Voorschouw; voorvoelen naar verleden en toekomst

Geloof zit in jezelf en een symbool van een geloof zoals Jezus, Boeddha e.a. kan een bevestiging vormen voor een zekerheid die niets te maken heeft met dit leven, maar met de zekerheid dat er meer is dan wij kunnen horen, voelen of zien.De seance


Drie helderzienden
zaten AAN
en staarden in hun glazen bol
'raar', zei nummer één
'ik zie een ladder
en daar klimt iemand op naar boven'
'heel bijzonder', zei nummer twee
'ik zie een ladder
en daar komt iemand naar beneden'
'nou breekt me de klomp', zei nummer drie
'ik zie een ladder en die wordt weggehaald'

plotseling wordt hun seance wreed verstoord
door een luide bons op de deur
de deur gaat krakend open
en er verschijnt een mannenhoofd in de opening
die met luide stem roept
'DE GLAZENWASSER'
'klopt', roepen de helderzienden in koor
en leveren hun glazen bol in.


Ik kan dit hoofdstuk het best illustreren door een voorbeeld van een voorschouw te geven, die ik zelf kort geleden heb gehad en waardoor ik ook weer een aantal nieuwe symbolen aan mijn symbolenschat heb kunnen toevoegen. In mijn visioen was ik aan het praten met iemand. Deze zei plotseling heel serieus dat hij weg moest omdat hij met iemand een afspraak had. Ik voelde dit alles als zeer beklemmend aan. In mijn visioen dacht ik dat hij mijn broer H. was, maar ik had nog steeds niet duidelijk zijn gezicht gezien. Je weet hoe dat in dromen kan zijn: je weet dat het iemand is en toch zie je hem niet. Enige tijd later komt hij weer naar boven met de handen als in gebed bij elkaar, met daartussen een zwarte kaars die zojuist uitgeblazen was. Dat rook ik. Hij draaide zich treurig van mij af met zijn gezicht naar de muur. Ik liep toen naar een groot raam en zag een vliegtuig taxiën op de startbaan. Ik zei hardop tegen H. 'DAT GAAT NIET GOED.' Ik herhaalde dat drie keer. Het vliegtuig kwam in botsing met iets, maar voordat dat gebeurde, ontplofte er eerst een helicopter in de lucht en daarna explodeerde het vliegtuig. De volgende dag werd dit visioen bewaarheid. Maar, anders dan ik dacht. De zoon van hele goede vrienden van mij kreeg 's ochtends onderweg naar zijn werk een hersenbloeding en overleed daaraan de volgende dag. Hersenbloeding - helicopter; vliegtuig - lichaam; een plotselinge agressieve dood. Op zijn sterfbed was het laatste wat hij steeds zei: 'DAT KOMT NIET GOED, HET KOMT NIET GOED.' Wie heeft hem al die tijd begeleid? Zijn eigen broer die net als mijn broer H. heet. De overeenkomst tussen die broer en mijn broer H. is dat ze alletwee een nierafwijking hebben. Zo vreemd kan het dus lopen. En zo vervelend kan een visioen zijn, aangezien ik deze de volgende ochtend aan die goede vrienden verteld heb voordat het gebeurde. Maar hoe vervelend het ook is, door voorkennis te hebben uit een visioen kan er ook een dieper begrip voor je naaste medemens zijn. En dat is, denk ik, de bedoeling van zo'n ervaring.
Twee vrouwen uit Ruinen


Ik wil graag twee dromen aan je voorleggen. In de eerste droom bevond ik mij in een voor mij totaal onbekende omgeving waar ik vrouwen onder elkaar hoorde praten over de mensen die binnenkort zouden overgaan. Zij wendden zich niet rechtstreeks tot mij en ik had sterk het gevoel dat ik daar niet hoorde te zijn. In de tweede droom liep ik op een landweg en ontmoette ik twee mij onbekende vrouwen. Een van hen liep naar me toe en zei op geïrriteerde toon: 'Ben je er alweer, je mag hier nog niet komen.' Daarna gaf ze mij een boodschap mee. Ik zag haar mond bewegen, maar er kwam geen geluid uit. Het was alsof ze er moeite mee had om met woorden contact met mij te krijgen. De meeste informatie kreeg ik via gedachtenoverdracht mee. Ze 'zei' dat ik naar Ruinen moest gaan en maakte een gebaar dat dat niet als een vakantie was bedoeld, maar dat ik moest gaan kaarten (ik heb daar juist een hekel aan). Daarna zou ik me weer als een zwaard oprichten. Op de vraag waarom ik zover weg moest en hoe dat dan zou moeten met vier schoolgaande kinderen, kreeg ik geen antwoord. Dat was voor haar, geloof ik, niet zo belangrijk en dat moest ik zelf maar uitzoeken. (Mw. H.M. H. uit L.)

