Telepathie en auracontactZeg maar niets


als ik in je ogen kijk
en je lippen niet bewegen
is het of jij mij iets vertelt
wat je al zo lang hebt verzwegen

nee, zeg maar niets
't zou toch anders zijn
alsjeblieft, zeg maar niets
't zou zo heel veel anders zijn

al die woorden als een zucht
slechts n trilling in de lucht
die langs mijn lichaam strijkt
en die als ik even niet op zou letten
mijn oren niet bereikt

en ik antwoord in gedachten
terwijl ik volg waarnaar je kijkt
dat ik jou begrepen heb
en jij tevreden kijkend naar mijn foto op de muur
gelukkig nog niets zegt

als ik in je ogen kijk
zie ik meer dan dat je zegt
veel meer
dan je mond vertellen kanBadmeester


Ik wil je graag een droom voorleggen die erg veel indruk op mij heeft gemaakt en die voor mijn gevoel vol zit met symbolen. In die droom ging ik met mijn zoontje naar zwemles. Toen ik bij het diepe kwam, zag ik tot mijn schrik dat op de bodem van het zwembad een jonge, mooie vrouw lag met donker, lang haar. Er lag een opengeslagen boek naast haar en ze lag er alsof ze net had liggen lezen. Ze had een rustige uitdrukking op haar gezicht. Maar ze was dood. Ik vond dat ik haar op moest halen, maar ik durfde dit niet goed. Ik had het gevoel dat ik laf was. In plaats daarvan riep ik direct de badmeester, een aardige man van middelbare leeftijd die mijn zoontje vaak les geeft. Hij kwam direct, dook het water in en bracht het meisje naar de kant. Ik vond het vreselijk dat ze dood was en, hoewel ik haar niet persoonlijk kende, trok ik het me erg aan. Ik ging van iemand een badlaken lenen om haar ermee te bedekken, maar toen ik ermee terugkwam, had iemand anders al een handdoek over haar heen gelegd. Ik bleef bij het lichaam zitten treuren tot ik opeens haar buik zag bewegen. Ik trok de handdoek weg en ja, ze ademde! Ze deed zelfs haar ogen open (bruine). Ik huilde en kuste haar gezicht van blijdschap, omdat ze leefde. Maar even later stierf ze toch nog en de handdoek ging definitief over haar gezicht. Het was heel erg. Daarna lag ze in het kantoortje van de badmeester. Behalve ikzelf stonden er nog een heleboel vrouwen, moeders van kinderen die zwemles hadden, puur voor de sensatie. Ik ergerde me helemaal, toen een grove vrouw het lichaam van de dode aanraakte om te zien hoe dat voelde. Toen ik direct na de aanraking onder de handdoek keek, lag daar niet het meisje, maar een kaars die net uit was gegaan, nog helemaal zacht van het branden en die door de duw uit model was gegaan. Het was een brede, grote kaars. Doordat hij kapot was gegaan, kon ik erin kijken. Het was net of ik er binnenin was en ik zag het warme geel van de kaars met schitteringen van goud of licht. En ik zei tegen die grove vrouw iets van: was dat nou nodig? (Ineke E. uit E. )

De uitleg die ik voor je droom heb, mag je misschien enigszins bevreemden, maar alles van je droom heeft te maken met de badmeester zelf. Misschien dat je ooit het lef hebt om het hem te vragen. Ik denk dat je het dan met veel schroom bevestigd krijgt. Je schrijft al in je brief dat de badmeester een aardig man van middelbare leeftijd is. Je zoontje krijgt les van hem, dus de hoofdpersoon voor jou in het zwembad is juist deze badmeester. De jongere vrouw die verdronken was met het opengeslagen boek naast zich is de vrouw van de badmeester zoals zij vroeger was: open, verliefd en blij. Heel langzaam is hun leven veranderd. Uit begrip voor elkaar is onbegrip gegroeid. Op de jonge vrouw in haarzelf kijkt zij met weemoed terug. Zij kan niet accepteren dat zij ouder wordt. Zij begrijpt niet dat je ook jong kunt zijn als je oud bent. Jong zijn heeft niets te maken met oud worden, maar met wat je in je hart bent. Haar man zelf staat wel middenin het leven en is zelf geestelijk nog heel erg jong. Om kort te gaan: waarschijnlijk botert het niet zo goed tussen die twee. Daar heeft de badmeester verdriet van en dat heb jij onbewust gevoeld en dat is in je droom tot uiting gekomen. Misschien houdt deze droom ook een aanwijzing in om echt met hem te gaan praten. Veroordeel die vrouw dan niet. Zij is zo geworden door het leven en door wat zij daarin heeft meegemaakt. Maar de kaars is nog warm en nog schitterend van licht. Dat geeft aan dat die grove vrouw nog steeds een warm hart heeft, maar dit door de omstandigheden verbergt. Een goed gesprek tussen die twee zou van grote waarde kunnen zijn.

