Geuren


Palmtakken


Ik ben een vrouw van 35 jaar en heb een dochter van 12 jaar. Mijn man heeft het huis verlaten op 2O september 1982 en heeft, terwijl ik op mijn werk was, bijna de helft van de inboedel meegenomen. Ik weet niet of dit iets te maken heeft met het volgende. Het is nu al verschillende keren gebeurd dat ik in huis de geur van versgewijde palmtakken ruik. Ik loop dan het hele huis door, maar kan niet vinden waarde geur vandaan komt. Na een tijdje verdwijnt het. De laatste keer rook een gedeelte van mijn linkerhand - ringvinger en pink -ook naar die palmtakken. Ik heb mijn handen toen gewassen, maar de geur bleef. Toevallig was mijn moeder bij mij. Toen ik haar vroeg of zij niets bijzonders rook, antwoordde ze ontkennend en zei dat het allemaal maar verbeelding was. Palmzondag is mijn dochtertje naar de mis geweest en heeft palmtakken meegebracht. Ik rook eraan en het was dezelfde geur die ik al verscheidene keren in huis had gehad. Mijn vraag is nu: wat kan dit zijn. (Mw. V. M. uit W. Belgi)

Die geur heeft te maken met een herinwijding van jezelf, een soort geestelijk schoonmaakproces dat zoveel jaren van strijd van je af moet wassen. Dat het op een nogal religieus lijkende manier gebeurt, heeft te maken met een oudere man die vr jou in je huis heeft gewoond. Zoals je weet, blijft er altijd een deel van een vorige bewoner hangen in het huis. Dat wil niet zeggen dat het er spookt, maar het heeft te maken met de emoties en gebeurtenissen die er in die tijd hebben plaatsgevonden, ook de positieve. Deze man heeft, voordat hij er ging wonen, zijn huis door een priester laten inwijden. Zoals je weet, gebeurt dat met palmtakken. Die blijven lange tijd nog boven de deur hangen en verdwijnen daarna meestal boven in de linnenkast. Deze inwijding van toentertijd had het gewenste resultaat. Zij hadden een goed huwelijk en een fijne verstandhouding.Toen kwamen jullie er wonen. Er was altijd strijd, altijd spanningen dat hoorde daar niet (in dat gewijde huis). Jouw man voeldezich altijd gespannen in dat huis, omdat zijn negativisme geenwortel kon schieten.Je krijgt nu, mede door invloed van de vorige bewoners, eennieuwe geestelijke harmonie toegereikt. Je hand wordt gewassenen neemt positieve invloed aan, zeker omdat het je linkervingerbetreft.Er komt een tijd, en dat duurt niet meer zolang, dat je zelf genoeghebt ontvangen om weer weg te kunnen geven. Je krijgt het nogheel druk, want deze handen hebben meer genezende kracht danje ooit zou kunnen denken. Wees er voorzichtig mee en neem erde tijd voor. Je zult dan merken dat het allemaal heel geleidelijken vanzelf gaat. Je mag nu eindelijk weer vertrouwen in jezelfhebben, nu de persoon weg is die jou altijd aan het twijfelenbracht.