Als ik jouw ervaringen zo lees, lijk je me een type mens dat enorm geïnteresseerd is in andere mensen en erg begaan is met hun problemen en emoties. Daarom kun je ook dromen krijgen die niet bij jou, maar bij een ander horen, zoals de eerste droom die je beschrijft. Maar ook problemen die bij een ander horen, kunnen een symbolische aanwijzing zijn voor iets wat bij jezelf hoort of wat je nog eventueel met de mogelijkheden in jezelf kunt doen, zoals in de tweede droom. We zullen maar eens met de eerste beginnen. Die heeft te maken met het overgaan van een aantal mensen en de stervensverwerking van mensen bij jou in de buurt. Ik moet denken aan een oudere man die aan een hartverlamming is overleden en aan een jongere man die een ongeluk heeft gehad en waarvan je de emoties van de mensen die achtergebleven zijn, hebt opgevangen. Door deze droom help je de achtergeblevenen met hun verwerkingsproces. Zo ben je al aan het paranormaal genezen zonder dat je het je bewust bent. Je tweede droom ligt wat ingewikkelder en heeft te maken met het schrijven van deze ervaring aan mij. Ik heb namelijk en aantal mensen in Ruinen en omgeving op een nieuw spoor in hun leven gezet en ik denk dat in jouw droom daarvoor ook een aanwijzing aanwezig was. Je moest gaan kaarten, zei de vrouw, en je dacht in je droom natuurlijk dat je moest gaan klaverjassen of iets dergelijks. Maar dat zie ik er niet in. Ik zie duidelijk meer de mystieke kant van de kaarten en wel de tarot, de oerkaarten, net zoals Ruinen het oerwoud is geweest. Het is dus een aanwijzing naar je innerlijke diepere ik, naar onbewuste gaven vanuit een ver verleden of een aantal levens geleden dat je misschien wel in Ruinen hebt doorgebracht. Je zult in contact komen met twee vrouwen uit de buurt van Ruinen die op dezelfde manier bezig zijn en die van mij met jouw toestemming jouw adres hebben gekregen. Ruinen heeft iets heel speciaals. Je voelt er nog oerkrachten en de verbindingen in tijd en ruimte als je er gevoelig voor bent, die je nergens anders voelt. Ik vind dit alles een hele vreemde speling van het lot en ben benieuwd hoe het uitpakt. Dit is het begin van meer.

Lieve André Groote!


Ik ben negen jaar en heb jou wel eens op de radio gehoort bij het zwarte gat. Je bent een hele beroemde paragnost, heef opa gezegt en jij kan toch ook helderziende? Ik wou jou eens vragen of je mij kan zeggen of ik later ook beroemt wort en hoe oud ik wort? Dan wou nog iets vragen over mijn dikke tante Trees. Die zoekt namelijk al heel lang naar een man. Vint die die dit jaar nog? Is die ook miljonair want die zoekt tante Trees? Kan jij dat allemaal zien in jou glazen bol? Schrijf me eens lieve Andre Grote en stuur je me alsjeblieft ook een handtekening? Vele groeten, Harald S.

Beste Harald, Over dat beroemd zijn hoef ik nu niet meer te praten, want je staat nu al in het boek en dat lezen heel veel mensen. En bij al die mensen ben je nu al enorm beroemd. Hoe oud je wordt, zal geen paragnost je vertellen. Een mens wordt net zo oud als tot hij dood gaat. En tot die dag moet je leven. Wat je tante Trees betreft, moet ik je helaas teleurstellen. Het was namelijk heel vervelend voor mij en ook jammer voor jou dat ik in mijn glazen bol net een hele dikke miljonair te pakken had, maar die is er jammer genoeg uitgevallen door zijn gewicht. En ik heb hem tot nu toe niet terug kunnen vinden. Maar, we blijven zoeken. Help je me mee? Groeten, André.

Stemmen


Ongeveer een week geleden lag ik op bed in een toestand tussen waken en slapen. Ik was me ervan bewust wat er gebeurde. Rondom mij hoorde ik veel stemmen die allemaal door elkaar praatten. Naast mij lag een man die op zeer agressieve wijze in mijn oor schreeuwde. Het was alsof hij boven de rest uit wilde komen om mijn aandacht op te eisen. Ik hoorde niet wat hij zei, maar hoorde al een het geluid van zijn stem. Dit alles irriteerde me en ik wilde dat het ophield. Ondertussen was ik mij zeer bewust van mijn lichamelijke aanwezigheid. Mijn lichaam trilde inwendig. Ik had het gevoel dat ik ging draaien en van het bed zou worden opgetild. Ik wilde dat die man ophield met schreeuwen en het kostte me ontzettend veel kracht om geluid uit mijn lijf te pompen en boven alles uit te komen, maar uiteindelijk kon ik tegen hem roepen: 'Schreeuw niet zo.' Toen ik daarna het gevoel kreeg te gaan zweven, heb ik mezelf gedwongen mijn ogen te openen en de stemmen verstomden. Ik heb de hele verdere nacht pijn gevoeld aan een zenuw aan de linkerkant van mijn lichaam ter hoogte van m'n borst. Deze pijn ging pas weg, toen ik de volgende morgen weer wakker werd. (Kitty v.d. V. uit B.)

Jouw ervaring houdt niet alleen een waarschuwing in, maar is tegelijkertijd een verwerking. Je hebt er een enorme chaos van gemaakt. Je moet tussen al die mensen door op je tenen lopen om niet op te vallen, anders praten ze over je. Je voelt je bekeken en gebruikt. Je weet dat in het katholieke geloof aan het rechteroor je engeltje zit en aan het linkeroor je duiveltje. Ik denk dat je wel weet wie dat duiveltje is. Uit jouw ervaring moet ik concluderen dat die persoon jou als bezit ziet en ermee kan doen wat hij wil. In je droom ben je dit alles aan het verwerken. Al je onderdrukte agressie komt er als angst uit. In wezen zou je er een potje op los moeten rammen, zodat je met fysieke kracht je geest weer van al die bedreigingen vrij kunt maken. Je zult beslissingen moeten nemen, want dit houdt geen mens vol. Ik adviseer je in ieder geval om wat aan sport te gaan doen om zo je agressie wat in banen te leiden en verder: schreeuw maar eens flink terug.

