. Sorry dat ik het zo zeg, maar het lijkt mij toch vrij duidelijk wat je dochter gedroomd heeft. Kinderen kun je namelijk best vertrouwen. Zij spreken de waarheid. De grote spin geeft het al aan. Hij symboliseert wijsheid. Bovendien kan een spin zijn kans afwachten om toe te slaan, dus geduld te hebben. Maar deze spin kroop al over haar heen. Dus met het geduld was het afgelopen. Ook jouw geduld met je vriend zal dan snel opraken. Hij past niet zo goed bij je. Dat geven zijn grote voeten ook aan. Met zulke grote voeten kun je namelijk snel op iemands tenen komen te staan en vaak zullen het jouw tenen zijn. De droom geeft verder aan dat er niet meteen iemand anders zal komen, omdat het contact tussen jou en je vriend dan al vrij lang verbroken is. Daarom wordt hij ook steeds kleiner. De baby geeft een nieuwe toekomst aan en de rest zul je zelf wel begrijpen. In ieder geval heeft de man waarvan zij droomde, niets te maken met blank of bruin, maar is het symbool voor iemand met een goed hart. Misschien wel te goed, maar kijk jij dan maar uit waar je met jouw grote voeten gaat staan.

Bruggen


Ik schrijf je, omdat ik al heel lang droom over bruggen waar altijd iets aan mankeert. Er is een stuk uit zodat ik over een gapende ruimte moet springen of het is een brug die zo smal is dat ik me in evenwicht moet houden om niet in die gapende ruimte ernaast te vallen. Het zijn altijd bruggen waar ontzettend veel water onder zit. De dromen maken me zo bang dat ik het ook in werkelijkheid naar vind om over een brug te gaan die hoog is of er een beetje eng uit ziet. Terwijl ik dit opschrijf, komen mij de dromen zo duidelijk voor de geest dat ik er weer rillingen van krijg. In mijn dromen weet ik mij soms geen raad. (Renate M. uit Z.)

Renate, je hoeft helemaal niet bang te zijn voor je dromen, want de betekenis van die dromen is eigenlijk meer een compliment voor je. Je wilt namelijk veel sneller iets bereiken in het leven dan een ander. Je hebt altijd een gevoel van haast. Je moet dit nog doen, dat nog doen, daar nog aan denken, verantwoordelijkheid voelen voor vriendjes en vriendinnetjes die je hebt. Kortom, je bent een bezige bij. Maar het punt waar het mis loopt, is de tijd. In de tijd ben je nog niet op de plek waar je moet wezen. Dat duurt nog een tijdje. Door ervaring in het leven en je studie maak je de brug naar later langzamerhand steviger, dus stap voor stap. Je kunt nu eenmaal niet vandaag al daar zijn waar je over vijf jaar wezen moet. En dat is het symbool van je dromen. Je moet het leven met al zijn ervaringen stabiel proberen te leven, anders val je terug in het oergeheel of word je ziek. Dat is het water, het levenswater. Jouw dromen laten je dit alles eigenlijk zelf al zien zodat je overdag een remming hebt die je jezelf in de nacht hebt opgelegd. Wees maar blij met die dromen, want ze bewijzen eigenlijk dat er een fantastische harmonie is tussen dag en nacht waardoor jouw onderbewustzijn jou vol harmonie in de hand heeft.

Gesmolten kiesschijf


Ik ben een vrouw van 39 jaar, getrouwd en heb twee kinderen. Ik droom zeer regelmatig - al minstens acht jaar - dezelfde soort droom. In deze dromen verkeer ik zelf of een ander in moeilijkheden, ik wil dan om hulp bellen, maar de telefoon weigert steeds. Ik krijg nooit aansluiting. De laatste keer smolt de kiesschijf onder mijn vingers weg. De droom gaat nooit verder dan die telefoon. (Mw. J.K.W. uit D.)