Poep


Ik ben een Surinaamse vrouw van 28 jaar en zit al vanaf mijn achtste jaarmet een groot probleem. Voordat ik hierover verder ga, wil ik u eersteen droom vertellen, omdat ik sterk het vermoeden heb dat die verbandhoudt met mijn probleem.Ik droomde jarenlang dat ik bij mijn ouderlijk huis op de rug in een pleelag. Alles zal vol poep. Los van deze droom droomde en droom ik nogsteeds van poep en toiletten.Mijn probleem is nu dat ik echt stink naar poep. Vanaf ongeveer mijnachtste jaar is dat ook door iedereen tegen mij gezegd. Iedereen ondervindt en ondervond er last van. Mijn huwelijk is er door kapot gegaan.Het ergste is om van mijn kinderen en andere kleine kinderen te horen dat ik stink.U zult begrijpen dat dit echt geen leven voor mij is, want ik schaam medood. Ik ben echt radeloos. Ik word nergens geaccepteerd, wordt gemeden en er wordt over mij gekletst. Iedereen denkt dat het aan mij ligt,maar geloof me, ik ga dagelijks in bad. Het liefst zou ik dood willen zijn.Ik heb al eens zelfmoord willen plegen, maar werd op heterdaad betrapt.Ik voel me net zo'n stinkdier, dat overal de sfeer verpest. Ik ga bijnanergens heen, sluit me op, want thuis voel ik me het veiligst. Daar kan ikme vrij bewegen, ergens anders niet. Ik wil dolgraag geholpen worden, maar tot nu toe heeft niemand mij willen helpen. Ik wil zo graag van het leven genieten, maar zo kan ik het gewoon niet. Nu mijn vraag aan u: houdt mijn droom werkelijk verband met mijn probleem? Hoe kom ik van deze verschrikkelijke, ellendige stank af? Ik hoop dat u me kunt helpen, want ik voel me radeloos. (Mw. J. R. uit T.)

Ik wil uw lichamelijk probleem loskoppelen van de dromen die u hebt, al ontken ik niet dat door de ene de herinnering aan de andere weer boven komt. Door de geur die u steeds bij u hebt, komt er onbewust de heimwee naar boven die u eigenlijk hebt naar Suriname. U voelt zich hier niet zo goed thuis. Dat bewijzen uw dromen over de toiletten daar. Nu zal menigeen zich afvragen wat ik hiermee bedoel. Nu, kijk maar eens naar de dierenwereld. Dieren markeren met hun uitwerpselen hun territorium waar ze zich veilig voelen, omdat er door de markering geen andere dieren komen. Komt er toch n, dan wordt het vechten. En zo is er ook dit gevecht in uw onderbewustzijn. Uw onderbewustzijn zegt namelijk: ik zit in het verkeerde territorium, ik hoor hier niet. U hebt heimwee naar de veiligheid en de bescherming van een volwassene uit uw jeugd die uw territorium voor u gemarkeerd had. Het bewijst dat u zich hier onveilig voelt, dat u niet gelukkig bent met de mensen om u heen en dat u het liefst terug wilt. Maar nu het tweede probleem. Dat heeft namelijk op dit moment duidelijk met het eerste te maken. Door de poepgeur wordt u steeds herinnerd aan uw vroegere territorium. Zou u daar los van kunnen komen oftewel bevrijd van kunnen worden, dan is het misschien toch nog mogelijk om hier in Nederland vrienden te krijgen, een nieuw veilig gebied om u heen te bouwen en hier toch nog goed te functioneren (als mens bedoel ik dan natuurlijk). En ook hier speelt het toeval weer een rol. Maar ja, ik geloof niet in toeval. Onlangs sprak ik namelijk met iemand en we kwamen ongemerkt op uw probleem terecht. En ziedaar, zonder paranormaal te hoeven zijn, kwam daar toch een oplossing uit de bus die hopelijk ook u verlichting kan geven of uw probleem tot eenoplossing kan brengen. Zij was namelijk helemaal niet verbaasd over wat ik haar vertelde. Ze zei dat ze dit eerder had meegemaakt. Haar broer had hetzelfde gehad. Onder het eten liepen de andere broertjes en zusjes zelfs wel eens weg van tafel, zo stonk hij naar poep. Uiteindelijk zijn de artsen achter de oorzaak gekomen. De boosdoener, de veroorzaker van de stank, was een chronische neus- en bijholte-ontsteking. Hij is er door medicijnen vanaf gekomen. Mijn advies aan u is dan ook om zo spoedig mogelijk naar een oog-, neus- en keelarts te gaan. Ziet deze er geen heil in, dan raad ik u aan naar een homeopatisch arts te gaan.

Wegwijssymbolen