'Nee, ik moet gaan'


Op een ochtend in mijn eindexamenjaar bezocht ik in een droom een paar vrienden van me die ik lang niet had gezien. We kenden elkaar uit de zwemsportwereld. Ze zaten aan tafel te klaverjassen. Een van hen, een vrolijke hoogblonde jongen met wie ik ook op school had gezeten, wilde weggaan. Op mijn aandringen om nog gezellig even te blijven, antwoordde hij: 'Nee, ik moet gaan.' Hij is op een akelige manier aan zijn einde gekomen op de ochtend van deze droom. Veel later vernam ik van een van die vrienden dat hij de avond ervoor nog had geklaverjast met de drie anderen uit mijn droom. Ongeveer een week later droomde ik dat ik voor het grote hek van een heel mooi en reusachtig park stond. Door de poort kwam...die vriend aangelopen! Het was een vreugdevol weerzien en vol blijdschap omhelsden we elkaar broederlijk. Dit alles duurde maar kort, want hij moest weer gaan. Vanuit het park zwaaide hij nog eenmaal en het hek sloot zich. Ik wist nu dat het goed met hem was en dat ik hem niet meer zou zien. André, ik had hem echt al een tijd voor het gebeurde niet meer gezien. Waarom heeft hij op deze manier contact gezocht? Heeft hij dat ook bij anderen gedaan? (Ron de L. uit D.H.)

Je vraagt je af waarom hij juist op deze speciale manier afscheid van jou genomen heeft en voor mijn gevoel niet op deze manier van de vrienden die hij regelmatig zag. De band die jullie met elkaar hadden, was er een van diep begrip zonder woorden, zeker van jouw kant. Vandaar ook jouw sensitiviteit voor deze, zoals ik het aanvoel, in tijd en ruimte jouw tweelingziel. Dat dit waar is, bewijzen jouw visioenen. Dat je het eerste deel van jouw ervaring zo sterk hebt kunnen beleven, is mede te danken aan 't onbewuste weten van gevaar, onheil of dood, dat ieder mens heeft. Dat is niet paranormaal. Wat wel paranormaal is, is 't visioen dat je kreeg en dat versterkt tot je kwam door dit onbewuste weten van jullie gezamenlijke vrienden. Het tweede visioen is het duidelijkste bewijs van jullie zielsverwantschap en een klassiek spiritueel fenomeen. Het afscheid nemen van elkaar en het laten zien van hem aan jou dat hij ondanks de akelige manier van sterven zich heel bewust is van het gebeurde en er al volkomen los van is, op weg naar een nieuwe horizon.

Mannen op kruizen


Ik droomde dat ik in een prachtige groene weide stond. De lucht was stralend blauw. Ik was gekleed in een lang, wit gewaad. Ik voelde me heel gelukkig en genoot van de prachtige blauwe lucht. Opeens zag ik verschillende kleuren lichtflitsen in de lucht. Ik dacht bij mezelf: onweer! Maar al snel besefte ik dat het iets anders was. Uit de lucht kwamen kruizen. Aan de kruizen hingen mannen van verschillend ras. De kruizen daalden voor mijn voeten neer op de groe-ne weide en bleven staan in de grond. Ik was hevig geschrokken, verbijsterd. Toen kwam Jezus naar beneden, gekleed in een lichtblauw gewaad. Hij was ongeveer tweeënhalve meter lang en keek me vol liefde aan. Hij zag hoe geschrokken ik was. 'Je gelooft niet wat je ziet, he?' zei hij. 'Nee', antwoordde ik, 'volgens mij is het een droom.' Jezus legde zijn hand op mijn hoofd en zei: 'Het is toch waar wat je ziet, meisje, maar alles komt goed. Je wordt ook nog heel gelukkig,' en hij keek me met ogen vol liefde aan. Ik voelde me doorstraald van zijn liefde. Daarna verdwenen de kruizen weer met dezelfde lichtflitsen. Jezus steeg ook weer op en verdween in de wolken. Ik werd wakker met een gevoel van geluk en verdriet. Ik ben die dag zeer emotioneel geweest. (Mw. H. v.d. G. uit E.)