Ik vond de gesmolten kiesschijf wel een aardig symbool. Hij geeft namelijk aan dat de mensen het hulp zoeken wel eens wat te gemakkelijk nemen, eerst een oplossing zoeken bij een ander en dan pas bij zichzelf. Eigenlijk zou je altijd eerst zelf moeten proberen je problemen op te lossen, de oplossing in jezelf te vinden. Als je geestelijk met jezelf in het reine komt, kun je dat ook met anderen en daar hapert het bij jou nog wel eens aan. Je denkt vaak dat anderen het niet zo goed met je menen. Die argwaan van het geen aansluiting meer kunnen vinden naar je omgeving is zo sterk bij je ingeburgerd geraakt dat het in je dromen heel praktisch als een telefoontoestel gesymboliseerd wordt. Je bent erg onzeker over je eigen handelen en daardoor worden er vaak fouten gemaakt. Probeer niet zo onzeker te zijn. Wees trots op jezelf en zeg tegen jezelf: Ik ben de enige die het moet doen zoals ik het doe. Doe alles zo goed mogelijk, beter kun je niet. Die beperking heeft ieder mens. Als zij dan nog naar je wijzen, draait de vinger vanzelf naar hen terug en zal het moeilijk voor ze worden om van de PTT een telefoonreparateur te krijgen.

Haaien


Ik zou graag iets willen weten over een droom die ik meermalen heb gehad. Wanneer ik die droom precies heb gehad, weet ik niet meer, maar in ieder geval voor ik tien jaar was. Ik ben nu zestien. Zodra ik in slaap viel, zag en voelde ik mezelf koppeltje duikelen, steeds verder en dieper. Dan kwam de echte droom. Ik stond op een groot schip met veel mensen. Op een gegeven moment werd het schip steeds kleiner. De mensen sprongen overboord en verdwenen in het niets totdat ik alleen was overbleven. Het water om me heen zat vol met haaien. Ik sprong. Ik moest springen, omdat het schip geheel verdween. Daarna was de droom afgelopen. Ik heb ook een keer een soortgelijke droom gehad die wat minder vaak is voorgekomen. Toen stond ik op vaste grond tussen twee zwembaden in. Dat stuk vaste grond werd steeds kleiner. Ook hier waren mensen, ditmaal ook al in het water. De mensen verdwenen en ik was uiteindelijk alleen over. Ik moest springen in het water dat weer vol haaien was. (Genoveva uit B.)

Een droom over water zal heel veel mensen bekend voorkomen. Water symboliseert namelijk de levenszee, het levenswater. In de mens die uit het water gekomen is naar het land om daar te leven, zit deze herinnering verborgen. Miljoenen jaren geleden was de haai of een soortgelijk dier ook een gevaar voor die wezens van toen. Wat betekent het nu voor jou? Dat je nog aan het begin staat van zeer veel ervaringen, zowel vervelende als mooie. De haaien symboliseren mensen en gebeurtenissen met mensen. Je zou dus eigenlijk jezelf een soort dirigente kunnen noemen, omdat je als laatste op het schip stond. Dat schip symboliseert je vertrouwde omgeving van nu, maar langzamerhand valt het familieschip uit elkaar. Ieder kiest zijn eigen weg, ook jij, jij waarschijnlijk als een van de laatsten. Met je toverstokje kun je mensen aanraken, de ene keer de juiste snaar, de andere keer de verkeerde. Dat doet men ook bij jou. Dat is heel normaal. Maar jij hebt angst voor mensen. Je bent bang voor hen. Je bent bang om uit de vertrouwde omgeving alleen in die levenszee te moeten rondzwemmen. Ik denk dat dat komt, omdat je moeder (verwijt haar dit niet, want het moet gaan zoals het gaat) jou altijd teveel beschermd heeft met: wees voorzichtig met dit en voorzichtig met dat. Je hebt misschien nog niet in werkelijkheid de kans gehad om af en toe je vingers te branden, zodat je wist wat pijn kon doen en wat niet. Jouw droom bewijst dat dit nu weldra gaat gebeuren en onbewust verzet je je daartegen. Doe dat niet. Leef het leven zoals het geleefd moet worden met alle ups en downs. Het sprookje van eeuwig gelukkig zijn met een droomprins is een fabel. Er zijn meer eenzamen op de wereld dan gelukkigen. Geniet van de momenten dat je gelukkig bent, want dan kun je tenminste op momenten dat je weer eens eenzaam bent tegen jezelf zeggen: dat heb ik tenminste gehad, dat kunnen ze me niet meer afpikken. Genoveva, zwem, want je weet nu dat je moet zwemmen en dat die haaien geen haaien zijn, maar mensen, die jou misschien ook wel eens voor een haai zullen aanzien.