Dag Mijntje


Ik droomde dat ik was geroepen om te komen, want een bepaalde persoon ging dood. Ik ging erheen en stond bij de doodskist, waarin een man lag. Ik stond daar met een vrouw die ik niet kende. Aan het voeteneinde van de kist stonden nog drie personen. Op de kist lag een glazen deksel. Ik keek en zei tot de vrouw die naast mij stond dat de man niet dood was. 'Jawel', werd er gezegd, 'drie doktoren hebben verklaard dat hij dood is. Morgen wordt hij begraven.' Ik vroeg of zij het glazen deksel wat terug wilde trekken. De man lag met zijn linkerhand op zijn buik en in zijn rechterhand hield hij een bos rozen vast. Ik legde mijn hand op zijn hoofd en, toen ik hem een kus op zijn wang gaf, begonnen zijn oogleden te knipperen. Hij opende zijn ogen en zei: 'Dag Mijntje', (dat is mijn naam). Toen werd ik wakker. (Mw. H.W. v. H. uit D.)

Er is een man in nood, in geestelijke nood. Hij dreigt te verstikken onder het geestelijk juk van zijn vrouw die hem eigenlijk liever ziet gaan dan komen. Onbewust is dus die doodskist het wegwensen van die man. Deze man heeft echter nog genoeg liefde om weer een nieuwe relatie te kunnen beginnen. Daar wijst de roos op. Jij zult hem daarbij moeten helpen. De kus die je hem geeft, betekent het openstaan voor de problemen die hij heeft, naar hem luisteren en hem een nieuwe weg wijzen, een weg naar een andere liefde en daar bedoel ik mee weg van de vrouw met wie hij nu getrouwd is. Jij zult hem daarbij helpen en het is zeker dat jullie het lukt. De vrouw in kwestie heeft genoeg steun aan andere mensen. Dat bewijzen de drie personen die bij de kist staan aan haar kant. Hij heeft geen hulp. Je komt net op tijd om hem geestelijk niet in een totaal vacum weg te laten zinken. Ik moet denken aan een vrij stevige, blonde man die vroeger erg goedlachs was, maar de laatste tijd nogal stil is. Dat hij je naam noemt, bewijst dat je hem kent. Ik zou maar eens goed rondkijken in je familie en als je de persoon herkent, onderneem dan niet te snel actie, maar zeg hem alleen dat als hij wil praten jouw deur voor hem openstaat.

Hijgen


Ik ben een meisje van negentien jaar en ik zit met een paar vragen waar ik graag antwoord op zou willen hebben. Ik slaap in de slaapkamer waar mijn ouders eerst geslapen hebben. In die kamer hoor ik als ik 's nachts in bed lig, een soort zware hijgende ademhaling naast me. Mijn moeder heeft het ook gehoord toen ze daar nog sliep. Zou jij weten wat het is? Verder heb ik sinds een tijdje last van angst om dood te gaan. Ik denk steeds op zijn minst dat ik kanker heb. Ik kan dat idee maar niet van me afzetten. De laatste tijd heb ik vaak last van enge dromen. Ze gaan bijna altijd over mijn moeder. In zo'n droom gaat zij dan dood. We zijn in die droom met een heleboel mensen aan het verhuizen. Op een gegeven moment ben ik dan mijn moeder kwijt. Ik ga haar zoeken en vind haar ten slotte achter het aanrecht, maar het is haar stoffelijke lichaam. Haar geest zit op het aanrecht en zegt: 'Potverdorie, nu is het toch gebeurd.' Ik weet nog dat ik heel verdrietig was. (Paula B. uit A.)

