Telepathie


Onyx


Enkele jaren geleden las ik ergens dat de onyx de steen zou zijn die bij mijn sterrebeeld past. Een poosje daarna kocht ik een ring met een onyx. Vrijwel direct, vanaf het moment dat ik de ring ben gaan dragen, had ik vaak een onbehaaglijk gevoel. Er gebeurden steeds vervelende dingen. Ik zag toen echter totaal geen verband tussen de dingen die gebeurden en de ring. Ongeveer twee jaar later kocht ik bij de edelsmid een ring met een ander soon onyx, wit-zwart gestreept. Ik droeg de ringen om beurten. Bij de laatst gekochte werd het gevoel van onbehagen nog sterker. Op een avond ging ik naar bed en voelde me ronduit miserabel. Ik had het gevoel van alle kanten beloerd en beslopen te worden. Ik vluchtte in paniek mijn bed uit, deed het licht aan en knap: de lamp begaf het. Hetzelfde gebeurde met het licht op de overloop en het licht in de gang. Ik was volledig in paniek. Toen ik uiteindelijk toch naar bed was gegaan en dat gevoel weer op kwam zetten, heb ik me er krampachtig tegen verzet. Ik kreeg overal kramp en het koude zweet brak me uit. Plotseling was het of er iets knapte en ik werd volmaakt rustig. De andere morgen zag ik dat er een barst in de wit-zwart gestreepte onyx zat. Ik heb de ring toen afgedaan en hem, evenals de andere ring, nooit meer gedragen. Vorige week ben ik ermee naar de edelsmid gegaan om er andere stenen in te laten zetten. De goede man was zeer verbaasd over de scheur. Dat kon volgens hem niet. Een spontane barst kon naar zijn mening alleen ontstaan in de richting van de structuur. Deze scheur liep echter dwars door de structuurlagen heen. Hij is ook niet ergens tegenaan gestoten, want dan hadden er beschadigingen op gezeten. Ik hoop dat je hier een verklaring voor wilt geven. (Ria 0. uit M.)

Ik vind jouw ervaring helemaal niet zo buitengewoon. Het is zelfs een bekend verschijnsel. Hoe het exact in elkaar zit, weet ik ook niet precies, maar, zoals je weet, ga ik ervan uit dat wij allemaalbij een levend geheel horen. De steen is dus ook een levend wezen. Dat bewijst wel de verwachting die je van de steen hebt. Je vraagt aan de steen om je te helpen. Dit kan met zo'n intensiteit gepaard gaan dat de telepathische verbinding tussen jou en de steen uiteindelijk dodelijk voor de steen kan worden. Hij barst. Hij offert zich op voor jou. Zo zie je maar weer dat de mens veel onbewuste krachten in zich bergt. Als je dit gegeven doortrekt, kun je je zelf ook genezen zonder de steen. De mens is tot meer in staat dan waarvan hij zich bewust is. De Steen is slechts een prothese, een hulpmiddel, om die positieve krachten in jezelf te ontketenen. De verwachting die je in een steen stelt, stel je eigenlijk in jezelf. Als je deze gedachtengang consequent doortrekt, kom je tot de conclusie dat niet alleen de mens op zich een wonder is, maar ook naar zichzelf en de ander wonderen kan verrichten. Wij zijn onderdelen van ťťn geheel en dit geheel bevindt zich in alle materie om ons heen. Wij zijn omringd door leven en levendmakende energieŽn. Het is geen wonder, het is geen mirakel, je moet er niet voor op je knieŽn gaan liggen, want je hoort erbij. Je bent zelf het mirakel, je bent zelf het wonder. Als je zo'n bewijs hebt gehad als jij nu, moet je dat toch wel aan het denken hebben gezet. En als je dat denken met alle consequenties doortrekt, moet je jezelf eigenlijk ook maar zielig vinden: dat je je zo afhankelijk opstelt van alles om je heen. Niet alleen een steen kan je helpen, of de dokter of gezonde groente en fruit, nee, jijzelf bent het die het geestelijk allemaal bewerkstelligt. Jij bent de steen, het fruit, de groente, de dokter en alles tegelijk. Het ligt er maar aan wat je ervan verwacht en hoopt. De suggestie van het leven is het leven zelf.


