Vorige levens als boodschap voor nuWind


hoor de wind waait door de kieren van de huizen in de stad
en mijn hoofd bolt door de wind in een huis hoog in de stad
en ik hoor meer, veel meer
dan een ieder die denkt dat de wind niets te zeggen heeft

hij komt van ver met rollende stromen hoog in de lucht
en op zijn vlucht neemt hij mee verhalen van heinde en verre
soms niet meer dan een flits, als een foto die je snel weer vergeet
soms als een film met een langer verhaal waar je naar kijkenmoet
een verhaal van een leven, ver weg geleefd
waar je graag of niet bij had willen zijn
zo is de wind
als een historisch monument
dat nooit grijs wordt en in stukken vervalt
dus luister naar de wind
en weet dat dan ook jouw verhaal eens verteld wordt door de wind

de tijd is als de wind
en met elk nieuw kind
een ander verhaal
dus doe het goed
anders wordt de aarde stil
op de maan waait geen wind
De drie kastelen


Ik ben twee keer getrouwd geweest en heb nu een lieve vriendin. Nu zou ik graag de uitleg over drie dromen van u willen horen. In mijn eerste huwelijk droomde ik dat ik in een heel groot kasteel was. De muren waren half ingestort en er zat geen dak meer op. Het kasteel was helemaal uitgeleefd en half vergaan. Tussen de buitenmuur en de binnenmuur liepen overal trappen. Ik liep in mijn droom die trappen op en af. Ik bleef maar rennen, trap op, trap af. Ik kwam in een grote zaal met in het midden een groot gat met vier trappen naar beneden. Ik rende er langs, ging weer een deurtje door en rende weer vol angst trappen op en trappen af tot ik wakker werd. In mijn tweede huwelijk droomde ik weer van dat kasteel. Maar nu was het helemaal opgeknapt. Het was prachtig: mooie houten wanden, prachtige meubels en mooie schilderijen aan de muur. Zoiets moois had ik nog nooit gezien. Maar door mijn hele droom heen bleef ik maar tussen die twee muren die trappen op en af rennen. Ik had geen rust, ik bleef maar rennen tot ik weer wakker werd. Mijn derde droom had ik toen ik een jaar of twee bij mijn vriendin was. Weer droomde ik over datzelfde kasteel. Het kasteel was nog net zo mooi als in mijn tweede droom, alleen stonden er nu geen meubels meer in. Het hele kasteel was leeg. Mijn eerste vrouw was boven in het kasteel een heel grote zaal aan het schoonmaken, omdat ze dacht dat ik daar zou komen wonen. Dus rende ik weer trappen op tot ik eindelijk boven was. Toen kon ik nog niet bij mijn eerste vrouw komen, omdat ik voor een grote houten wand kwam te staan. Maar vlakbij de vloer zat een klein luikje, waardoor ik mijn ex-vrouw vertelde dat ik niet in die grote zaal kwam, maar in het kleinste kamertje helemaal beneden in het kasteel. Toen ik na deze droom wakker werd, herinnerde ik mij ook de twee voorgaande dromen waar ik voordien nooit aan gedacht had.(Dhr. H.W. uit N.)