In tijd en ruimte blijven een heleboel emoties en ervaringen hangen zodat ook een ander die kan voelen, horen of zien. Zo is het ook bij jullie in huis. Wat je hoort, ligt nog in een verre, verre toekomst, iets wat je nog moet gaan meemaken. Zoals ieder mens zijn heden, toekomst en verleden kent als hij geboren wordt, weet hij dat ook. Het vervelende bij jou is wel dat je het ook nog hoort. Dat ligt aan de plek waar je slaapt. Ik denk dat jouw ouders op de slaapkamer waar ze nu slapen, veel prettiger en rustiger's morgens wakker worden dan toen ze nog sliepen op de slaapkamer waar jij nu slaapt. Dit symboliseert zich in jouw dromen door het zien van: verhuizingen. Je geeft dus zelf al aan wat je moet doen: verhuizen naar een andere kamer waar je rustiger slaapt of het bed in de andere hoek neerzetten, hoofdeinde noord - voeteneinde zuid. Ik denk dat je dan van je nare ervaringen af zult zijn. Het laatste deel van je brief is slechts een onbewuste angst dat jouw moeder wat zal overkomen, maar tegelijkertijd een aanwijzing dat zij een beetje overspannen is van het alleen maar de huishouding doen. Ze moet er wat meer uit gaan, bijvoorbeeld een cursus gaan volgen, en daarmee zou jij haar kunnen helpen. Dat je haar geest op het aanrecht ziet zitten en van haar lichaam weg is, bewijst al genoeg dat zij er af en toe lichamelijk flink van baalt.

Moord?


Ik droomde twee keer dat ik 's morgens wakker werd en dat er een vermoorde man in de tuin lag. Ik ging naar mijn man en stelde voor het lijk maar gauw in de grond te stoppen voordat de politie er achter zou komen en wij de schuld zouden krijgen. Dat hebben we toen gedaan. Na de tweede droom was ik er zo van overtuigd dat het echt zou gebeuren dat, toen we met een verbouwing begonnen en er grond uitgegraven moest worden, ik naar buiten ben gegaan en gezegd heb dat ze niet zo diep moesten graven, omdat ze dan een lijk zouden vinden. Ik werd uitgelachen. Later kwamen ze met een buismanbusje aan waarin een dode witte muis zat. Enkele weken later werd ik 's morgens zeker een uur eerder dan normaal wakker en zag in de straat een ziekenauto staan. Op de brancard lag de figuur van het lijk in de tuin. Eerst dacht ik dat het moord was en liep met de gedachte rond de politie te waarschuwen. Maar ik kende alleen de voornaam van de man, dus heb ik dat uiteindelijk niet gedaan. Maar hoe langer het geleden is, hoe meer ik er weer aan denk. Ik weet dat zijn huwelijk erg slecht was en zij geregeld ruzie met elkaar hadden. Ook had de vriend van de vrouw vaak ruzie met de man. (Mw. v. D. uit Z.)

Er moet veel agressie in de buurt zijn die u telepathisch onbewust hebt aangevoeld en die zo indringend was voor uw geest dat u er zich persoonlijk door bedreigd voelde, omdat u bang was er de schuld van te krijgen. Maar uiteindelijk zat het toch anders in elkaar. De verbouwing is daarna begonnen. Dat betekent ook een geestelijke verandering. Iets ouds wordt weggehaald en er komt iets nieuws voor in de plaats. Het kan ook een symbool voor de dood zijn zoals in dit geval. Dat het in uw droom op een moord leek, is alleen maar te verklaren door de oerinstincten van de man die later stierf en die u sterk aanvoelde. Hij was geen mens om in de stad te wonen. Hij zou iemand geweest kunnen zijn die in een woud in Siberi heeft geleefd in een vorige incarnatie. Hij had een groot territorium nodig net als de dieren. Die drang in hem was zo sterk dat veel mensen erop reageerden door bang voor hem te zijn. Hij was er een waar je niet te dicht bij in de buurt moest komen. Hij was een wolf die door zijn opvoeding geleerd had te wantrouwen en alert te zijn op gevaar. En dan werd ook wel eens de verkeerde gebeten of werd ernaar gegromd. Maar ja, een wolf drinkt geen alcohol en dat deed hij wel. Daardoor werd hij nog onberekenbaarder. Om dan uiteindelijk van de beestenwereld weer terug te komen bij uw droom is maar een heel kleine stap. Want wat doet een dier dat voelt dat hij gaat sterven? Die kruipt op een plekje waar niemand hem kan vinden of in de grond. Daarom droomde u ook over die muis die in de grond begraven was. Dat was zijn gevoel van doodgaan. Dat had hij ook het liefst gedaan: zichzelf begraven. Dat heeft u aangevoeld. Daardoor leek het in uw droom op moord. Maar nu weten wij wel beter, niet waar? Groeten van Sherlock Holmes.

