ReÔncarnatie


Zwemmen


Gaarne zou ik van u willen weten hoe het komt dat ik iedere avond, zogauw ik in sluimertoestand raak, mijzelf zie zwemmen in het zogenaamde diepe van het zwembad. Ik voel mij dan echt ontspannen en dartel als een vis in het water.In werkelijkheid is het zo dat, als ik vrijdags echt in het zwembad zwem,ik alleen in ondiep water durf. Zo gauw ik met de trainster in het diepega, verstijf ik na twee minuten en kan ik geen teen meer bewegen vanangst. De trainster zegt echter mij niets meer van de zwemkunst tekunnen leren, want volgens haar beheers ik de zwemkunst perfect. (Mw.A. P. v.d. R. uit W.)

Uw angst voor water komt waarschijnlijk nog uit een vorig leven.Ik zie een schip dat vergaan is in de buurt van TasmaniŽ. Het iseen vissersschip. Ik zie u als een man met een donkerkleurigehuid. U moest duiken naar iets, wat zie ik niet, maar als het goedis, moeten de mensen daar in de buurt dat vaker doen. Ik zie uduiken en dan verdrinken en daarna het gevoel krijgen van vrijheid en zelfs onder water te kunnen ademhalen. U voelt zichfantastisch en u zou dit gevoel wel voor eeuwig willen houden.Vandaar die tweeslachtigheid in dit leven: aan de ene kant angstvoor water, omdat je er lichamelijk in gestorven bent en aan deandere kant de vrijheid voelen in het water, geestelijk, wat u zo' nfantastisch gevoel gaf in de vorige incarnatie op het moment dat ustierf: hŤ, ik ben niet dood, ik ben vrij, zo vrij als een vis in hetwater.Ik heb het advies, dat ik u nu geef, al wel eerder gegeven, maarherhalingen zijn niet altijd slecht. U kunt van uw waterfobieafkomen door tegen uzelf te blijven zeggen: dat hoort bij mijnvorige leven en niet meer bij nu. Concentreert u zich, voordat ugaat zwemmen, op het prachtige blauwe water en die mooiekoraalriffen bij TasmaniŽ. Dan zult u zich weer net zo vrij in hetwater voelen als die mens die u was.

Gipsy woman


Sinds een jaar of vijf kan ik uit bridge kaarten de toekomst voorspellen. Slechts een enkele keer komt, hetgeen ik voorspeld heb, niet uit. Ikzelf zie het niet zozeer als iets paranormaals, maar meer als het kennen van de betekenis van de kaarten. Toch ben ik er nieuwsgierig naar waarom ik het nu ineens wel kan, terwijl ik het vroeger nooit heb gedaan/gezien. Het leggen van deze kaarten heb ik geleerd van een schoonzuster. Wilt u mij uitleggen wat er precies met mij aan de hand is? Soms denk ik dat het allemaal onzin is. (Mw. S. M. v.d. P. uit N.)

Toen ik jouw brief las, kwamen de volgende beelden boven. Je bent een spontane, enthousiaste vrouw die veel van mensen houdt en graag wil dat de mensen jou ook leuk vinden. Door dat enthousiasme krijg je nogal eens de kous op de kop. Maar je kruipt dan niet in je schulp, zoals een heleboel andere mensen doen, nee, je gaat gewoon door. Je bent een echt gezelligheidsmens dat het helemaal niet kan schelen of het wel eens een geweldige rotzooi is. Elk spontaan feestje heet je van harte welkom, vooral als er iemand bij is die zijn gitaar pakt en gaat spelen. Dan krijg je de kriebels in je bloed en heb je de neiging, al is dat misschien op jouw leeftijd niet meer helemaal zo goed mogelijk, er eens lekker wild op los te dansen. Dit heb je vooral bij muziek van Djengo Reinhard, want dat is waar ik naar toe wil. Je bent een incarnatie van een jonge, uit het noorden van Spanje afkomstige zigeunervrouw. Dat je de gave hebt om via de kaarten te voorspellen, wijst voor mij, in combinatie met genoemde muziek, helemaal in die richting. Want de zigeuners gebruiken om de toekomst te voorspellen ook heel vaak de tarotkaarten en de huidige speelkaarten zijn afkomstig van die tarotkaarten. Deze kaarten werden in dit leven voor jou een inductor naar een vorig leven. Je bezat toen de gave om via de tarotkaarten de toekomst te voorspellen. Hoe vaker je in dit leven de bridgekaarten zult gebruiken om hetzelfde te doen, des te sterker zal de voorspellende gave uit dat zigeunerleven naar boven komen, ook in dromen. En later zullen ook deze helderziende uitingen zonder kaarten sterker worden tot ze weer op het niveau zijn van dat vorige bestaan als gipsywoman die dansend, maar toch zeer serieus, mensen hielp methaar voorspellingen.