In de eerste plaats moet ik je zeggen dat deze drie kastelen waarin je in je dromen ronddoolt een en hetzelfde kasteel zijn. De verklaring waarom je er drie keer in hebt lopen rennen en zoeken, is eigenlijk heel simpel. Het zijn de drie relaties die je in je leven bent tegengekomen, waarvan er nu twee verleden tijd zijn. Je bent een zeer onrustig mens. Je zou eigenlijk ergens heel ver buitenaf moeten wonen waar je echt je eigen baas zou kunnen zijn, niet dat dat per se een kasteel zou moeten zijn, maar je zou toch een soort kasteelheer van een eigen gebiedje moeten zijn. Met bazen heb je iets. Daar kun je niet zo goed tegen. Dwang van bovenaf is voor jou net zoiets als een klap in je gezicht krijgen. Het wekt agressie op. Daarom gingen je twee huwelijken ook stuk. Er was onvoldoende tegenwicht. Men moet je af en toe stoppen, anders krijg je nooit rust.Ik zou je, voordat ik verder ga met de uitleg van die dromen, toch willen adviseren vrij veel aan sport te doen. Het is een heel goede therapie tegen agressie, ook inwendige.En nu het kasteel. De eerste keer dat je in het kasteel was, was het er een beetje een rotzooi enjij maar rennen en lopen zoeken en wat je zocht, vond je niet echt: iemand om een heel leven lang mee te delen. Het eerste huwelijk bleek niet dat wat je ervan verwacht had. Het tweede huwelijk was al een stuk beter, dus het kasteel was behoorlijk gerenoveerd. Houten wanden en meubels wijzen op een plek waar je graag bent. Maar toch bleef je op en neer rennen. Je kon nog steeds je ei niet kwijt, dus dit huwelijk ging ook weer mis. Toen ik je brief las, dacht ik: wat een vreemde kasteelheer. Ik dacht dat die altijd andere mensen voor zich lieten rennen. En nu de derde droom. Daar was het kasteel nog heel mooi, maar er stonden geen meubels meer in. Het hele kasteel was leeg. Jouw eerste vrouw was boven in het kasteel aan het schoonmaken. Dat wijst erop dat zij geestelijk nog heel veel met je bezig is en jou meer gunt dan je misschien wel denkt. Maar toch bleef je weer rennen, omdat je niet bij je eerste vrouw kon komen. Dat wijst erop dat er geen teruggaan mogelijk is. Je moet altijd verder met het leven en dit keer zul je het kasteel zelf moeten inrichten. Daarmee bedoel ik jouw eigen geestelijke kasteel. Nu, samen met je vriendin, zul je moeten proberen tot rust te komen, haar in vertrouwen te nemen en ook het kleinste geheime kamertje van je ziel te laten zien. Dan pas zul je in harmonie verder met haar kunnen gaan. Nu blijven er toch wel problemen,maar wees niet bang. Praat met elkaar, al lijkt het soms nog zo moeilijk. Verberg niets, want anders ga je weer hard lopen. Het feit dat je je bij je laatste droom de vorige twee pas herinnerde, wijst erop dat je nu je best moet doen om deze relatie tot een goed einde te brengen. Nog één ding. Ik denk dat je in een vorig leven inderdaad in een kasteel hebt gewoond en datzelfde kasteel komt nu als symbool voor jouw geestelijke huis terug in je dromen om aanwijzingen te geven over jouw geestelijke leven met mensen in het heden. Ik moet heel sterk denken aan een Nederlands kasteel en wel het kasteel van Egmond. Zoek er maar eens een tekening of gravure van op. Misschien dat je het herkent.

Gruwelijke dingen


Ik droom al jaren dat mijn hele mond met vlees dichtgroeit. De kleur is die van tandvlees en ik doe niets anders dan dat met grote stukken uit mijn mond trekken, maar het komt altijd weer terug tot ik wakker word.(Mw. E.H. uit B.)

Mevrouw, ik ben er heilig van overtuigd dat wij reïncarneren ofwel steeds opnieuw geboren worden. In dat licht is uw droom heel verklaarbaar. In een vorige incarnatie zie ik u als man. U woonde in een klein plaatsje in het noorden van Frankrijk. U had het beroep van slager. Eigenlijk stond dat beroep u zeer tegen, maar omdat het van vader op zoon overging, was het in die tijd heel normaal dat u toch slager werd. Dit komt nuin dit leven terug in de vorm van dromen. U was het dus in dat leven eigenlijk niet eens met hetgeen u in het dagelijks leven moest doen, omdat dit niet overeenkwam met wat u geestelijk voelde. Deze onzekerheid heeft ertoe geleid dat er op een dag een ongeluk met u is gebeurd en dat u aan de gevolgen van dat ongeluk gestorven bent. Deze plotselinge dood was zo'n grote schok voor uw geest dat deze niet los kon komen van uw lichaam. Pas op het moment dat uw stofjasje tot ontbinding overging, werd u zich ervan bewust dat u hem had afgelegd. Deze laatste ervaring droomt u nu en het heeft niets te maken met komende gebeurtenissen. Verder zullen in dit leven ook weer slagers en het vlees vandieren een rol spelen. Wees er dus voorzichtig mee. Eet zo min mogelijk vlees.