Instinct en oertijd


Ongeveer twaalf jaar geleden heb ik, toen ik op mijn rug in bed lag, een uittreding gehad waar ik toen vreselijk van geschrokken ben. Toen ik mezelf op bed zag liggen, dacht ik dat ik doodging. Die angst is met de jaren wel wat minder geworden, maar ik durf nog steeds niet op mijn rug te gaan liggen als ik ga slapen. Ook heb ik twee keer heel naar van mijn broer gedroomd. De eerste keer droomde ik dat hij kanker had en door de dokters was opgegeven. Ik wilde dat hij naar dokter Moerman ging, maar hij luisterde niet en liep weg. Een paar weken later werd hij door de politie opgepakt en is dertien maanden gedetineerd geweest. Nog niet zo lang geleden droomde ik weer van hem. Ik wilde hem tegenhouden, maar hij luisterde weer niet. Voor mijn gevoel was ik hem nu nog meer kwijt dan de eerste keer. Kort daarop kregen we woorden en het contact is nu verbroken. Nu gaat hij binnenkort voor een paar maanden naar Taiwan. Heeft die laatste droom te maken met onze ruzie en zijn vertrek? Door al deze dingen voel ik me soms heel onrustig en nerveus. (Mw. A.L. uit R.)

Dat u droomde dat uw broer kanker had, was slechts een symboliek voor een ander soort ziekte, een geestelijke ziekte. Deze ziekte in uw broer schaadt ook anderen. U hebt geprobeerd in uw dromen uw broer op het goede pad te brengen, maar dat lukte niet. De negatieve kracht die bij tijd en wijle over hem komt, is door niemand te stoppen, zelfs niet door hemzelf. Het is een soort oerdrang die te maken heeft met de tijden waarin de mens nog op jacht ging. De mens moest toen jagen om in leven te blijven. Men moest voorzichtig de prooi besluipen en dan toeslaan. In deze tijd hoeven wij dat niet meer. Alles wordt voor ons gedaan tot aan het eind produkt in de winkel. Bij sommige mensen is die oerdrang soms sterker dan zijzelf. Om te kunnen leven hebben deze mensen spanning nodig. De een doet het anders dan de ander: op de rand van de afgrond balanceren, parachute springen, met de motor proberen de hoogste snelheid te halen. Het begint vaak al - als je een klein kind bent - met het beroemde stopcontact en de vingers die je aan de kachel brandt. Het leven moet een uitdaging zijn, het balanceren op de rand tussen leven en dood. Dat heb je, als je ernstig ziek bent, ook en daarom droomde u over kanker. Maar u kunt de oerdrang van uw broer niet stoppen. Hij moest en hij zou tegen de lamp lopen en toen kwamen de andere jagers, de politie, en die pakten hem op. Ook die hebben datzelfde jachtinstinct uit de oertijd overgehouden, alleen zij staan aan de legale kant. Het zou inderdaad beter zijn als hij zich wat meer kon beheersen, want hij is de slechtste nog niet. Vroeger, toen hij nog een klein jongetje was, had u al een sterke band met hem. Door omstandigheden thuis was hij vaak angstig. Hij droomde veel. U hebt hem toen ook al geprobeerd te beschermen en dat probeert u nog steeds. Maar u wilt wel het onmogelijke, want u kunt hem niet beschermen. Hij heeft zijn eigen leven met zijn eigen grenzen die hij moet leren kennen. Misschien leert hij die nooit kennen, al is dat niet te hopen. Je kunt nu eenmaal niet overal zijn waar hij is om hem voor een volgende misstap te behoeden. Het beste advies dat ik je kan geven, is niet bang te zijn dat er weer wat zal gebeuren. Houd van hem zoals hij is. Daarmee geef je hem meer zekerheid. Verwijten helpen toch niet, want die komen altijd na de zonde. Als ik een vriend zou hebben die ik echt heel graag mag en die morgen een misdaad zou plegen, zou ik het niet eens zijn met de misdaad, maar toch zou hij mijn vriend blijven. Niet alle delen van een puzzel zijn even mooi, maar als je ze in elkaar hebt gezet en je het plaatje ziet, begrijp je er toch meer van. Die zogenaamde stoerheid die hij vanaf zijn tiende, twaalfde jaar ten toon spreidde, is slechts schijn. In wezen is hij heel gevoelig net als je vader. Denk maar eens aan de situatie waarin je moeder vroeger zat. Je probeert nu de zorg die je moeder vroeger voor je vader had, op dezelfde manier voor je broer te hebben. Dat kan niet, want je bent niet met hem getrouwd. Denk maar aan je eigen leven en zorg datje gelukkig wordt. Dan zullen je onrust en je nervositeit overgaan in een zeker weten dat je sommige dingen wel naar je hand kunt zetten en andere niet. Ik denk dat je broer binnen drie jaar een totaal ander mens zal worden door toedoen van een vrij gezette vrouw met donker haar die hem de balans zal geven om in harmonie te leven met zijn twee werelden: de oerwereld en de zogenaamde geciviliseerde wereld. Want er steekt namelijk heel veel wijsheid in hem en, omdat hij het ene uiterste en het andere uiterste heeft beleefd, kan hij uit ervaring spreken en er anderen mee helpen. Dat zal zijn taak in de toekomst zijn: anderen te helpen op tijd de jacht op te geven.