Noorlander


Ik heb ongeveer vijf weken geleden een edelsteen gekocht tegen netelroos, een aventurijn.Nu is er iets geks met de steen aan de hand. Hij wordt namelijk steedskleiner. Ik heb overal navraag gedaan, maar niemand kan me zeggenhoe dat komt. De firma, waar ik de steen heb gekocht, heeft er ook geenverklaring voor en heeft me een nieuwe steen gegeven.Er wordt wel eens beweerd dat een steen trillingen uitzendt en een auraheeft. Heeft het daar iets mee te maken? (Ria H. uit E.)

Ik denk dat dit soort fenomenen meer voorkomt bij mensen zoals jij, mensen die in een vorige incarnatie dicht bij de energieŽn vanstenen hebben geleefd en daardoor ook hun lichamelijke verbondenheid met hun omgeving en de uitwisseling van minerale energieŽn onbewust in de vorige incarnatie ervaren hebben. Daardoorwordt de behoefte aan zo'n omgeving in dit leven gekoesterd enzal een steen op deze mensen een heilzamere werking hebben danop mensen die in een vorig leven in andere energievelden hebben geleefd.Ik zie jouw incarnatie duidelijk in Noorwegen en Zweden. Je waseen Lappenmeisje en het is bekend van de Laplanders dat zij veel werken met stenen en er duizenden jaren ervaring mee hebben.Met behulp van een steen neutraliseer je het negatieve effect dateen waterland als Nederland met bijbehorende koudeverschijnselen en een onnatuurlijk spanningsveld op jou heeft.Jouw lichaam heeft de astrale energieŽn van de steen in zichopgenomen. De steen heeft door het Noorlandereffect op jou eensterkere invloed in positieve zin dan op menig ander. Wees gelukkig met zo'n heilzame ervaring. Het is voor mij wel duidelijk dat de steen zich opgeofferd heeft voor jou.

Schrijfster


Ik heb nogal wat vragen, dus zet je schrap.Zou je mij kunnen vertellen wat ik in mijn vorig leven ben geweest?Ik ben zestien jaar oud en ben eigenlijk opgegroeid met helderziendheid. Mijn opa was helderziend en ook mijn tante heeft een bepaalde gave. Zou het mogelijk zijn dat ik ook zo'n gave heb? Enige tijd geleden heeft mijn vriend het uitgemaakt, omdat hij al een maand verliefd was op een ander meisje. Dit vind ik nog steeds moeilijk te verwerken. Ik ben eigenlijk toe aan een goede vriend met een beetje begrip. Zou je me kunnen vertellen of ik binnenkort zo'n vriend ontmoet of al heb ontmoet? En dan nu mijn laatste vraag. Ik ben van plan om na dit jaar op de mavo een opleiding te gaan volgen voor sociaal werkster. Lijkt je dit geschikt voor mij? Ik hoop dat je mijn vragen wilt beantwoorden. (Linda van Z. uit S.)

In je vorige leven ben je schrijfster geweest. Je voornaam was Helen en je achternaam klonk ongeveer als Lauderdale. Je bent vrijgezel gebleven en had op het laatst zeer slechte ogen. Dus ook in dit leven zul je op je ogen moeten blijven letten. Dat bedoel ik niet in enge zin hoor, maar beter voorkomen dan genezen. Ik zie het jaar 1886 en ik weet niet of dat het geboortejaar is of het stervensjaar. Je hebt geschiedenis gestudeerd aan de universiteit van Oxford en je hebt daar ook gewoond. Je was een eenling, maar wel een zeer geŽmancipeerde eenling die in die tijd al heel actief was op het gebied van vrouwenrecht, samen met een vriendin die Victoria heette. Dat was een lange, magere vrouw met een zwanenhals en brildragend. Jij was kort, had donker haar en was gek op het dragen van kleren van donker fluweel. Je hield van honden, kleine tekkels, en een kat die Chita heette. Dat ik dit zo sterk bij jou zie, heeft voornamelijk te maken met de helderziendheid die in jouw familie aanwezig is. Daarom zie ik dit zogezegd helderder. Je begrijpt dat vanuit jouw vrijgezellenleven in Engeland er een groot stuk zelfstandigheid overgebleven is, waardoor een ondergeschikte relatie met een ander onmogelijk is. Je zult moeten wachten op een gelijkwaardige partner zodat je gezamenlijk geestelijk kunt groeien en gezamenlijk ideeŽn kunt verwezenlijken. Dat is de bedoeling voor jou in dit leven. Logisch, zou ik zeggen. Zeker gezien vanuit de strijdbaarheid in je vorige incarnatie voor recht en tegen onrecht is sociaal werkster het beroep voor jou. En daar heb je ook voor gekozen, al denk ik wel dat ook jouw talenten als schrijfster op latere leeftijd sterk naar boven zullen komen, omdat je in je vorige leven nooit de erkenning hebt gekregen die je zocht. Het belangrijkste is voor jou toch de vorm van zelfstandigheid die je in Engeland had. Anderen zouden jouw activiteiten kunnen verlammen en dat moet kost wat het kost voorkomen worden. Daarvoor heb je teveel talenten. Het zou jammer zijn om die op te offeren aan twijfel en onzekerheid. De beste vriend voor jou ben je zelf. Pas als je dit zelf voelt, is er een harmonieuze relatie met een ander mogelijk.

Paranormaal