Kleermakerszit


Ik ben een meisje van zeventien jaar en ik heb een paar vragen. Als ik wel eens stilzit, meestal in kleermakerszit, begin ik ineens van voor naar achter te bewegen zonder dat ik het wil. Het is net of iemand mij zachtjes zit te wiegen. Dat gebeurt plotseling en houdt ook plotseling weer op. Weet u hoe dat komt? Verder heb ik vorig jaar een paar keer gedroomd dat ik met mijn zusje en nog een paar andere bekenden in de middeleeuwen leefde. We waren in een herberg aan het feesten. Daarna werden we achterna gezeten en renden we door het bos. Heeft dit iets met mijn vorige leven te maken?(Francien S. uit B.)

De kleermakerszit doe je, als hij helemaal echt wil zijn, op een tafel, maar ik denk, Francien, dat je op de grond zit, dus zou ik het eigenlijk meer een soort meditatiehouding willen noemen. De bewegingen die dan komen, zou je een soort oerbewegingen kunnen noemen. En ik heb het gevoel dat je een beetje ronddraait met je lichaam. Zo verwonderlijk is dat niet. Kijk maar hoe de Indianen of negers zich bewegen als zij een hogere staat van bewustzijn willen bereiken. Die lichamelijke beweging accentueert dan de drang van de geest van de mens naar hogere kennis. Het lichaam wordt daar dan een hulpmiddel bij. Dat is het dus wat er met jou vanzelf gebeurt als je aan het mediteren bent. Je ziet het ook vaak bij blinde mensen en als je ze vraagt waarom ze dat doen, weten ze het niet, maar in alle gevallen voelen ze zich er heel prettig bij.Jouw droom houdt een waarschuwing in die waarschijnlijk ook geldt voor je zusje. Je moet de boel wat serieuzer aanpakken. Anders zou je wel eens verloren kunnen raken in het levensbos. Als je droomt over een bos, betekent dat meestal dat je voorzichtig moet zijn in je leven, zowel voor het positieve als voor het negatieve. Door een bos lopen is onoverzichtelijker dan een rivier afzwemmen of met een boot op open zee zijn. In een bos kun je de gevaren van tevoren niet zien aankomen. Je moet dus op je gevoel afgaan. En bos hoort dus duidelijk bij gevoelsmensen. En de mensen die aan zo'n bos gewend zijn, raken ook gewend aan de geluiden 's nachts en overdag en zijn dan vaak eerder op hun hoede dan de watermens. Hoe ouder je wordt, des te beter leer je te ruiken en doorervaring dingen sneller te onderkennen. Maar als je te veel lawaai maakt zoals in de herberg en daardoor te lichtzinnig en oppervlakkig denkt, trek je de aandacht van negatieve elementen die je nu net niet kunt gebruiken. Jouw droom was dus een positieve waarschuwing vanuit de 'middeleeuwen', een leven van toen als leidraad voor het heden.

Nachtmerrie


Ik word elke week geplaagd door een nachtmerrie. Ik droom erg vaak, maar na zo'n nachtmerrie word ik gillend wakker, vaak naast mijn bed of tegen de muur krabbend. Dan ben ik helemaal overstuur en bang, maar ik weet nooit te vertellen wat ik dan gedroomd heb. Het wordt steeds erger en de nachtmerries komen steeds vaker terug.(Anja uit V.)

Beste Anja, jouw droom is een reïncamatiedroom die tevens iets over jou wil vertellen, iets wat je nog steeds niet doet. Ik zie namelijk een studierichting die niet gevolgdwordt. Je krijgt wel steeds een impuls om dat te gaan doen, maar je geeft er geen gehoor aan. Dat wil zeggen: jouw geest wil uit zijn kooi om actief dat te gaan doen waarvoor jehier op aarde bent gekomen. Zolang je daar nog geen gehoor aan geeft, zal de nachtmerrie niet weggaan. Het gevolg is dan ook dat je steeds meer problemen met je omgeving krijgt en je je daardoor nog meer opgesloten voelt. Ik moet de studie plaatsen in de richting van de verzorgende sector waarbij het het beste zou zijn als je ook wegging uit het dorp waar je woont. Op de een of andere manier benauwt het je daar. Je voelt je bekeken en zo kun je niet functioneren. Wel kan ik je garanderen dat het in de toekomst een stuk beter met je zal gaan. En nu de nachtmerrie zelf. Ik moet deze nachtmerrie plaatsen in Zuidoost-Azië. Ik zie een klein dorpje en, ik kan niet zien wat je precies hebt gedaan, je wordt beschuldigd van iets. Men sluit je op in een soort bamboehut of bamboegevangenis met tralies ervoor. Ik zie mensen die naar je wijzen, spugen, en je bent bang, vooral 's nachts. Dan is er ook nog veel ongedierte en dat is wel het ergste. In je nachtmerrie probeer je dan aan de wanden te krabben om eruit te komen, maar dat lukt je niet. Dat je in je vorige leven in Azië gewoond hebt, kun je terugvinden in je interesse voor oosterse religies en filosofie. Je droom heeft te maken met je vroegere werkelijkheid en is een aanwijzing voor je huidige werkelijkheid om je vooral niet geestelijk te laten opsluiten door mensen om je heen, maar te kiezen voor wat jij wilt, voelt en denkt.