Brandende sigaret


Mijn jongste dochter en haar vriendin zouden op een play-back-avond optreden in de bar van mijn oudste dochter en haar man. Mijn man en ik zouden meegaan om te kijken. Voor wij vertrokken, vroeg mijn dochter of ze een zijden blouse van mij aan mocht, wat ik wel goed vond. Ik deed zelf een andere zijden blouse aan. Aangekomen in de bar gingen wij naar het bovenbalkon om beter te kunnen zien. Het gebeuren speelde zich beneden af. Het was erg vol enwe stonden nogal tegen elkaar aan. Plotseling gaf ik een schreeuw en greep naar mijn linkerbovenarm, aan de achterkant. Ik had het gevoel dat er een brandende sigaret tegenaan gedrukt werd. Dit duurde ongeveer een minuut of vijf waarna de pijn weer wegtrok. Ik voelde of er een gat in mijn mouw zat, maar ik kon niets ontdekken. Er was ook geen plek op mijn arm. De volgende dag belde mijn dochter op. Ze vertelde dat in de blouse die zij aanhad bij het optreden, op de linkerbovenarm aan de achterkant een gat zat ter grootte van een sigaret. Ze had niets gevoeld. Wat is uw verklaring hiervoor? (Mw. A. uit A.)

Als je het woordje telepathie hoort, denk je meestal alleen aan telepathie in de vorm van gedachten overbrengen, maar bij telepathie hoort ook het overbrengen van emoties, gevoelens, dus ook pijn. Iemand kan dus de pijn van een ander voelen. Naarmate je meer betrokken bent bij een persoon of personen, worden de telepathische emoties sterker aangevoeld. In familieverband is dat natuurlijk het sterkst, omdat je al zoveel met elkaar hebt meegemaakt en liefde voor elkaar voelt. Dan zijn de telepathische overdrachtelijkheden nog sterker, zeker tussen moeder en kind. In uw geval wilde u graag dat uw dochter perfect tevoorschijn zou komen op de play-back-show en u hoopte ook dat het een groot succes zou worden. U was zo sterk met haar bezig dat u voor en tijdens de play-back-show haast een stukje van uw dochter werd. Uw aura was in dit geval zo sterk dat u niet alleen de emoties van uw dochter oppikte, zodat zij ontspannen kon gaan optreden, maar ook eventuele storingen overnam. U moet zich voorstellen dat u zichzelf als een soort harnas om uw dochter hebt geplaatst. Toen kwam de sigaret. Hij brandde door de blouse heen. De punt van de sigaret raakte ook uw dochters huid, maar zij voelde de pijn niet. U voelde hem. De aura is namelijk de regelaar van ons stoffelijk lichaam en niet andersom. Wat u voor uw dochter op dat moment hebt gedaan is dat uzelf de pijn naar u toe trok en uw dochter er geen brandwond van overhield, omdat uw aurakracht ervoor zorgde dat deze huidbeschadiging meteen werd opgeheven. Daardoor had zij geen pijn. Hetzelfde voorbeeld kun je in India vaak vinden. Vooral in hetverleden waren daar leerling-fakirs die zichzelf onder toeziendoog van de meester konden doorboren met puntige voorwerpen.Ze voelden in het geheel geen pijn en er traden ook geen huidbeschadigingen op. Was de fakir weg en wilde de leerling het eens alleen proberen, dan stopte hij snel, want op het moment dat het puntige voorwerp de huid raakte, voelde hij wel pijn. Hij moesteerst leren zich meer geestelijk te verdiepen in het onpersoonlijkmaken van zijn geest onder leiding van de fakir om het alleen tekunnen doen.U bent dus voor uw dochter een soort fakir geweest, alleen uwdochter was zich er niet van bewust dat zij een leerling van u was.

Yin en yang van geest en lichaam