Het is duidelijk dat je op zoek bent naar inzicht in en overzicht van het leven dat je leidt. Mensen verwarren je. Ze brengen je van je apropos. Je krijgt de neiging om je af te sluiten zodat er geen teleurstellingen meer bij kunnen. Maar wat gebeurt er dan met je. Er is geen vibratie meer van de ene naar de andere mens. Je wordt een eiland waar je helemaal alleen leeft. Er is geen echo die jouw ziel inzicht en antwoord geeft en je advies geeft voor de problemen die je kwellen. Je bent op zoek en je schreeuwt om hulp. Iets hogers binnenin je roept je aan, je hoger geestelijk bewustzijn, dat bewustzijn dat verbonden is met alles en iedereen in tijd en ruimte. En ja hoor, de lijn wordt gelegd. Je krijgt je antwoord in de vorm van een droom. Je hoeft niet te kiezen. Het is niet nodig om de een tegen de ander uit te spelen. Ieder is toch gelijk. Onder de hoede van het hogere ik zijn alle mensen hetzelfde. Discriminatie is dan wel het meest belachelijke wat er bestaat en zeker de discriminatie van en door jezelf dit door de teleurstellingen die je in relaties hebt gehad. Jouw droom zegt dat je maar vertrouwen moet hebben dat alles goed komt. Jouw hoger ik heeft de oplossing al in handen zonder dat je dat jezelf nu al bewust bent. Het stond al vast welke mensen bij jou horen en waar je mee zult gaan leven. Alleen jijzelf wist het nog niet en je was ongeduldig. En dat ben je nu nog. Jouw visioen vertelt het je. Je kunt van één jaar geen dag maken. Maar als er een ongelukkig jaar voorbij is en je bent weer een week gelukkig, dan lijkt het voorafgaande jaar toch weer heel snel gegaan te zijn. Je bent geestelijk al in verwachting van de persoon die ook op jou verliefd zal zijn. Geef die geestelijke baarmoeder de tijd voor een natuurlijke bevalling.

Ander gezicht


Mijn vriendin Anneke is vorig jaar november geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Ongeveer een maand voor ze weg zou gaan, was ik bij haar. Het was al erg laat toen ik naar huis ging. We stonden nog een poosje aan de deur te praten en plotseling was haar gezicht anders, wel Anneke, maar ook iemand anders die heel bekend was, maar die ik niet thuis kon brengen. Eerst schrok ik heel erg. Ik dacht: het is verbeelding. Het komt, omdat we in het donker staan. Maar we stonden in het volle licht van een lantaarn. Ik was dus eerst wat bang, maar later onder de indruk. Het duurde ongeveer drie tot vijf minuten. Toen was het gezicht weer gewoon Anneke. (Linda P. uit S.)

Linda, ik kan mij heel goed voorstellen hoe je je voelde en ook het nare gevoel dat je erbij had. Dit, wat je hebt beschreven, heb ik zelf meerdere malen meegemaakt. Ik kan je dan ook een heel kort antwoord geven. Dat andere gezicht was het ware gezicht van jouw vriendin. Het was een gezicht van ongeïnteresseerd zijn voor jouw vriendschap en liefdegevoelens voor haar. Je hebt op dat moment gezien dat zij jouw vriendin niet meer blijft. Eigenlijk een voorspelling dus. Door de angst die je ervan kreeg, heb je het in feite ook al een beetje verwerkt. Jij gaf en zij nam. Het is hard maar duidelijk. Misschien dat je door deze ervaring niet zo snel een volgende keer weer een teleurstelling krijgt. Laat het je er echter niet van weerhouden om van mensen te houden, want zoals in een van mijn liedjes staat: het was maar die ene van de honderd die jou aan het wankelen bracht.

48 galstenen


Deze winter heb ik nogal getobt met mijn gezondheid en ik kwam zodoende bij een internist terecht. De morgen voor ik naar de internist moest voor de uitslag van diverse onderzoeken, zat ik in de huiskamer. Opeens zag ik voor mij een soort brede, tomatenrode balk waarop geelgoudkleurige harten van boven naar beneden vielen als een waterval. De uitslag van de onderzoeken was dat ik naar het ziekenhuis moest voor een galblaas-operatie. Ik had 48 zwartglimmende galstenen. Toen ik een week thuis was na de operatie, kreeg ik 's nachts een droom die mij nog zeer helder voor de geest staat. Het speelde zich volgens mij allemaal zo'n 80 jaar geleden af. Ik zat met heel veel mensen in een oud huis in een grote benedenruimte die uitkwam op een soort plein. Op dit plein waren gevechten van militairen te paard. Er waren twee partijen. Zij droegen als uniform lange jassen en een soort hoofddeksel met een klep en ze hadden geweren bij zich. Ik moest met de andere mensen die in dat huis waren, het plein oversteken naar een ander huis waar we veilig zouden zijn. Als de gevechten zich even verplaatsten naar de linkerkant van het plein, probeerden sommige mensen over te rennen. Helaas vlogen dan enkele ruiters die dat zagen terug en zij schoten op die mensen. Ik durfde de sprong niet te wagen, hoewel sommige mensen steeds tegen mij zeiden: 'Nu kun je nog, ga dan.' Ik ging niet en werd wakker van angst. (Mw. H.E.B. uit V.)