Pontius Pilatus


Ik zou graag een vreemde droom, het kan ook een uittreding zijn geweest, verklaard willen hebben. Ik bevond mij in een Romeins gebouw met pilaren. Er kwamen mensen naar me toe die me hielpen met het aantrekken van een goudkleurige krijgsuitrusting. De helm had een lange, rode pluim, de uitrusting had een rode voering. Aan het einde van de zaal was een grote deuropening die uitkwam op een balkon, dat sterk verlicht was. Toen ik in de richting van de deuropening ging, riep opeens een stem de naam: Pontius Pilatus. Ik zag echter niemand. Nu is mijn vraag: was ik in een vorig leven een lijfwacht van de zogenoemde landvoogd?(Mw. R.W. uit R.)

Toen ik je brief de eerste keer las, had ik erg veel moeite met je handschrift. Maar toen ik hem eenmaal gelezen had en mijn ogen pijn deden van het schrift, realiseerde ik mij dat het inderdaad een ietwat latijnse stijl had. Ik weet niet of je daar zelf al eens op gekomen bent, maar je hebt duidelijk moeite met Nederlands te schrijven. Misschien dat Latijn je inderdaad beter af zou gaan. Nu jouw droom of uittreding. In de eerste plaats is het duidelijk dat die met een reïncarnatie uit die tijd te maken heeft. Alleen moet ik je dan meer plaatsen als een vrouwelijke schoonmaakster in het paleis die een enorme bewondering had voor de kleurige geüniformeerde heren die daar let gebouw in en uit gingen dan als een lijfwacht. Maar ik vind dat reïncarnatiedeel niet zo interessant. Het interessante is de symboliek en vooral de kleur rood in jouw verhaal. Dit wijst op het verstoppen van aardse gevoelens. Deze droom in zijn geheel zie ik dan ook duidelijk als een vaarschuwing. Er moet meer rood in je leven komen. Je zweeft te veel. Je bent te veel bezig met paranormale zaken en vergeet wel eens de aarde. Je weet wat het symbool is van Pontius Pilatus: hij waste zijn handen in onschuld. Zorg er dus voor dat je niet teveel met mensen omgaat die later, als je geheel overspannen bent en in de knoop zit, hun handen in onschuld wassen en jou laten barsten.

Sjeik


Ik ben een meisje van veertien jaar en heb ongeveer een half jaar geleden een droom gehad die ik niet snel zal vergeten. In die droom had ik een verjaardagsfeestje. We gingen gourmetten. Toen dit achter de rug was, liep ik met mijn vriendin en twee jongens naar mijn kamer op de zolder die geheel naar mijn smaak was ingericht. De kamer was veel groter dan in werkelijkheid. Overal hingen spinnewebben. Het was er spookachtig en mysterieus. Het meeste was bordeaux-rood en er stond een etalagepop die Arabische gewaden aan had. Ik zei tegen de jongens dat de kamer Arabisch was ingericht. Ik vertelde dat ik van oosterse dingen hield en het gevoel had dat ik vroeger (in mijn vorige leven) een Arabische sjeik was geweest. Ik was toen erg rijk en hield van vrouwen. Mijn vrouwen in de harem waren van top tot teen in oosterse prulletjes gekleed. Toch had ik ondanks mijn rijkdom een ongelukkig leven, omdat ik in veel oorlogen gevochten had. Zou het inderdaad zo kunnen zijn dat ik vroeger een Arabier ben geweest? Het is wel zo dat ik me in het oosterse interesseer en me ook interesseer voor oorlogen in oosterse landen. (Angelique v.d.V. uit A.)

