Paranormaal


De bondgenoot


de suggestie van leven is het leven zelf
de verwachting van leven is dat wat je er aan geeft
je lichaam is het voertuig dat bewogen wordt door de geest
de richting die het gaat wordt bepaald door de taal
die je met de ander spreekt
de ander ben jezelf van je tenen tot aan je kruin
van je innerlijk tot aan de sterren
zijn we kosmisch één geheel
misbruik dit lichaam niet
maar heb het lief


Over dit onderwerp zijn al zoveel boeken geschreven en al zoveelwoorden gezegd dat het haast ondoenlijk is om in een voorwoorddit allemaal te combineren.Het paranormale voelen, zien, horen en ruiken heeft te makenmet de geest van de mens, de planten en de dieren. Het totaalspiegelt zich af in het individu en is daardoor weer voelbaar enwaarneembaar voor het ene individu naar het andere of omgekeerd. Het ligt er maar net aan hoe je leven is verlopen en wat jeuit ervaring hebt opgedaan, waar je dan ook het meest gevoeligvoor bent geworden. Dat bepaalt wat je bij de ander op paranormaal gebied kunt voelen: pijn, verdriet, angst. De mooie dingendie je ermee kunt doen, vind je op de volgende bladzijden.De ander helpen kun je doen met je handen, je geest, op afstandof met praten. De geest van de mens kent een universele taal endat is gevoel. Of dit nu paranormaal is of normaal, ik vind dit heelgewoon.

Genezen


Helm


Ik zou je iets willen vragen over mijn twee zoons. Een is met de helm geboren en volgens zeggen heeft hij een bepaalde gave. Mijn andere zoon beweert dat hij de hoofdpijn bij zijn vriendin kan wegnemen, maar dat hij het dan zelf krijgt. Hij heeft bij mij eens, toen ik last van mijn arm had, mijn hals gemasseerd, maar dat ging zo'n pijn doen dat het leek alsof er een heet strijkijzer op mijn hals werd gehouden. Hebben mijn jongens een bepaalde gave? (Mw. L. v. S. uit U.)

Sorry, maar ik ken genoeg mensen die met de helm geboren zijn, die totaal niet helderziend zijn. Daarentegen ken ik veel meer mensen die niet met de helm geboren zijn, die wel helderziend zijn. Ik weet dan ook niet waar men in vroegere dagen dat fabeltje vandaan gehaald heeft. Dat hij toch meer gaven heeft dan er tot nu toe uitkomen, zal later wel blijken. Je moet met hem voorzichtig te werk gaan. Ik heb het gevoel dat hij niet zo gemakkelijk praat, af en toe nogal in zichzelf gekeerd is, en soms zelfs wat verdrietig is. Hij is erg gevoelig en heeft dan ook vaak het gevoel dat al het negatieve voor hem bestemd is. Hij is een type dat heel rustig zijn levensweg moet gaan bewandelen, maar dat zelf wel moet gaan bepalen. Dat wil hij ook graag. Laat hem meer vrij, ook geestelijk. Daar bedoel ik jouw geest mee, bezorgdheid e.d. Dan zul je zien dat hij zichzelf en anderen nog voor zeer positieve verrassingen gaat zetten. Ik heb het gevoel dat hij, symbolisch gezien, binnen een jaar of twee door een muur heen breekt en zich dan pas echt zal kunnen ontwikkelen. Hij heeft nu nog altijd het gevoel dat iets of iemand hem tegenhoudt. Maar dat zal dan weg zijn. Het is een kwestie van kunnen geven en nemen. Wat ik daarmee bedoel zal hem later wel duidelijk worden. Over de tweede zoon kan ik heel kort zijn. Hij heeft magnetische gaven, maar kan er nog niet mee omgaan. Hij zal er veel over moeten lezen en over moeten praten met mensen die net zulkeervaringen hebben als hij. Dan zal hij van deze gaven veel plezierkunnen ondervinden. Ik denk dat hij een heel goede fysiotherapeut zou kunnen zijn, een fysiotherapeut die weet dat hij ook kan magnetiseren.Veel fysiotherapeuten hebben namelijk juist dit beroep gekozen,omdat zij onbewust voelen dat zij iets met hun handen bij anderemensen moesten doen. Maar zij zijn zich er praktisch geen vanallen van bewust dat, als ze iemand aan het behandelen zijn, zeeigenlijk ook paranormaal genezer of magnetiseur zijn. Dat hoeven ze ook niet te weten, want hun onderbewustzijn regelt dat wel. Daarom zijn ze ook fysiotherapeut geworden.