Uw eerste visioen slaat duidelijk op uw galoperatie en de daarbij aanwezige galstenen die u als hartjes op de balk naar beneden zag vallen. Het was een voorschouw dat deze operatie goed af zou lopen. Wat u zich in dit geval misschien niet gerealiseerd heeft, is dat deze balk mij op de een of andere manier doet denken aan de Friese vlag. Het zou het symbool kunnen zijn van de arts die de operatie uitvoerde. Deze man moet een Friese naam hebben of van Friese afkomst zijn. Na een shock of in dit geval een operatie kan de gevoeligheid voor het paranormale zich tijdelijk versterken: lichamelijke zwakte brengt vaak geestelijke kracht. U bent gevoelig geworden voor het opvangen van zaken uit het verleden op plaatsen waar u zich bevindt of bevonden hebt. Uw droom heeft te maken met de Napoleontische tijd. Ik zie een hele oude kliniek of militair hospitaal aan een plein. Het is alsof dit hospitaal, voorheen een kazerne, wordt aangevallen. De mensen uit het hospitaal proberen te vluchten, maar dat kost heel veel moeite, omdat het grootste deel ziek of gehandicapt is. Deze beelden moeten te maken hebben met de plek waar u woont en als inductor uw eigen operatie in het ziekenhuis. Ik denk niet dat het iets te maken heeft met een reïncarnatie van u, maar duidelijk met op deze plek ontstane emoties uit het verleden.

Veldstudiecentrum


Enkele weken geleden droomde ik op een vreemde manier. Het was eigenlijk zo helder en duidelijk dat het meer leek op iets wat ik bewust meemaakte. Het gebeurde in deze tijd. Ik reed mee in een auto op een snelweg, een vierbaansweg. Op hetzelfde moment vloog er heel laag een helicopter over ons heen en ik had het gevoel dat we gevolgd werden. Even later gingen we de rijksweg af en kwamen we op een landweg. In de verte waren bossen. Dichterbij gekomen zagen we een kasteel of landhuis tussen de bomen. We stopten. Er waren nogal wat mensen. Het leek wel een hotel of restaurant, maar dat was niet zo. Iemand vertelde dat het de laatste beelden bij het zogenaamde kasteeltje waren. Toen zag ik heel duidelijk de kaart van Nederland voor me met de plaats Arnhem. De kaart werd verschoven naar boven en ik werd gewezen op het plaatsje Orvelte. Toen ik de volgende morgen wakker werd, pakte ik de landkaart en vond inderdaad het plaatsje Orvelte tussen Emmen en Beilen. Het vreemde is dat ik nog nooit in die streek geweest ben en nog nooit van het plaatsje had gehoord. Nu vraag ik me af wat daar de betekenis van is. (Jan v. B. uit G.)

Jouw droom is geen droom, maar een visioen. De inhoud is tweeledig.Degene die de auto bestuurt, is het symbool voor iemand die boven je staat, iemand die dingen voor je regelt. Er is dus een persoon in jouw leven, waar je eigenlijk een beetje zat van bent. Hij regelt de zaken voor jou en het groeit je boven het hoofd. De snelweg is de maatschappij en de helicopter wijst op het weg willen uit de vicieuze cirkel waar je je op dit moment in bevindt. Maar er is nog een andere bestuurder die je ergens op wijst. Je zou hem je geleidegeest kunnen noemen of de ontsnappingscapsule uit je eigen onderbewustzijn, op zoek naar een nieuwe dimensie in je leven, naar een invalshoek die meer bij je gevoel past dan bij je denken. Want ik ben verder gaan zoeken. Ik dacht al gauw: hè, is er misschien in Orvelte een soort meditatiecentrum. Nou, dat was er niet, maar ik vond wel wat anders. In Orvelte bevindt zich namelijk de Stichting Veldstudiecentrum, waar cursussen worden gegeven op het gebied van natuur en milieu. Ik heb deze stichting meteen voor jou opgebeld. Aan de telefoon was Henk lindeman die ik jouw visioen heb voorgelezen. Er blijken inderdaad regelmatig helicopters die net opgestegen zijn, laag over het gebouw heen te vliegen. Het gebouw, een verbouwde boerderij, bevindt zich in het bos. Jouw kasteeltje zou kunnen wijzen op het monumentendorp daar vlakbij. De afrit vanaf de snelweg en de weg ernaar toe zien er precies zo uit als jij beschreven hebt. Het lijkt me dan ook een zeer duidelijke aanwijzing voor je om je eens daarmee bezig te gaan houden en zeker om in jouw hotel of restaurant, wat geen hotel of restaurant is, eens cursussen te gaan volgen. Het is je eigen visioen. Je bent gek als je er niets mee doet. Nog een aanwijzing dat je terug moet naar de basis en naar het daadwerkelijk met je handen wat gaan doen, is dat er in Orvelte ook een Stichting Oude Ambachten is. Deze plaats moet dus van zeer grote betekenis voor je worden. Mocht je een cursus in Orvelte gaan volgen, dan ga ik graag de eerste cursusdag met je mee.

Jezus


Ik droomde dat het een stralende zomerdag was. Ik had de droogmolen vol met babyluiers en andere babyspullen hangen. Alles waswit. Ik stond even bij de buurvrouw te praten die de ramen zeemde en opeens stond achterin de tuin jezus. Groot van gestalte en hij wenkte met gespreide armen zoals hij vaak is afgebeeld. De buurvrouw zei tegen mij dat ik er niet heen moest gaan, omdat zoiets niet normaal was. Ik zei dat ik er wel heen moest, want jezus was wedergekeerd. Ik ging naar hem toe, alles achterlatend, man en kind (het kind moest trouwens nog geboren worden). Ik vroeg of hij jezus was en hij zei: 'Voel maar.' Ik mocht zijn handen voelen en voelde de gaten waar de spijkers hadden gezeten, zijn zijde die met het zwaard was doorboord. Ik voelde dat het echt was. Aan deze droom denk ik nog vaak terug. Het was prachtig en ik was totaal niet bang. Als ik uit de slaapkamer kijk, zie ik nog steeds de plaats waar jezus stond. En als de zon schijnt, denk ik vaak: Jezus komt gauw. Wat is dat nu geweest, een droom of iets anders. Vroeger gingen wij thuis naar de kerk, later niet meer. Maar als ik het moeilijk heb, dan denk ik vaak: het komt wel goed, jezus helpt mij. En, het komt altijd weer goed. (Mw. M.H. uit M.)