Ik denk wel dat, zoals je het voelt en ziet, het best eens waar zou kunnen zijn. Je hebt er zelf zo'n duidelijk beeld van en gevoel over dat ik het niet zou durven om je tegen te spreken. Dus die reïncarnatie gedachte zou wel eens kunnen kloppen. Eén ding in jouw droom zet mij aan het denken. Ik denk namelijk dat dat het belangrijkste deel is in je droom. Het zijn de spinnewebben. De spinnewebben geven aan dat het oud en stoffig is, dat er al een hele tijd niemand meer is geweest. Het geeft ook aan dat alles wat je ziet in die droom tot het verleden behoort en ook in het verleden moet blijven. Deze droom maak je mee met mensen uit deze tijd. De zolder is ook het symbool voor het hoge geestelijke bewustzijn. Kort gezegd: jouw droom moet ik uitleggen naar het hedentoe, het heden dat je beleeft met je vrienden en vriendinnen van nu. Het verleden moet je achter je laten en je moet leven in het nu. Als je in een vorige incarnatie een Arabier of een sjeik bent geweest, hoort dat bij toen en niet meer bij nu. Een mens kiest zelf voor het leven dat hij gaat leiden. Jij hebt dus in dit leven gekozen voor Nederland. Ik vind het prima dat je het leuk vindt om oosterse spulletjes te sparen en om er af en toe eens mee bezig te zijn, maar jouw droom geeft aan dat je duidelijk moet leven in het heden, met je vrienden en vriendinnen van nu. Verlaat dus die stoffige kamer vol spinnewebben en stap naar buiten in het licht, leef met de natuur en de mensen van nu: leef met vandaag.

Toulouse


In mijn droom liep ik in een vreemde stad. Ik probeerde mij verstaanbaar te maken, maar het ging niet. Ineens wist ik dat ik in Frankrijk was. De gevels van de gebouwen kwamen me vaag bekend voor. Opeens kwam ik voor een zwart kerkje te staan. Ik wist niet dat ik daar moest zijn. De deur stond open, de volgende deed ik zelf open. Ik zag bedden met vrouwen. Ik keek de eerste vragend aan, maar liep haar toen voorbij. Bij de tweede hetzelfde. Toen zag ik een oud verschrompeld vrouwtje. Ik dacht dat ze dood was. Opeens was ze verdwenen. Ik wilde wat aan de andere vrouwen vragen, maar ze begrepen me niet.Daarna liep ik het gebouwtje uit naar het station. Ik praatte nog tegen wat mensen, maar ze bleven me niet begrijpen. Toen was de droom voorbij. Sinds die tijd heb ik een vreemde geur in mijn neus gehad die ik niet thuis kan brengen: een zoete, weeiige geurwaar ik hoofdpijn van krijg. (Mw. N.G. uit E.)

Ja, Nicola, jouw droom was ook geen droom, maar een reis in de tijd. In jouw vorige incarnatie, waarschijnlijk rond 1845, was je een vrouw die geboren werd en geleefd heeftin de stad Toulouse in Frankrijk. Je bent toen geboren in een arme buurt. Je hebt drie buitenechtelijke kinderen gehad en je bent lange tijd prostituee geweest. Later heb jede leiding gehad over zo'n huis totdat je oud was en niet meer kon en uiteindelijk ben je overleden in de ziekenzaal van het armenhuis. Dat armenhuis werd geleid door nonnen en was in twee delen gesplitst: een mannen- en een vrouwenafdeling. Het armenhuis was in het centrum van Toulouse; de mannenafdeling heette Saint Pierre en de vrouwenafdeling Sainte Mère. Misschien is het daar nog te vinden. Ik weet in ieder geval nog te vertellen dat datzelfde gebouw later heeft gefungeerd als weeshuis en daarna is het nogeen tijd school (école) geweest. Het ligt aan een pleintje en als je met de rug naar het gebouw stond (ten minste zo was het toen), kon je door een steegje aan de overkant een ander pleintje zien met een grote kerk. Het station in jouw droom was een station zoals je ze nu kent en een symbool van op reis gaan, geestelijk op reis na de dood. De mensen begrijpen je niet, want jij ziet ze wel, maar zij jou niet. Ten slotte nog de geur. Die geur is de laatste die je in dat leven geroken hebt, de geur van het zeer onhygiënische ziekenzaaltje. De rest kun je zelf wel invullen. Deze incarnatie heb je moeten zien, omdat hij belangrijk is voor je inzicht in je huidige relaties.

Ga terug
of
naar inloggen