Gesloten


Ongeveer drie jaar geleden werd mij verteld dat ik als magnetiseurmensen zou kunnen helpen. Hoewel ik aanvankelijk sceptisch was benik toch met magnetiseren begonnen. Het resultaat was dat ik inderdaadveel mensen kon en nog steeds kan helpen. Daar ik overdag werk, moetik het behandelen in de avonduren doen. Het geeft de meeste voldoening als ik de klachten van de mensen kan aanvoelen, voordat ze vertellen wat er mis is.Ik werk gemiddeld drie avonden per week, doch vraag geen geld. Welheb ik er een busje voor het Rode Kruis staan waar mensen geld inmogen doen.De eerste twee jaren had ik het nogal druk, doch vanaf begin dit jaarwerd het minder en na augustus van dit jaar is er niemand meer gekomen. Ik zou u willen vragen wat ik verkeerd doe (heb gedaan). Is er watmet mij aan de hand? Het is zo plotseling gegaan. (Dhr. A. de G. uit A.)

De oorzaak, waardoor mensen het gevoel hadden dat zij minderprettig behandeld werden door u, is voor een deel bij uzelf tezoeken, maar voornamelijk bij de spanningen in het gezin. U bentop zijn zachtst gezegd een beetje uit elkaar gegroeid. Woordenschieten tekort of worden helemaal niet uitgesproken. Er heersteen stilzwijgende spanning van buigen of barsten met als gevolgdat de mensen, die u boven behandelt, deze dreigende sfeer gaanvoelen en zich bekeken voelen.Het is als je magnetiseert juist een belangrijke voorwaarde dat umensen ontvangt in een volledig harmonieuze sfeer, zodat nietalleen u zich goed open kunt zetten voor hen, maar ook andersom. Het spanningsveld maakt het onmogelijk met de cliënt bezig te zijn, zodat deze het gevoel krijgt liever niet meer terug te willen komen, al kunnen zij niet direct verklaren waarom. Maar zoals ik al zei, het wordt gevoeld en het resultaat is dat er niemand meer komt. U hebt een veel te gesloten karakter. U zegt veel te weinig. U moet eerder uw mond open doen, desnoods eens een keer flink schreeuwen. Dan kan de bui tenminste overdrijven en wordt de lucht helder in uw ziel en in uw huis. Dan pas voelen uw cliënten zich weer welkom. En dat zal zeker gebeuren. Daarvan ben ik overtuigd. Ik vind u namelijk een zeer betrouwbaar mens en u bent hier ook niet zo maar toe gekomen. Er was een behoorlijk aantal aardbevingen in uw binnenste voor nodig om tot daden te komen. Helaas zijn er maar weinig paranormale genezers die ik zo stabiel zie als ik u zie. Ik raad u dan ook ten sterkste aan lid te worden van een vereniging voor paranormale genezers zodat u ook rustig geld kunt vragen voor gedane inspanning. Iedereen mag geld vragen voor arbeid die hij of zij verricht en dat geldt zeker ook voor het paranormale genezen. Het is niet alleen een roeping, maar ook een vak dat je serieus moet beoefenen. En dat doet u zeker. In het algemeen vinden mensen het helemaal niet prettig om gratis geholpen te worden. Ze hebben het er graag voor over. Anders voelen ze zich in een afhankelijke positie geplaatst. En dat kan ook negatief uitwerken op het genezingsproces. Ik zie bij u de invloed van een oude man die u vroeger als klein jongetje gekend hebt. Het was een magere, oudere man met scherpe ogen die af en toe een blik op u wierp, zo van: wij weten het wel, hè! Als hij nu jong was geweest, had hij precies hetzelfde gedaan als u. Daarom is hij nu uw geestelijke begeleider. Deze man werkte veel buiten aan de rand van de stad, was enorm gek met dieren die hij, zonder dat hij het wist, magnetiseerde. Misschien ook een tip voor u, juist omdat hij bij u is.

Huisapotheek


Gaarne zou ik van u willen weten of ik misschien een bijzondere gave heb. Ik vraag u dit, omdat ik 's nachts nog wel eens vreemde dingen zie:grote spinnen, zwarte gedaanten op stoelen enz. Vorige week werd ik 's nachts wakker en toen ik uit bed ging, zag ik een mooie zachtgroene kleur, zo stralend en fonkelend, dat ik er bang van werd. Ik ging naar de kinderen en dacht: het zal, als ik zo terugkom, wel weg zijn. Maar nee hoor, toen ik terugkwam, was de kleur er nog. Verder heb ik de laatste tijd ook vaak tintelende vingers. Als een van de kinderen pijn in de arm of buik heeft en ik leg mijn hand erop, dan is de pijn na een poosje verdwenen. Mijn man heeft nog wel eens last van pijn op de borst (zenuwen). Als ik daar mijn hand op leg, verdwijnt die pijn na een poosje ook. Ik heb dan zelf nadien wel last van mijn arm. Wat heeft dit nu allemaal te betekenen? (Mw. A. de J. uit 0.)