Ik kan mij voorstellen dat het heel mooi geweest moet zijn. En enkele eeuwen geleden zou jouw tuin gepromoveerd zijn tot een bedevaartsplaats met allerlei mensen die toestroomden, hopend op een wonder en alle hoop gericht op Jezus. Wat is nu eigenlijk de bedoeling van een geloof? De bedoeling is dat jezelf overtuigd bent. De kerk hoeft niet overtuigend te zijn, want daar zitten fouten genoeg in. De bijbel hoeft ook niet overtuigend te zijn, want die heeft Jezus niet eens zelf geschreven. Nee, geloof zit in jezelf en een symbool van een geloof zoals Jezus, Boeddha e.a. kunnen een bevestiging vormen voor een zekerheid die niets te maken heeft met dit leven maar met de zekerheid dat er meer is dan wij kunnen horen, voelen of zien. Als je nu zo'n verschijning krijgt als jij hebt gehad, wordt die zekerheid die voor anderen een vraag is, in jou een overtuiging. Je hebt het zelf gezien. Je twijfel aan het leven wordt aan de kant gezet. Je kunt het leven veel beter aan met een zekerheid die voor jou de waarheid is en voor anderen een verhaal. Jouw visioen kwam in een normale dagelijkse sleurbezigheid. Dat hele gewone krijgt dan toch een andere betekenis dan bij menig ander. Het geeft namelijk ook aan dat je door moet gaan met dat waarmee je bezig bent. Niets is onbelangrijk, niets is nutteloos. Alles heeft zijn zin en doel. En wat krijgt jouw baby een fantastische geleidegeest. Vertel het niet aan teveel mensen, want dit visioen was bestemd voor jou ter versterking van je eigen ik en je uitstraling van harmonie naar je omgeving. Ik wil er verder nog aan toevoegen dat dit symbool ook vaak gezien wordt door mensen die later vaak paranormale gaven blijken te bezitten. Want wat zei hij namelijk: 'Ik schep u naar mijn beeld en gelijkenis.'

Witte adelaar


Ik droomde dat ik op reis was in Rusland en daar Nederlandse mensen ontmoette. Er was een man bij die zei dat hij 100 jaar oud was. Ik zei hem dat hij dan ook vast mijn opa had gekend. Deze zou, als hij nog geleefd had, ook 100 jaar zijn geweest. Later reisde ik naar China en had het gevoel dat ik met een speciaal doel op reis was. In een klein dorpje zag ik rechts van mij in een huis voor het raam een heleboel vogeltjes zitten. Het waren een soort kleine diamantduifjes. De dorpsmensen namen me mee buiten hun dorp naar een heel groot mannen beeld, een blanke zittende man van ongeveer zes meter hoog. Toen ik ervoor stond, zag ik dat de rechterkant van zijn gezicht weggevreten was. En toen kwam er een spierwitte adelaar die, vergeleken bij het beeld zo'n vier meter was. Ik dacht nog: wat zonde, 't is vast de enige witte adelaar ter wereld. Hij vloog naar het beeld en pikte weer een stuk uit het gezicht van de oude man. De man sloot zijn ogen en zijn gezicht vertrok van pijn. Even later was hij weer beeld. Ik draaide me om en zei tegen de dorpsbewoners: dit kan niet, dit is te erg. Ik geef toestemming om hem te vangen en dan af te maken. Daarna werd ik wakker met een gevoel van spijt, omdat zo'n prachtig beest afgemaakt moest worden. (W.M. te G.)

Nou, ga er maar aan staan. Je hebt er nogal wat van gemaakt in je droom. Heden en verleden lopen dwars door elkaar heen, zeker wat betreft het verwerken van het heden. Rusland en China kunnen landen voor je zijn waar je in een vorig leven hebt geleefd. Maar het verleden vind ik niet het belangrijkste aspect. Het belangrijkste is het heden. Rusland en China zijn allebei autoritaire staten. De oude man, je opa, was de enige die jou geestelijk begreep en nog begrijpt en je waarschuwt voor misstappen in het heden. Er zijn personen om je heen die je autoritair benaderen. Je ziet hun kwaadheid. Het gezicht dat aangevreten was, symboliseert een gezichtsverlies en wie zijn gezicht verliest, raakt op den duur zijn hele autoriteit kwijt. De witte adelaar symboliseert de geest van de ander die zijn eigen gezichtsverlies veroorzaakt. Er is geen sprake van haat naar die persoon, maar wel van een gebondenheid die je niet langer wenst. Als je in liefde de witte adelaar af laat maken, verbreek je de negatieve band die je naar elkaar hebt. Het is een rituele slachting die uit liefde plaats vindt. Je geeft elkaar de vrijheid terug en laat elkaars gezicht in waarde.

