Materie


Horloge


Graag wil ik, van je weten of de volgende toevalligheden ook inderdaad toeval zijn geweest. Het eerste voorval gebeurde op 17 augustus 1979. Mijn schoonzus E, kreeg op die datum haar oudste zoontje. Hij werd geboren om 3.02 uur. Op datzelfde tijdstip is haar horloge stil blijven staan. Het is later weer gewoon gaan lopen. Het tweede voorval was dat ik een stukje van het bandje van mijn horloge verloor. Het "toeval" wilde dat mijn schoonzus dat bij haar voor de deur vond. Het derde voorval was vandaag. Mijn man verkoopt bloemen en hij die bloemen was ik gisteren mijn horloge kwijtgeraakt. Wat wil het "toeval"? Mijn schoonzus koopt één bos van de 120 bossen en daar zit nu mijn horloge in. Is dit nu echt allemaal toeval of heeft het een betekenis. (P. de J. uit V.)

Je vraag of dit nu echt allemaal toeval is of dat het een betekenis heeft, kan ik kort beantwoorden. Toeval bestaat niet en natuurlijk heeft het een betekenis. Het horloge geeft het steeds aan. Het heeft met de tijd te maken, de tijd die zowel geldt voor je schoon zus als voor jezelf. Het spreekwoord "haastige spoed doet zelden goed" moet je daarbij maar als leidraad nemen. Je kunt nu eenmaal niet in één uur twee uur werken. Daar word je overspannen van. Dit geldt voor je schoonzus en voor jou. Jullie doen veel te veel. Ik zou zeggen, doe het allebei maar eens was rustiger aan. De tweede betekenis is de tijd van leven en in de tijd van leven is er ook je schoonzus. Dat wil zeggen dat jullie meer zusters zijn dan aangetrouwde familie. Jullie passen perfect bij elkaar en kunnen ook veel voor elkaar betekenen. Als er problemen zijn, komen jullie er samen altijd uit, want in deze tijd zijn jullie goede horloges voor elkaar. Jullie lopen namelijk gelijk, ook al loopt de tijd wel eens ongelijk op een stoffelijk horloge. Dat wil zeggen dat de ene tijd de andere aanvult. Op de secondes moet je niet letten,maar wel op de intentie van de tijd die je aan elkaar besteedt.

Plaatsnaam


Graag zou ik willen weten of alles in het leven voorbestemd is of dat veeldingen ook toeval kunnen zijn.Ik heb twee dochters verloren door een auto-ongeluk. Mijn jongstedochter was acht jaar, toen ze in 1974 op een kruispunt (waar eenwegwijzer stond met de naam X erop) dood gereden werd door eenchauffeur van een vrachtwagen. Mijn oudste dochter is op vijftienjarigeleeftijd levensgevaarlijk gewond geraakt bij een auto-ongeluk (ook bijeen kruising met een wegwijzer met de naam X erop). Ze heeft toen nog2½ jaar in coma gelegen in een verpleegtehuis tot ze in 1982 overleden is.Ik heb zelf een ongeluk gehad op de kruising waar mijn jongste isoverleden toen ik op weg was naar mijn dochter in het verpleegtehuis(dus ook bij het bordje met de naam X). Mijn ex-man heeft vorig jaarook een ongeluk gehad waarbij een jong meisje door zijn schuld werdgedood. Het was ook weer bij dezelfde weg.Ik heb nog een zoon van acht jaar en ik ben doodsbang dat ik ook hemdoor een ongeluk moet verliezen. Ik heb eens iemand om raad gevraagddie ook paranormaal begaafd is. Deze vertelde mij dat er een vloek opmijn huis rustte, wat in verband stond met iemand uit Arnhem, iets uithet verleden.Ergens geloof ik echter dat mijn dochters hun broer altijd zullen behoeden voor al het kwaad, opdat hij mag blijven leven. Kunt u mij hieroveriets vertellen. Vaak denk ik namelijk dat ik, door het kwaad dat op mijrust, iedereen in het ongeluk stort. (Mw. A. W. te Z.)