Het is je al wel duidelijk dat je genezende handen hebt. Ik raad je aan er voorzichtig mee te werken en erop te letten wat je voelt als je daarmee bezig bent. Schrijf het op en na een aantal jaren zul je zo je eigen symbolen leren kennen. Je kunt namelijk niet leren magnetiseren. De gave spitst zich voornamelijk toe op datgene waar je vroeger het meest mee in aanraking bent geweest. Dat, wat je als kind vroeger het meest hebt ervaren, meestal in negatieve zin, zul je later met zulke handen als jij hebt het beste kunnen genezen. Heb je vroeger veel met mensen te maken gehad die hoofdpijn of rugpijn hadden, zoals ik bij jou voel, dan zullen je handen daar de sterkste energie voor hebben. Het is te ingewikkeld en te gecompliceerd om alles, wat hiermee te maken heeft, zomaar één, twee, drie uit te leggen. Wat ik je in eerste instantie al aanraadde: schrijf je ervaringen en vooral je lichamelijke gevoelens, als je met je handen werkt, op. Op die manier zul je een beeld van dat gebied krijgen waar je het sterkste in bent. In jouw geval denk ik dat het toch wel beperkt zal blijven tot een soort huisapotheek. Dus houd het in de familie- en kennissenkring, want anders zou het wel eens een sprong in het diepe kunnen worden, waarbij de randen van het bad moeilijk terug te vinden zijn. Daar wijzen jouw dromen ook op, niet alleen daarop, maar ook op het feit dat je veel moet doen met natuurlijke produkten. Vooral de zachtgroene kleur die je zag, wijst op de natuur om ons heen die zoveel mogelijkheden biedt in de vorm van kruiden e.d. Dit bedoel ik ook met huisapotheek. Zorg dat jullie gezond eten.Zet de verandering langzaam in, want het is hard nodig dat er bij jullie thuis andere eetgewoonten komen. Vooral voor je eigen hoofdpijn- en rugklachten raad ik je dit aan. Vet en vlees zijn heel slecht voor jou. Ook aardappelen moet je met mate eten en zeker geen koekjes e.d. Je kunt heel kundig worden als je je toelegt op de homeopathie.

Zeker weten?


Een jaar of vijf geleden heb ik iets raars beleefd. Mijn moeder kreeg een pan met hete soep over haar gezicht, nek en schouder. Ze had op dat moment hevige pijn. Toen ik haar aanraakte, verdween de pijn. Wij vonden dat heel merkwaardig, omdat ze ook geen littekens heeft overgehouden. Ook als ik met mijn nichtje bel en mijn moeder zit daar in huis, roept ze dat mijn nicht de hoorn op de haak moet leggen. Ze voelt dan dat zij met mij belt, omdat ze dan vreselijke hoofdpijn krijgt. Als ik dan de haak neergelegd heb, is de hoofdpijn weer weg. Toch heb ik een goed contact met mijn ouders. Toen mijn moeder laatst last van haar gal had en ik haar aanraakte, was ze weer van de pijn af. Ook heb ik veel contact met mijn broertje dat overleden is. Het gebeurt vaak dat mijn man, als hij en ik in bed liggen, de hik krijgt. Wanneer ik dan mijn broertje vraag of hij er hem niet af kan helpen, is het iedere keer opnieuw heel gauw over. Begin vorig jaar heb ik een gesprek met mijn broertje gehad. Hij zei dat ik voor bepaalde mensen uit moest kijken. Ook zei hij dat ik ziek zou worden en af zou vallen. Nou, dat is inderdaad gebeurd. Ik ben ziek geweest en inmiddels twaalf kilo afgevallen Ik vind het allemaal zo vreemd en raar. Kunt u mij iets meer vertellen hierover? (Mw. H. v. H. uit Z.)

Het is onzin dat u het vreemd en raar vindt, want u vindt het eigenlijk heel prettig en dat mag toch ook! Als je andere mensen kunt helpen van pijn af te komen, is dat fijn en de gebeurtenissen die u beschrijft, hebt u niet alleen meegemaakt. Er zijn massa's mensen die soortgelijke ervaringen hebben gehad. Vooral in de familiekring wordt dit door de band die je met je familieleden hebt nog versterkt, meer dan bij vreemden het geval is. Ik zou dus zeggen: ga rustig uw gang en verbaas u niet over hetgeen u als gave hebt meegekregen, want het hoort bij u. U hebt er zelf voor gekozen, dus is het heel normaal. Het contact met uw broertje moet ik uitleggen als een vorm van zelfhypnose ofwel de vader is de wens van de gedachte. U bent het zelf die dan ingrijpt, want uw broertje kan dat niet meer. U kunt dat wel als een werktuig van deze schepping. U zou er net zo goed op kunnen vertrouwen dat een buurvrouw of een andere vriendin u hielp, want dan gebeurt het ook. U bent teveel met uzelf bezig. U moet leren meer te relativeren, anders is de kans groot dat u gaat zweven en dat is heel gevaarlijk. Misschien vindt u het vervelend dat ik het zeg, maar, wees niet zo kortaf. Zet u eens wat meer open voor de mensen om u heen. Misschien zit er wel één tussen die dezelfde ervaringen heeft en die dan ook een zeer goede vriendin van u zou kunnen worden. Wees niet het winkeltje van: ik ben gesloten op maandag en verder de hele week, ook al heb ik wat te koop. Ik heb het geld hard nodig, maar toch verrek ik het om mijn waren aan een ander te gunnen, terwijl ik zelf geestelijk honger lijdt. Dit is een soort zelfkastijding en onwijs. Als u wilt, en daarmee bedoel ik als u het echt wilt, kunt u snel een einde maken aan de chaos om u heen, want zo voel ik het en niet anders. Ook al wilt u dat tegenover anderen ontkennen, tegen mij hoeft dat niet.