Vier duiven


Ik droomde dat ik in de slaapkamer was van het huis waarin ik als kind woonde. Ik keek door een spleet van het gordijn naar de overkant, naar de slaapkamer van het huis waar ook toentertijd een vriendinnetje woonde. De gordijnen waren gesloten en er lag een grote kat met heldere ogen in de dakgoot met daarnaast een gier. Ik keek en voelde dat ik iets zag wat geheim moest blijven. Ik was bang dat ze wisten dat ik keek en zag toen opeens de kolf van een geweer. Een jager schoot op mij. De kogel ging door me heen en ik bleef eerst stil in bed liggen. Ik ging toch weer kijken en zag dat de ramen eruit waren en dat de gordijnen hard waaiden. Er was een donker gat. Alles was weg. Toen zag ik vier duiven die om een tafel gingen vergaderen en ik zag nog meer vogels rondfladderen en vleermuizen. Vooraan zat een uil. De sfeer was grijs en ik was angstig. (Jopie B. uit H.)

De kat en de gier zijn symbolen uit het verleden. Je voelt je beloerd en leeggezogen. Van alle kanten verwacht je aangevallen te worden. Je leeft in de nacht. Je kruipt weg achter de gordijnen in het donker. Je schuwt het licht. Maar de kat kan in het donker zien. In wezen ben je dus nergens veilig, ook niet in de nacht. Dan komt de jager. De jager is het symbool voor je eigen innerlijke ik die ergens in je verstopt zit. En de enige manier om je te bevrijden uit de enge kamer van het verleden, is de boel te laten ontploffen. Er moet een flinke klap komen om je wakker te schudden en je eigen jager, hij zorgt daarvoor. Maar goed dat hij het gedaan heeft, anders had jij nooit vier vreemde duiven kunnen zien die praten en beslissen over een nieuwe toekomst. Niet dat er veel aan veranderd hoeft te worden, maar wel dat het leven geaccepteerd moet worden zoals het gaat. Dan kun je ermee leven naar een nieuwe toekomst toe. De vleermuis weet precies wanneer hij moet stoppen. Hij vliegt nergens tegenaan. Hij is voorzichtig, maar toch zeker van zijn zaak. De uil symboliseert de wijsheid waarmee beslissingen zullen worden genomen. De wijsheid van de uil is al door de uil in jou gebracht, maar alleen het moment dat die wijsheid naar buiten zal komen, wordt bepaald door het schot dat de jager lost. De vinger aan de trekker moet zeker zijn van het juiste moment. Maar toch, de jager ben jezelf.

Duikplanken


Ik zwem mijn hele leven al, niet in wedstrijdverband, maar gewoon voor mijn plezier. Het is dus niet zo verwonderlijk dat ik regelmatig van zwemmen droom. Het vreemde is alleen dat ik in eerste instantie alleen van duikplanken droomde. In het begin zag ik die duikplank dan staan, maar kon er niet bij. Uiteindelijk stond ik erop, maar water zag ik nooit. Als ik een aanloop nam om van de plank te duiken, hield de droom op. Wat later begon ik in mijn dromen wel water te zien onder me en er zwommen ook andere mensen, maar toen durfde ik niet te duiken. Het was alsof ik tegengehouden werd. Vaak was het water erg vies en zat er veel gras in. Eén keer ben ik er toch vanaf de duikplank ingesprongen, maar heel voorzichtig. Eerst ging ik op de plank zitten en toen liet ik me er inglijden. De duikplank was van glas en ik zag de mensen onder me zwemmen. In deze trant gingen al die dromen. En ik me maar afvragen wat debetekenis toch van die dromen was. Ik duik normaal zonder angst, heb alle diploma's en heb geenszins angst voor water. Een handicap was altijd dat ik last van mijn oren had, een soort eczeem, waarvoor ik al ongeveer veertien jaar druppels gebruikte, maar die oren werden steeds erger. De dokter zei dat er niets aan te doen was. De specialist zei dat het van mijn haar kwam dat over mijn oren hing. Nu is het de laatste maanden met mijn oren zo erg dat het water eruit loopt. 's Nachts kan ik niet liggen, omdat dan mijn hoofd verstopt raakt. En nog steeds zegt de dokter: 'Niets aan te doen. Ook de specialist zal je niet kunnen helpen.' Toen mijn eigen dokter met vakantie was, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik naar de vervanger gegaan. Nu komt het. Hij schrok toen hij in mijn oren keek en zei: 'Je hebt een chronische infectie in de gehoorgangen. Zwemmen is vergif voor die oren van jou. Je mag nooit meer zwemmen, tenzij je aangepaste oordoppen hebt.' Je begrijpt hoe ik me op dat moment voelde. Ik barstte in snikken uit. Had niemand me dat eerder kunnen vertellen? 's Avonds zag ik ineens verband met mijn dromen, geen water en eruit blijven, voorzichtig doen. Mijn onderbewustzijn heeft het wel geweten, maar ik heb het niet begrepen. Alleen vraag ik me af of het met mijn oren nog eens goed komt. (J.E. v. N. uit S.)

