Voorwoord van Leo de Ruiter


Miljoenen mensen dromen elke nacht langer dan één uur. Slechts een gedeelte daarvan weet de volgende morgen nog wat er zich 's nachts ergens in zijn geest heeft afgespeeld. En dan, als de droom bijzonder genoeg geweest is, vragen de dromers zich af wat hij te betekenen heeft gehad. Is er misschien een speciale boodschap in te ontdekken? Warende droombeelden bedoeld om een verwerkingsproces op gang te doen komen? Of was er ons een kijkje in de toekomst gegund? Zo lang de mensheid bestaat, probeert zij al door te dringen in de meestal ondoorgrondelijke symboliek die er in dromen naar voren komt. De oude Egyptenaren kenden het hiëratische dromen boek dat omstreeks 2052 voor Christusontstond. Het maakte onderscheid tussen dromen van goede en dromen van slechte mensen. De Griekse wijsgeer Plato zei: 'dromen brengen ongebreidelde neigingen tot uitdrukking vooral van seksuele aard, ook moordzucht kan zich manifesteren'. Een leerling van Aristoteles, Alexander de Grote, geloofde stellig in de profetische uitleg van dromen.Het zou hier te ver voeren om alle beroemde droomuitleggers aan te halen, maar de psychiaters Freud en Jung behoren toch vermeld te worden als de grondleggers van detegenwoordige droomverklaring.

Hoe past André Groote nu in dit geheel? Ik leerde hem in 1983 kennen als paragnost. Hij verzorgde voor het radioprogramma 'Het Zwarte Gat' van Veronica een rubriek. In de twintig minuten die beschikbaar waren, voorzag hij vragen van luisteraars van paragnostisch commentaar. Nu bestaat dit programma nog steeds en André levert iedereweek een waardevolle bijdrage. Een overgroot gedeelte van de vragen gaat over dromen. Veel luisteraars vragen zich af: wat heeft toch in vredesnaam mijn droomwereld te betekenen? Opvallend is de onorthodoxe manier waarop André allerlei droombeelden uitlegt. Hij overtreedt bijna alle regels die de wetenschap daaromtrent heeft aangelegd. Maar het meest verbijsterende is nog dat de luisteraars zich meestal direct herkennen in hetgeen André hen vertelt. André kijkt als het ware in hun droomwereld mee en weet vaakde zeer persoonlijke betekenis en achtergronden te onderscheiden die tot de droom hebben geleid. Hier komt ook André's paranormale gave om de hoek kijken. Zijn rake opmerkingen en overzicht over het zieleleven van anderen komen op zijn minst uit het brein van een raspsycholoog. Vaak overschrijdt hij de grens van de psychologie en is ineens schouwend bezig. Dat is ook het terrein van de paragnost en de parapsychologie. Het woord zegt het al: een overgangsgebied tussen psychologie en paranormale waarneming.

Dit boek dat tientallen dromen behandelt die André in zijn praktijk voorgeschoteld kreeg, is een treffend voorbeeld van wat een paranormaal mens vermag. Het is een waardevolle bijdrage aan de wereld van het 'onzienlijke', een wereld waarin wij allen dagelijks proeven aan hogere sferen.

Leo de Ruiter,
eindredacteur van het radioprogramma
'Het Zwarte Gat' van VeronicaInleiding van de schrijver