Als u bang bent voor een bepaalde samenhang van gebeurtenissen, kan deze angst voor een herhaling zorgen. Als je namelijk steeds aan iets blijft denken dat bij jou twijfel en angst tot gevolg heeft, kun je dat ook uitzenden naar mensen in je naaste omgeving en dat kan heel gevaarlijk zijn.Ik zal nooit tegen iemand zeggen dat hij, ook al zie ik soms welnare dingen. op die en die route op die bepaalde dag en dat uurvoorzichtig moet zijn, want dan zou ik de medeveroorzaker vaneen ongeluk kunnen worden. Stel dat iemand er zo sterk ingelooft, dat hij daardoor zo overdreven voorzichtig en angstig gaat rijden, dat juist daardoor iets zal gebeuren Angst hebben en daarmee veroorzaker zijn is de slechtste hulp die een mens zichzelf kan geven. Ik begrijp dat het voor u erg moeilijk is om hierover nog logisch te kunnen denken, omdat dit zich zo verschrikkelijk sterk in uw geest heeft geprent. Maar ik raad het u toch aan. Ik zal u niet zo'n slecht advies geven als uw raadgever (die ook paranormaal begaafd is) gedaan heeft. Daarmee heeft hij alleen uw angst maar versterkt en u er niet mee geholpen. Blijf ondanks alle tegenslagen die u gehad hebt, toch positief denken. Dat is ook een plicht tegenover uw zoon. Hij kan er niets aan doen. Hij heeft recht op een onbezorgde jeugd, zodat hij een blij en vrolijk kind kan blijven, dat door zijn ontvankelijkheid en hulpvaardigheid u nu al zoveel steun geeft. Blijf dat zien en zet uzelf open voor de zonnestralen die hij u geeft. Zoals ik u voor mij zie, hebt u donker haar, een beetje bleek gezicht en bent u waarschijnlijk brildragend. U bent niet groot van postuur en loopt voorovergebogen. U hebt af en toe pijn in de rechterknie. Dat wordt veroorzaakt door een iets kromme rug, waardoor de bekkenstand niet helemaal klopt. U drinkt te weinig vocht (water). Ik zou u aanraden (dat kan u geestelijk ook een heel stuk opknappen) twee dingen te doen. Eerst met uw huisarts gaan praten of u misschien naar een fysiomanueel therapeut mag, ook voor uw nek en schouders, en verder een yoga-cursus gaan volgen. Verder hoop ik, en dat is misschien een hele simpele raad, dat u weer wat meer plezier krijgt in het koken, want dat vond u vroeger toch zo leuk en, hoe lekkerder, smakelijker en gezonder je eet, des te sneller kun je ook geestelijk opknappen.

Huis of spookhuis


Wij zijn onlangs verhuisd van een grote naar een kleine plaats. Wie houdt ons tegen? Wat is er aan de hand? Toen we namelijk in onze nieuwe woonplaats aankwamen, waren onze meubels, gasfornuis, centrifuge, kortom alles zwaar beschadigd. We wilden ons huis laten opknappen: nieuwe badkamer, aangebouwde keuken enz. Het bad was aan alle kanten lek, met het nieuwe plafond inde kamer kwam het oude naar beneden. De centrale verwarming hebben we zelf aan laten leggen: wilde niet branden. Kortom, bij alles watwe doen is er gewoon iets, en dat voel je, dat ons tegenhoudt.We wonen er nog niet, want de boel is nog niet klaar. Mijn vraag is danook of alles wel goed komt. Is dit een ongelukswoning en is daar iets aante doen? Zoals de toestand nu is, lijkt het echt een onheilswoning. (Mw.R. P. uit P.)

U bent veel te gespannen. Alles moet gehaast en snel. U weet zelfwel dat u op het randje bent om overspannen te worden. U bentmoe in de benen, hebt pijn in het hoofd en een opgezette buik.Eigenlijk is er niets aan de hand. Twee tegenpolen komen elkaartegen. De ene pool bent u, de persoon die eigenlijk niet zo graaguit de stad weg wil. Dat wekt innerlijke weerstand. En zo'n huis,de andere tegenpool, voelt dat nu eenmaal, want een huis heeftook gevoel.Dit gevoel wordt veroorzaakt door de energie-uitstraling van depersoon die er het laatst gewoond heeft. Het was een zeer zelfstandig baasje die het echt als zijn huis beschouwde. Het was de plek waar hij zich veilig voelde tussen zijn muren. Hij nu pikt hetniet dat er iemand anders in zijn huis moet wonen, die zichdaartoe verplicht voelt vanwege de werkomstandigheden. Allesgebeurt met verstand, niet met gevoel. Uw bad, uw aangebouwdekeuken, het moet allemaal efficiënt zijn. Uw gevoel zit er niet in.Het huis zal jullie pas accepteren als u er eenmaal met liefde voorhet huis en de omgeving woont. Dan zult u zien dat het eenheerlijk huis is. Accepteer elkaar maar een beetje.

Yin en yang van geest en lichaam