Het is jammer dat je mij je dromen niet eerder hebt laten weten. Ik had je inderdaad hetzelfde gezegd als je nu weet. Juist de dromen waarin het water erg vies was, waren al duidelijk een aanwijzing naar ontstekingen. Die kant van de uitleg is al duidelijk en ik hoef daar dan verder ook niet op in te gaan. Maar zoals je weet, geven dromen altijd meerdere wegen aan. De duikplanken zijn het symbool voor een nieuwe start die in de tijd al genomen is (toekomst), maar in het heden nog niet aanwezig. Wel een duikplank en geen water en daarin ook weer de voorspelling dat zwemmen niet alleszaligmakend is. Er zijn meer mogelijkheden in je dan je tot nu toe dacht. Zeven maal zal er een grote verandering in je leven plaatsvinden en in de richting die je met mensen gaat. Juist de symbolen water en duikplanken zijn een teken dat het steeds vrij plotseling gaat. Je bent grillig in je veranderingspatronen. Maar je moet maar denken dat die grilligheid alleen voor anderen zo lijkt. Ik zie de zeven kleuren van jouw regenboog superharmonieus met elkaar combineren. Dat wil zeggen dat je astrale lichaam de sprongen al heeft gemaakt voordat je het water waarneemt. Laat dat maar aan je onderbewustzijn en je intuïtie over. Het gaat vanzelf. Zwem ze!

Melt-down


De nacht voordat de ramp bij de kerncentrale in Rusland in het nieuws kwam, droomde ik het volgende. Ik was in een oud herenhuis samen met mijn schoonouders, schoonzus en Doeke, mijn zoon van twee jaar, de jongste van mijn twee zoontjes. Ik keek naar buiten en zag op de binnenplaats dat 'de kernbom' gevallen was. Deze was half in de grond geslagen en zag eruit als een boei. Hij explodeerde niet; er kwam een zwart-gele smog af en er ging een vreselijke bedreiging van uit. Ik verstijfde van schrik en kon juist daardoor volkomen instinctief de gewenste handelingen tegen elkaar afwegen. Ik wist Doeke te grijpen en besefte toen dat ik één etage hoger in het huis moest komen. Ik bereikte de trap en zag dat Doeke zijn oogjes al sloot (de damp, dacht ik). Toch wist ik mij samen met hem naar boven te werken. Eenmaal boven viel elke bedreiging weg. (Mw. J. v.d. M. uit H.)

Ik denk dat veel mensen gedroomd hebben over deze ramp. Dat je je kind wilde redden, heeft te maken met de radio-actieve deeltjes die in ons land terechtgekomen zijn en waarvoor iedereen angst heeft gevoeld. En terecht natuurlijk. De ecologische ramp is nog niet te overzien. De natuur heeft een flinke klap gehad en jouw kinderen horen bij die natuur. Zij moeten ervan eten. En aangezien je hun moeder bent, is dat dan ook het eerste waar je aan denkt als je zoiets droomt. Dat Doeke zijn oogjes sloot, is best te begrijpen. Er zijn veel mensen geweest die last hebben gehad van een beetje branderige ogen in die tijd. Dat je een kernbom ziet vallen, is logisch omdat de mensen angstiger zijn voor kernwapens dan voor kernreactoren. Dat hij toch viel, heeft weer te maken met de radio-actieve deeltjes die overal terechtgekomen zijn. Het is eigenlijk een zeer duidelijke droom. Ook dat half in de grond zitten van de kernbom heeft weer een verbinding met de melt-down, met de angst die op dat moment daarvoor in de Sovjet-Unie bestond. Tenslotte het symbool van het oude herenhuis, te weten de Sovjet-Unie. Het communisme ontstond begin deze eeuwen er zijn al veel oude heren leiders geweest van de Sovjet-Unie. In jouw droom is het communisme dus een oud herenhuis. Misschien voor jouw gevoel zelfs vergane glorie. Op die manier leer je toch wel weer een aantal symbolen kennen die bij jou horen, niet bij mij en ook niet bij een ander. Dromen kun je nooit algemeen uitleggen. Ieder heeft zijn eigen individuele symboliek.

Schitterend juweel


In mijn droom liepen we op een strand bij een groot meer. Plotseling vonden we een soort juweel dat prachtig schitterde en we namen het mee om het terug te geven aan de eigenaar. Op de terugweg kwamen we een drom mensen tegen die ons verboden het terug te geven. Ze zeiden dat het van ons was. Hoe wij dit ook ontkenden, zij bleven hardnekkig bij hun bewering. Ineens kwam mijn moeder ons te hulp (zij is in 1983 overleden), zij stond hen te woord en zei dat het juweel niet van mij was. De mensen dropen toen af Mijn moeder sprak niet met ons maar keek ons alleen aan. (Mw. W.K. uit N.B.)

De hulp die jouw moeder je in dit visioen biedt, geeft duidelijk aan in welke context je het moet plaatsen. Er zijn veel mensen die zullen proberen dàt af te remmen dat diep binnenin je aanwezig is: talenten, gaven of wat dan ook. Je krijgt het er niet gemakkelijk mee. Maar de schittering van het juweel is zo sterk dat een miljoen mensen dat nog niet tegen zouden kunnen houden. De boodschap is duidelijk. Hoe lang men het ook zal proberen, uiteindelijk zal het ze niet lukken om jouw toekomst af te remmen. Je zult er komen. Dat is niet alleen de boodschap die je moeder aan je geeft, maar jouw beelden laten ook duidelijk zien dat zij je er ook daadwerkelijk bij zal helpen.

Homepage