Oceaan


Het begon een paar maanden geleden. Ik droom steeds over water. Het lijkt wel een grote oceaan van een heel mooie kleur blauw. (Dhr. A.H. uit D.H.)

Jouw dromen hebben alles te maken met verlangen, het verlangen naar vroeger en het verlangen naar een ander leven. Je voelt je hier niet gelukkig. Je voelt je in het nauw gedreven. Maar aan het eind van de tunnel is de lucht blauw en de oceaan daaronder geeft aan dat er een dag komt dat je de kleur blauw - het positieve waar je op hoopt - gaat volgen. Je moet zelf beslissen wat je doet, maar ik denk dat je hier nooit zult wennen en dat je uiteindelijk weer zult kiezen voor het land waar je het meest van houdt.

Prehistorische vissen


Ik ben een man van 36 jaar, getrouwd, en ik heb twee kinderen. Enige tijd geleden droomde ik weer dat ik zat te vissen in een heel klein vijvertje van ongeveer twee meter doorsnee. De dobber ging steeds onder, maar als ik de hengel optrok, zat er niets aan. Dat ging zo tientallen keren. Af en toe keek ik achterom en zag dan een soort riviertje dat naar een grot liep. In die rivier zwommen grote angstaanjagende vissen rond die er prehistorisch uitzagen. Ik heb deze droom tweemaal gedroomd met een verschil van ongeveer anderhalve maand. (Dhr. R.S.F. uit D.)

Dat u zit te vissen, bewijst wel dat u een plekje zoekt waar u alleen kunt zijn, alleen met u zelf. Ik heb zo de indruk dat uw vrouw een nogal bezige tante is die een heleboel dingen van u niet begrijpt. Jullie komen nooit verder dan de dagelijkse beslommeringen, dus over de diepere dingen van het leven wordt weinig of niet gepraat. Toch denk ik dat u dat met uw oudste dochter wel heel goed zult kunnen. Ik zie een meisje met donker haar dat heel sociaal voelend is, niet op een zwaarmoedige manier, maar meer uitgebalanceerd: op haar tijd vrolijk en op haar tijd ook serieus. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de droom waarin u steeds achterom moet kijken. Het is vlak in de buurt. U hoeft zich alleen maar om te draaien om het te zien. Zoals u weet, waren de prehistorische vissen waarschijnlijk een van de eerste bewoners van deze aarde. Zij zijn voor u de symboliek voor de diepere waarde van het eigen ik. Daar bent u nu nog een beetje bang voor, omdat u alle, kamers van uw eigen geestelijke huis nog niet kent. Maar zolang u uw eigen licht niet ontsteekt, zult u ook niet zien hoe ze eruit zien. Zo is het ook met die vissen. Als u ze in het licht zou zien, zou u zien dat ze alle kleuren van de regenboog hebben en die kleuren corresponderen met uw eigen aura, het fijnstoffelijk lichaam van de mens. Wees er niet bang voor. Doe uw ogen open. Dan zult u zien dat dat vijvertje waar u denkt in te hengelen, een heel grote zee is, uw eigen levenszee met alle ruimte en vrijheid van dien. Maar die moet u uzelf geven. Wees dus in het vervolg niet bang om in het diepe te springen, in de diepte van uw eigen geest.