Oprijlaan


Enige tijd geleden droomde ik dat mijn dochter met haar gezin een ander huis zocht. Toen ze er een op het oog had, gingen we op weg om het huis te bekijken. Ik liep met mijn dochter en haar gezin op een lange weg. Aan het eind van die weg was een oprijlaan. Toen we deze afliepen, kwamen we bij een groot, oud huis waar we aan de zijkant een deur binnengingen. Zij gingen met elkaar een trap op naar boven. Er was een grote komeet aan de hemel met een lange staart. Ik kon de trap niet op en bleef beneden wachten, hoewel ik heel graag met hen was meegegaan. Toen ze weer terugkwamen, vertelden ze hoe mooi het was geweest. We liepen terug naar de hoofdingang aan de voorkant waar we de grote voordeur open deden. Het was een bijzonder huis waarin we veel kasten vonden die in de muren ingebouwd waren. In elke kast waren veel bijzondere dingen achtergelaten door een vroegere bewoner. Er hingen een paar heel grote herenkostuums in de ene, heel keurig op een rij, en in de andere kasten stond weer enorm veel serviesgoed van vroeger. Het was allemaal even mooi, antiek, en klaar voor gebruik. Helaas werd mijn droom verstoord door verkeerslawaai. (Mw. V. v.d. K. uit S.)

Uw droom is eigenlijk geen droom, maar een telepathische verbinding met uw dochters onbewuste wensen. U bent niet tevreden over de situatie daar als u diep in uw hart kijkt en als zij eerlijk is, is zij ook niet tevreden met haar situatie. Het andere huis dat zij zoekt, is het huis van de andere waarden, de diepe re waarden van het leven. Zij is het geren en de oppervlakkigheid van haar huidige leven zat. Zij zoekt naar rust en daarmee naar haar eigen diepere ik. Het huis symboliseert dat wat je meegekregen hebt aan geestelijke mogelijkheden. Het is het huis van het leven waar veel mensen al als in een levend museum gewoond hebben. Het is het huis waar miljarden mensen individueel een kijkje mogen nemen en waar je alles wat er bij jouw leven hoort, dan te zien krijgt. Voor een ieder is het huis anders van vorm, anders van indeling en hebben de kasten en laden een andere inhoud. Maar toch is het hetzelfde huis en je zou ook kunnen zeggen dezelfde geest. Want het is de geest van de mens die niet meer tevreden is met het kleine deeltje dat hij op dat moment gebruikt. Hij of zij wordt gedwongen door zichzelf om wat dieper te gaan graven. Doet een mens dat niet, dan wordt hij overspannen en ziek. Een mens wordt dan als een paard met oogkleppen op dat niet wil zien dat er meer is in het leven dan huisje, tuintje, boompje, beestje. Dat het het huis van de geest is dat hier in deze droom bedoeld wordt, geeft de komeet aan. Hij verlicht de omgeving. Hij symboliseert geestelijke verlichting. Alles wat in het huis aanwezig is en wat gesymboliseerd wordt in kleren, servies e.d. wijst niet alleen op uw verlangen dat uw dochter de weg gaat volgen naar haar diepe geestelijke ik en de daarbij behorende waarden die men er al in oertijden aan gaf, maar symboliseert ook duidelijk het verlangen van uw dochter om los te komen uit het oppervlakkige leven dat zij nu leidt en waar zij genoeg van heeft, moe van wordt. De komeet begeleidt haar en verlicht de oprijlaan naar het nieuwe huis. Daarmee gaan grote veranderingen in haar huidige leven binnen nu en drie jaar gepaard. Dat zal tijdelijk tot een chaos leiden, maar na drie jaar geknokt te hebben, zal zij terugkijken en tevreden zijn dat het zo gegaan is. Want, wat voor mij heel zeker is, er wacht een nieuwe taak voor haar.