Huisapotheek


Ik ben zes jaar geleden gescheiden en woon nu sinds zes maanden bij mijn vriend en zijn zoon. Ik heb genezende krachten waar ik mee wil gaan werken, maar mijn vriend wil hier niets van weten. Ik wil hem of zijn zoon geen pijn doen, maar ik kan op die manier niet langer in harmonie met hem leven. Ik heb alles voor hem opgegeven, zelfs mijn honden die mijn enige gezelschap waren in al die jaren dat ik alleen was. Dat is iets waar ik nu enorm veel spijt van heb. De onzekerheid over het lot van mijn honden maakt mij finaal kapot. Kun jij me raad geven? (Mw. R. S. G. uit S.)

Waarom denk je dat ik de kop van deze vraag heb voorzien van het woordje huisapotheek? Je hebt namelijk alle potjes symbolisch voor je staan: datgene dat je ziek maakt, maar ook datgene dat je beter kan maken. Maar je kiest steeds de verkeerde. Paranormaal zie ik dat de huisapotheek bij jou het omgaan met geneeskrachtige kruiden is. Dus dat is in ieder geval de eerste tip voor je. Waarom dienen mensen zich zoveel negatieve medicijnen toe? Omdat ze twijfelen aan zichzelf. En omdat ze twijfelen aan zichzelf, geven ze anderen de kans autoritair gedrag te vertonen. En daarmee bedoel ik je huidige vriend. Ik vind het namelijk zonder meer een rotstreek van hem om jou je honden weg te laten doen. Dat moest zeker een soort bewijs voor hem zijn hoeveel je van hem hield. Nou, daarmee had hij bij menigeen de pot op gekund. Maar bij jou niet. Nou wil hij je ook nog graag je laatste stukje eigen ik ontnemen, jouw geestelijke gaven. Ik wil niet zeggen dat je meteen een fantastisch paranormaal genezer zult zijn, want je moet nog heel wat steviger op de grond komen te staan, wil je anderen kunnen helpen. Maar hij ontneemt je wel een stuk ontwikkeling in de richting die je nodig hebt. Hij zou er verstandiger aan doen je te activeren in die richting, want op deze manier verliest hij niet alleen jou, maar na jou ook ieder ander. Of hij moet een slaaf kopen. Pech voor hem dat die er niet meer zijn. Nee, je mag niet boven hem uitgroeien. Daar kan hij niet tegen. Vroeger stonden er al genoeg mensen boven hem. Ik weet ook zeker dat hij jouw honden niet de baas had gekund. Sorry voor hem dat ik even zo hard van leer moet trekken, maar misschien hebben jullie er wat aan en kan er toch nog een mogelijkheid gecreëerd worden om in liefde en harmonie met elkaar om te gaan. Ik denk dat hij nu nog bang is voor het paranormale, maar als hij eenmaal met open vizier erop in zal haken, weet ik zeker dat hij er een nog groter gelovige van wordt dan jij nu al bent. Rest mij nog jou het volgende te adviseren. Probeer het eerst met geneeskrachtige voorwerpen. Daarmee bedoel ik houten poppetjes of sieraden (stenen), door jou gemaakt en met liefde gegeven aan een ander met de intentie aan het voorwerp verbonden, dat het haar of hem van een bepaalde kwaal zal verlossen of in ieder geval de kwaal zal verlichten. Dit zou het begin kunnen zijn van een ontwikkeling naar een klein deel van je leven dat je kunt besteden aan paranormaal genezen. Een dagtaak voor jou zie ik er in de toekomst niet in, maar welenkele uren in de week. Dat je geneeskrachtige handen hebt, weet ik zeker, maar daar zul je eerst een stabieler leven voor moeten hebben om ook met zekerheid te geloven in de hulp die je geeft.

Voelen en voorvoelen