Vaders paard


Een paar maanden geleden heb ik een droom gehad die me niet meer loslaat. Ik zat op een paard als meisje van drie of vier jaar. Ik ging van het huis waar ik geboren was, richting dorp. Hoe dichter ik bij dat dorp kwam, hoe groter ik werd. Toen ik op het plein reed in het hart van het dorp, zat er iemand achter me. Dat was mijn man. Doorrijdend kwamen we bij de kerk waar we in getrouwd zijn. Daar stond een man die riep: 'Hoi, Ria, wanneer ga je trouwen?' Ik zei: 'Hoi, Jan, morgen is het de grote dag.' We reden de kerk voorbij en liepen plotseling door de straat met een kind aan de hand. Toen was de droom voorbij. (Mw. M.P. v. H. uit N.)

Ria, je gaat op het paard van huis richting het dorp. Het dorp is het symbool voor de gemeenschap, het leven dat je zelf moet leiden. Je gaat van huis enje wordt een zelfstandig individu dat zelf beslissingen moet nemen en niet kan terugkruipen achter vaders broek of moeders rok. Dus jouw droom is een aanwijzing dat je heden en verleden nu verwerkt hebt en aan een nieuwe toekomst gaat beginnen. Het paard is het symbool van kracht en zekerheid, dus van weloverwogen beslissingen. De kerk en het huwelijk wijzen dit nieuwe begin. De man die vraagt wanneer je gaat trouwen, bedoelt met zijn uitspraak dat er nu een belangrijke stap in je leven genomen gaat worden, waar je zelf over moet beslissen zonder hulp van buitenaf. Daar wijst ook het lopen door de straat met een kind op. De rest moet je zelf maar invullen. Ik kan geen beslissingen voor iemand nemen, ook niet voor jou. Dat moet je zelf doen. Maar dat er zich nog een tweede belangrijke stap in jouw droom verschuilt, zal je na deze uitleg duidelijk zijn. Ik raad je aan je eigen brief nog eens goed te lezen. Jouw droom geeft namelijk zelf al de uitleg.

Vier dromen


Ik ben 21 jaar en ik woon nog steeds bij mijn moeder. Er heersen spanningen, omdat ik het huis uit wil. Een poosje geleden heb ik een half jaar verkering gehad en in die verkeringstijd heb ik vier dromen gehad die misschien in verband staan met deze verkering. In de eerste droom zat ik in een treincoupé. Er zat een dieselloc voor. Die trein reed naar beneden, ontspoorde en ik vloog eruit. Toen werd ik wakker. In de tweede droom reed de trein tegen een stootblok aan en ontspoorde weer. Weer vloog ik eruit. Een week later kreeg ik dezelfde droom, maar toen bleef ik in de trein zitten. De trein ontspoorde en lag ondersteboven. Ik was de enige overlevende die eruit kroop. In de vierde droom liep ik de stal in waar de paarden stonden van mijn vriendin. Normaal was er een schutting tussen de stallen, maar in mijn droom niet. De moeder van mijn vriendin was er ook en praatte met haar. Ik wilde er tussen komen om wat te zeggen, maar dat lukte niet. Het leek wel of ze mij niet toelieten in het gesprek. Ik werd kwaad en de droom was afgelopen. Een maand later was mijn verkering uit. (Dhr. J.P.K. uit B.)

Normaal gesproken praat ik niet zo graag over verkering of relaties van mensen. In dit geval wil ik toch antwoorden, omdat waarschijnlijk heel veel mensen deze dromensymboliek herkennen. De trein symboliseert het op weg zijn in het leven. Als je op reis gaat, heb je altijd een doel, anders hoef je geen kaartje te kopen. In jouw dromen was het een einddoel. Je zat namelijk in de verkeerde trein. Je zat in de trein die bij jouw ex-vriendin hoorde en niet bij jou. Je was slechts een tijdelijke passagier in haar levenstrein. De verkering ging met een klap uit en dat symboliseer je in een droom door uit de trein te vliegen of te vallen of de trein ontspoort. Dan is het weer niet haar trein die ontspoort, want die gaat wel rustig verder. Het is slechts de wagon waar jij in zit die tijdelijk aan haar locomotiefje was gekoppeld. Dat je de enige overlevende was, geeft aan dat je ook de enige passagier was op dat moment. Het geeft tegelijkertijd heel erg duidelijk aan dat je er wel overheen komt. De laatste droom heeft niets met de voorgaande te maken, maar met jezelf. De schutting was weg. Dat is het symbool voor een open confrontatie. De paarden symboliseren kracht en doorzettingsvermogen. En dat rol je op moeten brengen om in het leven te kunnen slagen. Je zult moeten eisen dat men je als een volwassen en gelijkwaardig mens erkent. De pratende mensen in je droom waar je maar niet tussen kunt komen, geven aan dat ze jou thuis en de ouders van andere vrienden en vriendinnen nog steeds niet accepteren als een volwaardig gesprekspartner. Maar willen ze jou accepteren als een volwassen mens, dan zul je je er ook naar moeten gedragen. Dan zul je zien dat die acceptatie als vanzelf gaat. Wat je uitstraalt, krijg je terug. Maar met ruzie alleen krijgje onbegrip. Dus houd daarmee op en wees af en toe de verstandigste. Dan pas laat je hen zien hoe volwassen je bent geworden. De ouderwetse opmerking van: tel maar eerst tot tien, is zo gek nog niet.