Vriendin


Mijn vriendin leed aan longkanker. De dag dat zij stierf, droomde ik 's morgens om half zes dat ik haar ging bezoeken. Haar schoonzusje was er ook en die zei tegen mij: 'Ga maar niet naar haar slaapkamer, ze slaapt al twee dagen.' Het was een soort coma. Ik ging toch en aaide haar gezicht. Zij sloeg haar ogen op en lachte tegen mij. Ze zei: 'Wat ben ik blij dat je hier bent.' Opeens wilde ze uit haar bed, maar ze bleef maar tegen mij lachen met haar ingevallen wangen. Ik raakte in paniek, want ik durfde haar niet op te tillen. Ze zag er zo breekbaar uit. Ik riep ten haar schoonzuster en samen hebben we haar weer in bed gelegd. Ze pakte mijn handen vast en bleef maar tegen mij lachen. Opeens slaakte ze een diepe zucht en was ze dood. In paniek rukte ik mijn handen los en schrok ik wakker. 's Middags hoorde ik dat ze gestorven was in haar slaap op dezelfde tijd dat ik die droom had. Ik was er erg overstuur van. Het wil me maar niet loslaten. (Mw. F.K. uit B.)

Ik hoop dat je wat aan mijn uitleg zult hebben, een beetje steun of een aai over je bol. Ik zeg expres een beetje, omdat zo'n gebeurtenis niet n, twee, drie uit te wissen is. Jouw droom was geen droom, maar een uittreding. Je was werkelijk bij jouw vriendin. Omdat je vriendin in een soort coma lag, kon je sterker geestelijk in je slaap (uiteindelijk is een coma ook een soort slaap) naar haar toegaan. Ze heeft ook op je gewacht en geestelijk was je die nacht bij haar. Met jouw hulp heeft ze zich bewust van haar stoffelijk lichaam los kunnen maken. Zo kon ze sterven met jouw gezicht voor haar. Daarom bleef zij ook glimlachen, want jij begreep haar altijd al het beste en zij jou. De glimlach houdt tevens een dankjewel in: ik ben zo gelukkig dat je mij juist op dit moment bent komen opzoeken en ik dank je ervoor dat je mij geholpen hebt. Doordat zij jou, terwijl ze in coma lag, zag, heeft ze duidelijk beseft dat er meer was dan zij in haar leven had gedacht. Rest mij nog te zeggen dat zij mede door jou geen pijn meer heeft geleden, ook niet in de dagen voor haar sterven toen je intens aan haar gedacht hebt.

Wijsvinger


Laatst droomde ik dat ik op school zat. Ineens was er een hand met een gladde ring om de wijsvinger. De persoon die erbij hoorde, zag ik niet. Die hand gaf mij een papiertje waarop een telefoonnummer stond. Toen werd ik wakker. Ik ben in het telefoonboek gaan kijken of het kengetal en telefoonnummer wel echt bestonden. Het bleek het telefoonnummer te zijn van iemand die ik in de vakantie heb ontmoet. Dat kon ik zien aan het adres, het enige wat ik wist. De jongen had precies dezelfde ring om de wijsvinger. Ik kon goed met hem opschieten. Ik ben veertien jaar. (Jody)

De wijsvinger is nog geen ringvinger. De vinger wijst dus nog niet op een vaste relatie. Maar de wijsvinger wijst wel iemand aan. Hij wijst naar jou. En bovendien geeft de hand, de rechterhand, jou het papiertje met zijn telefoonnummer. Dat wil zeggen dat hij net zo nieuwsgierig is naar jou als jij naar hem. Als twee mensen iets verlangen, zijn dit soort aanwijzingen telepathisch het sterkst. Als hij namelijk per se niet wilde dat je hem opbelde, zou je zoiets nooit gedroomd hebben. Alleen, het verlangen naar de bron geeft nog geen water. De bron moet er zelf ook zijn. Dus ik zou zeggen, zet je maar over je twijfel heen en bel hem maar rustig op. Je moet maar denken dat al het fijne wat je in je leven meemaakt, ook al is het maar tijdelijk, niemand je meer af kan nemen. Bovendien zul je er altijd een hoop van leren. Jouw droom betekent dus dat je de telefoon moet laten rinkelen in zijn huis.

Verwerking in tijd en ruimte