Vis


Mijn man droomde over een school vissen. Tussen al die vissen in zwom een vis die maar de helft was, alleen de kop en de helft van het lichaam. De staart en een deel van het lichaam waren weg. (Mw. A. v. B. uit B.)

Ja, wat zou dat nou kunnen betekenen. Een halve vis, alleen de kop en geen staart, die uit een hele school vissen komt opdoemen. Wel mevrouw, die vis is uw man zelf. Het is een symbool dat heel erg duidelijk is. U kent de uitdrukking: je voelen als een vis in het water, wat betekent dat je je op je plaats voelt. Dit geldt niet voor uw man. Hij voelt zich geestelijk wel op zijn plaats, lichamelijk echter niet. Hij voelt zich niet prettig op zijn werk, voelt zich gedwongen en gemanoevreerd. Dit werkt door naar zijn seksuele leven. Hij voelt zich daarin ook niet optimaal. Hij heeft er behoefte aan te zwemmen in het levenswater, vrij met een school vissen om hem heen die hem beschermen en liefde kunnen geven. Ik denk niet dat ik nog duidelijker hoef te zijn. Praat er eens eerlijk samen over, want als je je al voor elkaars gevoelens moet schamen, hoor je eigenlijk helemaal niet bij elkaar (kop en staart).

Vogels uit lichaam


Enkele jaren geleden begonnen er vogels in mijn dromen voor te komen. Ik realiseerde me wel dat dit een symbool voor iets was, maar ofschoon ik er goed over nagedacht heb, ben ik niet in staat geweest het symbool, zoals dit in mijn dromen naar voren kwam, te vertalen. In de eerste droom groeide er uit mijn rechterzij een grote vogel met een glimmende platte bek waar hij mij mee in de zij pikte. Het deed geen pijn, maar ik vond het wel onaangenaam. Er werd geprobeerd het beest te verwijderen doch dit lukte niet, want er groeide weer een andere vogel uit mijn zij. In de tweede droom was ik op bezoek bij onze buren die een vogel als huisdier hadden, een spreeuw of zoiets. Het beestje vloog in mijn mond en boorde zijn snavel tussen mijn bovenste voortanden. De snavel zat muurvast. Men probeerde het beestje uit mijn mond te trekken wat heel moeilijk ging, doch uiteindelijk lukte het. Daarna heb ik nog wel eens dromen over vogels gehad. Steeds hechtten zij zich ergens aan mijn lichaam vast en pas na veel moeite konden ze verwijderd worden. En, André, als ik niet te onbescheiden ben, mag ik je dan nog iets vragen? Twee jaar geleden zei een handlijnkundige mij o.a. de volgende dingen: 'Uw handen kunnen genezen, u bent geboren met de belofte om anderen die in geestelijke of lichamelijk nood verkeren, te helpen, u hebt paranormale gaven van uw voorouders geërfd en u staat rechtstreeks in verbinding met de kosmos'. Ik ben nu 42 jaar en kan mij deze gave bij mezelf niet voorstellen. Of ken ik mezelf niet? (Mw. M.B. uit R.)

Uw dromen zijn gecompliceerder om uit te leggen dan zo het eerste gezicht lijkt. Ik zal ze in drie fasen uitleggen. De eerste fase. De simpelste vogel is het symbool van vliegen, vrijheid, geest. De geest van de mens is geboren om meer vrijheid te willen hebben, uit te vliegen, los te komen van frustraties en emoties die hij op aarde niet aankan. In sommige gevallen kan het dus ook weglopen zijn voor de realiteit. De kleur van de vogel geeft aan welke verklaring erbij past. Een donkere vogel symboliseert negatieve emoties die los moeten komen uit je geest, een witte vogel het zuivere. Een gekleurde vogel is het leven zelf met alle variëteiten. Als je van zo'n vogel droomt en je kunt je de volgende ochtend de kleuren herinneren, weet je ook welke kleuren er in je aura overheersen. Te weinig groen betekent te weinig vitamines, te weinig rood tekort aan emoties, te veel geel verstoppertje willen spelen met de mensen om je heen enz. Nu de tweede aanwijzing. U bent waarschijnlijk bezig uzelf 's nachts te genezen. De plaats waar de vogels uit het lichaam komen, symboliseert de zwakke lichamelijke plek. Dat wil niet zeggen dat u daar ziek van zou zijn of gaat worden. Ieder mens heeft zijn zwakke plekken die meestal op gaan spelen na sterke geestelijke emoties. Dit is een soort wet: actie en reactie. Het lichaam reageert op wat de geest niet verwerken kan en die reactie komt meestal geruime tijd later, en dan wel op die zwakke plekken. De vogel met die glimmende platte bek die uit uw rechterzij kwam, geeft aan dat u altijd uw nierfunctie in de gaten moet houden. De spreeuw of zoiets die zich tussen uw bovenste voortanden vast vloog, is dan al weer heel duidelijk. Denk maar aan de kleur van een rotte kies. Dit betekent dus dat u regelmatig naar de tandarts moet gaan. En nu de derde fase. Dat er iets uit uw lichaam vliegt, wil zeggen dat u een kosmische energie krijgt die niet voor uzelf bestemd is, maar voor andere mensen. Ik denk niet dat u ooit in de toekomst daar een enorme dagtaak aan zult hebben, maar er zullen toch regelmatig mensen zijn die u heel goed kunt helpen met magnetiseren. De laatste raad die ik u geef, is dat u zou moeten proberen u al uw dromen over vogels te herinneren, vooral de plaatsen waar de vogels uit uw lichaam zijn gevlogen. Koop een anatomieboek en bestudeer alle onderdelen van het menselijk lichaam. Dan weet u wat uw zwakke plekken in uw lichaam zijn. Die zult u ook bij andere mensen het beste kunnen behandelen.

Zwart hondje


Ik heb pas geleden een nogal angstige en vreemde droom gehad. Ik lag in een groot bed met een zus van mij. Wij lagen alleen onder een laken. Mijn benen lagen gestrekt. Toen ik mijn benen wilde optrekken, was er een groen licht bij mijn voeten en als ik mijn voeten bewoog, ging het licht mee. Plotseling was ik in een andere kamer waar ik werd aangevallen door een zwart hondje, zo groot als een poedel. Steeds als ik het wegduwde, kwam het terug. Het was niet zo dat het me beet. Ik heb uiteindelijk het raam opengemaakt en het hondje naar beneden gegooid. Ik denk dat ik op de vierde verdieping van het huis was. Maar het hondje probeerde langs de muur en de klimop weer bij me terug te komen. Ik werd doodsbang dat het weer binnen zou komen en werd badend in het zweet wakker. (Mw. G. v .T. uit R.)

Samen in bed met uw zus betekent een relatie van groot vertrouwen en vertrouwen in haar zult u moeten hebben. Dat groene licht bij uw voeten betekent dat u met beide benen op de grond moet staan. Verder geeft de kleur groen aan doorlopen, zoals bij een groen stoplicht je moet doorrijden of doorlopen. Het geeft ook aan dat er belangrijke beslissingen genomen moeten worden en let wel op het woordje moeten, want wil je bij een voetgangersoversteek aan de overkant komen, dan zul je stappen moeten ondernemen. Ik vind de droom van het hondje zeer duidelijk. Het symboliseert een manspersoon die willens en wetens het leven van een van u beiden, uw zuster of u, wil bepalen en leiden zoals hij dat wenst. Doch er komt opstand. U gooit het hondje het raam uit, maar het blijft terugkomen. Dat wijst naar de plaats die uw zuster in uw droom inneemt en wel naast u. Overleg dus met haar welke stappen er moeten worden genomen. Verder, dat zult u begrijpen, kan ik hier niet op ingaan, maar weet wel: het stoplicht staat op groen, dus nu.

Relaties